Břeňková a Engel jednali s Němečkem o zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví

V úterý 18. srpna odpoledne se sešli místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Ivana Břeňková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a jeho náměstkem Tomem Philippem, aby projednali návrhy odborů na zvýšení platů a mezd od 1. ledna 2016.

Jednání navazovalo na schůzku dne 27. července, na které odbory přednesly návrh na 10% zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2016, a to VŠEM zaměstnancům ve zdravotnictví bez ohledu na právní formu nemocnic. Zdroje jsou zatím pouze pro 5% zvýšení tarifních platů (základních mezd) pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, proto bude vyvoláno další jednání odborů s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo informaci o výhledu zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016, ze které vyplývá, že toto ministerstvo očekává nárůst zdrojů o 8 mld. Kč. Tuto částku Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo pro segmenty péče. Pro lůžkovou péči na platy vyčlenilo částku 1,8 mld. Kč. Tato suma se rovná částce, o kterou stát navýší příspěvek na péči o státní pojištěnce. V případě, že by šla pouze tato část na platy a mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, došlo by ke zvýšení platových tarifů (v případě mezd jejich základů) pouze o 3 %. S tím se zástupci odborů nespokojili.

Odbory opakovaně jednaly odbory s premiérem, ministrem zdravotnictví i ministrem financí o nutném zvýšení příspěvku státu na péči za státní pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví požadovalo navýšení o 4,2 mld. Kč. Vláda ale rozhodla pouze o částce 1,8 mld. Kč. Proto bude nyní nutné hledat další zdroje, a to buď dodatečně ze státního rozpočtu, nebo z veřejného zdravotního pojištění.

Odbory si opět s ministerstvem upřesnily, že na 10% zvýšení tarifů je potřeba zhruba 7,2 mld. korun.

Záznam celého brífinku, který následoval po jednání, najdete na webu Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/briefink-po-jednani-ministra-zdravotnictvi-se-zastupci-zdravotnickych-odboru_10652_1.html

Záznam dokazuje, že místopředsedkyně Břeňková zde znovu zdůraznila, že OS vyjednává o zvýšení platů a mezd pro VŠECHNY zaměstnance ve zdravotnictví. Nešlo tedy pouze o jednání s předsedou Engelem či o zvýšení platů pouze pro zdravotníky, jak to vypadá ze zpráv některých médií včetně ČTK, natož o zvýšení jen pro nemocniční lékaře.

O dalším vývoji jednání budeme informovat.

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám