Boj odborářů za záchranu dostupné zdravotní péče ve Zlínském kraji pokračuje

Krátce po začátku roku doslova otřásla Kroměřížskou nemocnicí zpráva o chystaném odvolání ředitelky MUDr. Mergentálové z pozice místopředsedkyně představenstva. Naše odborová organizace ve spolupráci s LOKem okamžitě začala jednat. Na kraj, hejtmanovi, zastupitelům a Radě kraje bylo odesláno několik nesouhlasných dopisů. Vytvořili jsme petici zaměstnanců proti odvolání ředitelky, kterou během tří dnů podepsalo 90 % zaměstnanců. Vyvolali jsme mimořádné zasedání dozorčí rady Kroměřížské nemocnice, kde jsme předložily mnoho relevantních podkladů, dokazujících nesmyslnost chystaného odvolání. Zorganizovali jsme protestní akce přímo na kraji, a to v den samotného odvolání při jednání valné hromady a také při jednání zastupitelstva kraje. Obou akcí se zúčastnilo velké množství zaměstnanců a několik zástupců také aktivně vystoupilo. Bohužel se nepodařilo odvolání zabránit. To, jak se později ukázalo, bylo naprosto účelové. Jeho podstatou se stalo dosazení loajálního ředitele, který za všech okolností hájí zájmy kraje, respektive hejtmana.

Hejtman Jiří Čunek se svými věrnými upnul všechny síly k prosazení megalomanského snu – stavby nové krajské nemocnice v Malenovicích.

Za pomocí odborníků ze všech možných oborů – medicínských, stavebních, ekonomických, právních atd. jsme předkládali zastupitelům oponentní materiály a snažili se o rozšíření pravdivých, ale bohužel hejtmanstvím záměrně tajených informací mezi veřejnost.

V červnu uspořádala Česká lékařská komora ve spolupráci s OSZSP ČR a LOK-SČL konferenci na téma Zdravotnictví Zlínského kraje – vývoj, výzvy, rizika. Ta navazovala na loňskou konferenci, kterou jsme uspořádali k chystanému záměru fúze nemocnic Zlínského kraje.

Na konferenci letošní vystoupilo mnoho odborníků, například prof. Dušek, doc. Žaloudík, MUDr. Mrozek. Konference opět vyvolala mnohé nezodpovězené otázky a poukázala na obrovskou rizikovost celého rychloprojektu na výstavbu nové nemocnice.

Krátce po konferenci došlo na klíčové hlasování zastupitelů Zlínského kraje, kde těsnou většinou záměr hejtmana Čunka neprošel.

Bohužel se stále potýkáme s problémy, které vedení nemocnice záměrně neřeší. Především nedostatek personálu, pozastavené investice na rekonstrukci operačních sálů, nahrazování některých zaměstnanců loajálnějšími kolegy atd.

Nálada mezi personálem není dobrá, naprosto se vytratila důvěra k vedení nemocnice. Obavy o budoucnost nemocnice v Kroměříži bohužel více a více narůstají.

V ZO odborového svazu se snažíme pracovat ve prospěch našich členů. Uspořádali jsme dětský den na konec školního roku, sportovní hry v září. Připravili jsme čtyři předvánoční koncerty, Mikulášskou oslavu, dárky a spoustu jiných akcí.

V polovině října se v naší ZO konaly volby do výboru. Zahájili jsme kolektivní jednání se zaměstnavatelem, naší prioritou je spravedlivé navýšení mzdových tarifů a prosazení nových benefitů. Vše v zájmu stabilizace personální situace a zatraktivnění pro budoucí zaměstnance.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 11:13

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní začalo 30. října

V Krajské zdravotní, a. s., začalo 30. října kolektivní vyjednání. Zúčastnili se zástupci všech odborových organizací OSZSP ČR nemocnic Krajské zdravotní.

Aktuality 19. 10. 2023 / 14:23

Odboráři z FN Plzeň společně vyrazili do Safari Parku

Rok se s rokem sešel a naše odborová organizace opět uspořádala akci pro své členy a jejich ratolesti. Tentokráte do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktuality 15. 9. 2023 / 9:27

V Krajské zdravotní o opatřeních týkajících se více zaměstnanců

Ve všech kolektivních smlouvách mají odbory a zaměstnavatelé sjednán postup pro případ opatření zaměstnavatele, která se týkají většího počtu zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám