Navštívili jsme nemocnice v Rokycanech a v Písku

Výjezdní jednání výboru sekce nezdravotnických pracovníků se naplánovalo na půdě Českomoravské konfederace odborových svazů s předsedou Josefem Středulou již 22. března 2022. V pátek 13. května jsme ráno o půl sedmé vyrazili z Prahy do Rokycan. V sedm hodin se sešli všichni zainteresovaní před areálem Rokycanské nemocnice, a. s., kde jsme byli očekáváni našimi kolegy Petrem Veselým a Františkem Kunešem.

Jednání se zúčastnili předseda ČMKOS Josef Středula, místopředsedkyně ČMKOS Bc. Radka Sokolová, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, regionální manažer OS Bc. Václav Matoušek, za vedení Rokycanské nemocnice člen představenstva odpovědný za přímé řízení nemocnice Ing. Michal Filař. Dalšími účastníky byli členové výboru ZO OSZSP ČR, zaměstnanci Rokycanské nemocnice a šéfredaktor Rokycanského deníku Václav Havránek.

První kroky vedly do jídelny místní nemocnice, kde jsme se přivítali se zdejšími zaměstnanci. Diskutovali jsme za přítomnosti zástupců členů zdejší ZO, kteří pro přítomné připravili pohoštění. Proběhla živá diskuse se zaměstnanci nemocnice, do které se později připojil i Ing. Michal Filař. Přítomné seznámil s ekonomickou situací, která není příznivá. Nemocnice se potýká s tím, že převážná většina pacientů je v seniorském věku, což se promítá v nákladech na léčbu. Bylo uzavřeno oddělení porodnice, a to se odráží na platbách od pojišťoven. I když nemocnice má kapacitu i personál na provádění operací, často pacienti raději míří do krajské nemocnice.

Předsedu Středulu zajímalo, jak se vede zdejším zaměstnancům.

Debaty se zúčastnili zaměstnanci provozů, kteří nejsou se způsobem navyšování mezd a svým odměňováním spokojeni. Připomněli, že jsou součástí týmu a zabezpečují zázemí pro zdravotníky, bez kterého by nemohli kvalitní služby poskytovat. Bohužel jejich mzdy se v některých zařízeních i dva roky nenavyšovaly, a to i přesto, že zdravotníkům se přidávalo. Z diskuse vyplynulo, že naším cílem je dosáhnout spravedlivých podmínek pro odměňování všech pracovníků ve zdravotnictví.

Předsedkyně Žitníková požádala Ing. Filaře o podporu při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví o kompenzační vyhlášce.

O půl deváté následovala prohlídka nezdravotnických provozů. Mluvili jsme se zaměstnanci údržby, pracovnice v prádelně nás provedly jejich úsekem. Měli jsme možnost nahlédnout do zákulisí chodu nemocnice a vidět, že zázemí jak pro údržbu, tak pro zaměstnankyně prádelny neodpovídá požadavkům dnešní doby.

V půl desáté jsme se rozloučili s místními členy ZO a pokračovali jsme v cestě do nemocnice v Písku, kde nás očekával předseda ZO OSZSP ČR Roman Carda, který nás provázel po nemocnici. Po společném obědě s ředitelem Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiřím Holanem, MBA, jsme měli možnost prohlédnout si ještě areál nemocnice. Vítaly nás upravené zahrady s kvetoucími rododendrony a po prohlídce zahrad jsme navštívili několik oddělení.

Na třináctou hodinu bylo naplánováno setkání se zaměstnanci v místní kapli. Z rozhovorů vyplynulo, že ve zdejší nemocnici nedochází k diskriminaci nezdravotníků, což je výsledkem i dobré práce výboru ZO. Pokud se v nemocnici navyšují mzdy, navyšují se všem zaměstnancům.

Co říci na závěr? Měli jsme možnost porovnat chod dvou zdravotnických zařízení a tam, kde záleží managmentu nemocnice na tom, aby se vedlo dobře všem zaměstnancům, odráží se to na odvedené práci a nejen na jejich spokojenosti. Na druhé straně, pokud se managment nepostará o zázemí a mzdy zaměstnanců, tak by se mohlo stát, že se budou některé nemocnice zavírat. Což už se nejednou ukázalo i na demonstracích. Kdo jiný než managment, spolu se zaměstnanci, by měl mít zájem na tom, aby nemocnice dobře fungovala? Otázkou je, zda často preferovaná politická výměna statutárů bez výběrových řízení pověřených vedením nemocnic není někde záměrem.

Poděkování patří všem členům sekce nezdravotnických pracovníků, kteří se nevzdávají a poukazují na problémy nezdravotníků a také na mnohdy demotivující situaci v jejich odměňování. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat vedení sekce, Petru Veselému, Romanu Cardovi a jejich spolupracovníkům za perfektní organizaci výjezdního jednání.

Foto Dagmar Žitníková

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:58

Sekce nezdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nezdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 27. 3. 2022 / 12:26

Sekce nezdravotnických pracovníků usiluje o spravedlivé odměňování

Vedení sekce nezdravotnických pracovníků léta usiluje o zvýšení platů a mezd nezdravotníků. Opakovaně jednáme o zlepšení postavení a odměňování nezdravotníků ve zdravotnických zařízeních.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:41

Zpráva o činnosti sekce od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Výbor sekce stále upozorňuje na kritický nedostatek vlastních kvalifikovaných pracovníků obslužných provozů, nezbytných pro bezproblémový chod zdravotnických a sociálních zařízení.

Načíst další
 
Napište nám