Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Rok 2016

Po celý rok 2016 byl premiérem Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ministrem zdravotnictví byl Svatopluk Němeček (ČSSD), 1. prosince ho vystřídal Miloslav Ludvík (ČSSD).

Ministryní práce a sociálních věcí byla Michaela Marksová Tominová (ČSSD).

Ministrem financí byl Andrej Babiš (ANO).

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích. 18. listopadu 2015 se kvůli tomuto problému konala celostátní porada odborářů. V přijatém usnesení mimo jiné požadovala, aby vláda realizovala ve zdravotnictví taková opatření, která zajistí udržení stávající sítě nemocnic a rozsah poskytované zdravotní péče, aby vláda v návrhu státního rozpočtu posílila rozpočtovou kapitolu pro úřady práce o 3 mld. a umožnila je vyčerpat nemocnicím na zřízení nových pracovních míst pro zdravotnické profese. Objem 3 mld. umožňuje například vytvořit 7520 pracovních pozic pro všeobecné sestry a sanitáře. Jako další významný stabilizační prvek odborový svaz požadoval návrh na novelu zákoníku práce, který umožní sjednocení odměňování všech zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platu, a zvýšení platových tarifů pro zaměstnance nemocnic o 10 % od 1. ledna 2016.

Nedostatku personálu a výši platů a mezd se 8. února věnovalo rozšířené jednání sekce nemocnic.

16. února se personální krizi a problematice vzdělávání věnovalo rozšířené jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

S ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o těchto problémech 18. března jednali zástupci odborů, nemocnic, České lékařské komory a pacientů.

O personální krizi ve zdravotnictví 5. dubna jednalo vedení OS a LOK-SČL s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem.

Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů jednal 13. dubna o kritickém nedostatku personálu v nemocnicích s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Bylo to již několikáté jednání krizového štábu s premiérem na toto téma.

Sekce pro práci s členskou základnou se ve spolupráci s kolegy z dalších svazových sekcí intenzivně zabývala tím, jak zlepšit informování o práci odborového svazu a jak úspěšně oslovovat zaměstnance ke vstupu do odborů.

Sekci pracovníků hygienické služby a vedení odborového svazu se díky vytrvalému sociálnímu dialogu a lobbingu podařilo zabránit Ministerstvu zemědělství v tom, aby hygienikům odebralo část jejich kompetencí.

Tradiční setkání výkonné rady odborového svazu se slovenskými kolegy se sešlo v květnu v Praze.

Hned na začátku května zahájily odborové svazy s představiteli vládní koalice jednání o odměňování v roce 2017.

9. května krizový štáb odborů, nemocnic a pacientů znovu jednal s premiérem Sobotkou a ministrem Němečkem o nedostatku personálu a dalších aktuálních problémech. Ve svém prohlášení vyzval vládu, aby zvýšením prostředků do zdravotnictví zastavila hrozící rozpad českých nemocnic.

Také na všech tripartitních a dalších jednáních odborový svaz naléhavě požadoval kroky, které by zabránily prohlubování již tak vážné personální krize ve zdravotnictví. Jako konkrétní stabilizační opatření opakovaně navrhoval sjednocení odměňování pod systém platů a upravení personální vyhlášky tak, aby se zvýšil počet zaměstnanců ve směnách.

Dotazníkové šetření odborového svazu závažnost situace potvrdilo a ukázalo, že pouze 44 % zdravotníků neuvažuje o změně zaměstnání! Ještě v roce 2014 to bylo 69 %.

7. září se v Praze sešel mítink ČMKOS Konec levné práce, který byl mítinkem na podporu kolektivního vyjednávání.

28. července vstoupili kvůli dlouhodobě neřešeným problémům a špatným pracovním podmínkám do stávkové pohotovosti zaměstnanci jihomoravské záchranky.

Po podzimních krajských volbách se odborový svaz snažil co nejrychleji navázat kontakt s novými představiteli krajů, protože kraje patří mezi nejvýznamnější zřizovatele zdravotnických zařízení i zařízení sociálních služeb.

Na podzimních krajských konferencích byli zvoleni delegáti, kteří se 11. a 12. listopadu v Praze sešli na celostátní konferenci odborového svazu. V usnesení celostátní konference mimo jiné požadovali, aby bylo odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení sjednoceno pod systém platů, aby vláda a zvláště Ministerstvo zdravotnictví urychleně řešily personální krizi ve zdravotnictví a sociálních službách, která způsobuje nesnesitelné pracovní podmínky a vede k omezování poskytované péče a služeb, a aby byla koncepčně vyřešena úhrada zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Foto archiv odborového svazu

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:36

Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Načíst další
 
Napište nám