Dotazníkové šetření k mimořádným odměnám v sociálních službách

Odměny v sociálních službách nebyly jednoduchou záležitostí. Po uzavření dotačního titulu se na nás začaly obracet nejen naše odborové organizace, ale i další zaměstnanci ze sociálních služeb s dotazy na vyplácení odměn. Někteří ředitelé si dotační titul na mimořádné odměny vykládali po svém a odměnu chtěli vyplatit, tak jak to vyhovuje jim, v rozporu s tím, co říká zákoník práce v § 141 a následujících, v ustanovení upravujících splatnost mzdy, platu a jejich složek.

Stanoví, že „mzda a plat jsou splatné po vykonání práce, za kterou přísluší, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku“. Jsem přesvědčená, že nám výrazně pomohlo stanovisko legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, o které jsme za odborový svaz zažádali, a bylo nám náměstkyní Danou Roučkovou poskytnuto. My jsme ho následně šířili nejen do našich odborových organizací, ale také jsme ho zaslali Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Za odborový svaz jsme chtěli vědět, jak vypadá situace v terénu, proto jsme v termínu od 9. června do 9. července 2021 zorganizovali dotazníkové šetření. Do vyplnění dotazníku se zapojilo celkem 52 odborových organizací z celé České republiky působících v sociálních službách.

Podrobné výsledky šetření najdete níže jako soubor ke stažení.

V organizacích, kde působí naše odborové organizace a došlo k nějakým problémům, problematiku v současné intenzivně řešíme. Pokud by se vyskytly problémy ve vaší organizaci u našich členů, obraťte se na regionálního manažera/rku odborového svazu nebo na vedení odborového svazu.

Podzimní krajské konference nám poskytují prostor, kde bychom situaci s mimořádnými odměnami v sociálních službách ve zdravotnictví, na záchrankách a na hygienické službě mohli prodiskutovat a shromáždit další potřebné názory i podněty do budoucna.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám