Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy. Plat je přiznán zaměstnancům příspěvkových organizací a státním zaměstnancům. Odměňování zaměstnanců v příspěvkových organizacích se řídí zákoníkem práce, příslušnými nařízeními vlády. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stanovuje podmínky pro přiznání platového tarifu. Výše platového tarifu (základ měsíčního platu zaměstnance v Kč) je určena podle přiznané platové třídy a platového stupně.

Platová třída

Platová třída zaměstnance se určuje podle nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje. Do jaké platové třídy je daná práce, činnost zařazena, je uvedeno v nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Vláda na svém jednání 14. prosince 2022 projednala a schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Schválené nařízení vlády bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 441/2022 Sb. dne 23. prosince 2022.

Nový katalog prací je účinný od 1. ledna 2023. V katalogu jsou změny, které se týkají části 2. 08. Sociální práce a sociální služby a také části 2. 19 Zdravotnictví.

Sociální práce část 2.08 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění od 1. ledna 2023

Novelou katalogu prací se upravují nebo doplňují některé činnosti do platových tříd. Stalo se tak na základě doporučení odborového svazu, protože v praxi se setkáváme s nejistotou zaměstnavatelů a zaměstnanců pro přiznání platové třídy. Očekává se, že novela katalogu ujasní nároky zaměstnanců na příslušné platové třídy, především 6. – 7. platovou třídu v části katalogu 2. 01 Pracovník v sociálních službách

V části 2.08 Sociální pracovník nejsou od 1. ledna 2023 žádné změny.

Zdravotnictví část 2.19 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění od 1. ledna 2023

Do katalogu prací se zcela nově zařazují práce spočívající v posuzování zdravotního stavu fyzických osob nelékařskými zdravotnickými pracovníky (2.19.47).

Ruší se povolání biotechnický asistent.

Část zdravotnictví doznala největších úprav, aby byla v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, jednoznačně vymezuje povolání dle možnosti vykonávat činnost bez odborného dohledu do tří skupin, a to podle předpokladu získání odborné nebo specializované způsobilosti. Při přípravě návrhu novely katalogu prací byla vzata do úvahy veškerá současná zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

V katalogu prací, který platil do 31. prosince 2022, byla uvedena některá povolání, která mají pro svůj výkon zákonem stanoveny shodné požadavky pro vzdělání, pro splnění odborné nebo specializované způsobilosti, ale zařazena byla do různých platových tříd.

Některá povolání, která nemají možnost specializačního vzdělávaní v daném oboru, měla uvedeny činnosti, které předpokládají ukončené specializační vzdělávání.

Novela katalogu prací ho dává do souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Důraz na vzdělávání nových zdravotnických pracovníků, jeho důležitost a obtížnost je v návrhu dále promítnut v zařazení nové činnosti „Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.“ Činnost je zařazena do nejvyšší platové třídy daného zdravotnického povolání.

U některých povolání nedošlo ke změně platových tříd, pouze k upřesnění činností. U některých povolání nedošlo k žádným úpravám.

Vládou schválené nařízení vlády č. 441/2022 Sb. současně novelizuje nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.

Díl 24 pro státní zaměstnance ochrany a podpory veřejného zdraví nebyl upraven.

Níže v souboru ke stažení pro vaši potřebu a orientaci uvádíme změny v platném nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací, pro část 2.08.01, sociální práce a sociální služby, 2.19 zdravotnictví, a pro státní zaměstnance ochrany a podpory veřejného zdraví platné nařízení vlády č. 302/2014 Sb., díl 24.  

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám