Březen 2021

31. března

* Další videokonference MPSV k aktuální situaci v sociálních službách se konala za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Jany Hnykové.

* Zkušenosti a informace o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách si s vedením svazu vyměnili na on-line poradě odboráři z Pardubického kraje.

svazu.

 

30. března

* Formou on-line se na poradě s vedením svazu sešli odboráři z Královéhradeckého kraje.

 

29. března

* Formou on-line jednání se setkali zástupci odborového svazu s poslankyní Janou Pastuchovou (ANO) nad poslaneckou novelou zákona o sociálních službách. Jednání se zúčastnilo vedení OS, právnička Štěpánka Řandová a členové sekce sociál.

 

26. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu s řídícím sekce pro práci s členskou základnou Janem Šustou, členkou výboru sekce Libuší Šromotovou a předsedkyní ZO OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava Zuzanou Sargovou zúčastnil závěrečné části strategického (on-line) workshopu oddělení náboru a organizování EPSU pro odborové předáky na téma „Strategie organizování ve veřejných službách”.

 

25. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s premiérem Andrejem Babišem kvůli situaci ve zdravotnictví a odměnám pro záchranáře a další pracovníky ve zdravotnictví, včetně hygienické služby. Premiér po jednání sdělil, že podporuje odměny pro zdravotnické pracovníky zdravotnických záchranných služeb ve výši 120 000 Kč.

* Formou on-line se na poradě sešli všichni zaměstnanci odborového svazu.

* Další on-line setkání vedení odborového svazu a zástupců odborových organizaci se konalo s odboráři z Jihočeského kraje.

* Večer se uskutečnil Benefiční koncert České filharmonie, který byl součástí veřejné sbírky pořádané Nadací VIA na podporu zdravotníků. Koncert byl nádherný a výtěžek sbírky, který činí skoro 2,5 mil korun, bude použit na podporu a rozvoj Systému psychosociální intervenční služby (SPIS).

 

24. března

* Místopředseda Lubomír Francl se spolu s řídícím sekce pro práci s členskou základnou Janem Šustou, členkou výboru sekce Libuší Šromotovou a předsedkyní ZO OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava Zuzanou Sargovou zúčastnil konzultace nad přípravou materiálu týkajícího se strategie náboru nových členů, který byl připravován v rámci strategického (on-line) workshopu oddělení náboru a organizování EPSU pro odborové předáky na téma „Strategie organizování ve veřejných službách”.

* Problémy odborářů řešili místopředsedové OS Jana Hnyková a Lubomír Francl na on-line poradě s předsedy a zástupci odborových organizací z Plzeňského kraje.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice Davidem Feltlem kvůli problematice vedení sociálního dialogu v nemocnicích.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková formou on-line zúčastnila jednání zdravotní komise České strany sociálně demokratické.

 

23. března

* Vedení OS se prostřednictvím videokonference sešlo se zástupci odborových organizací z Ústeckého kraje.

 

21. března

* Uskutečnila se porada k poslanecké novele zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., na níž se vyjasňovaly připomínky odborového svazu. Zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková a členové výkonné rady OS Marcela Holčáková a Tomáš Havlásek.

 

17. března

* Na on-line poradě se sešlo vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací z Prahy.

* Místopředseda OS Lubomír Francl vystoupil na mezinárodním semináři rakouského odborového svazu VIDA, který pořádala jejich sociální akademie na témata: odbory, zdravotnictví, problémy v nemocnicích a pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR.

* Na dalším on-line setkání se vedení odborového svazu sešlo s předsedy odborových organizací, a to z Libereckého kraje.

 

16. března

* On-line poradu s předsedy odborových organizaci v Karlovarském kraji řídil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou jednaly s ministrem zdravotnictví Janem Blatným o kompenzační vyhlášce a odměnách pro záchranáře. Na jednání se řešily také finance na odměny pro zaměstnance hygienické služby a financování Systému psychosociální intervenční služby (SPIS).

* Odpoledne se formou on-line sešla sekce zdravotnických záchranných služeb v rozšířeném složení, aby projednala odměny pro pracovníky zdravotnických záchranných služeb.

 

15. března

* Formou on-line jednala Rada ČMKOS. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Jihočeská krajská rada se formou on-line sešla s místopředsedy OS Janou Hnykovou a Lubomírem Franclem.

* Po ukončení porady krajské rady Jihočeského se formou on-line sešlo vedení OS, svazoví právníci a další experti se zástupci odborové organizace Nemocnice Tábor, aby řešili problémy v této nemocnici.

* Odpoledne se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

12. března

* Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) pořádala formou on-line 25. schůzi volebního obvodu střední Evropa a západní Balkán. Na programu jednání byla výměna zkušeností z práce odborů v covid prostředí v jednotlivých zemích a zahájení přípravy na kongres PSI. Jednání se vedle Ivany Břeňkové, která zastupuje všechny odborové svazy veřejných služeb v České republice, zúčastnily také předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Jednalo se o nových kapacitách.

 

11. března

* V dopoledních hodinách se sešli on-line k závěrečnému jednání vedení společnosti SeneCura za Českou republiku, předsedové odborových organizací působících v této společnosti a zástupci odborového svazu a byla uzavřena kolektivní smlouva.

* S vedením odborového svazu se na on-line poradě sešli zástupci odborových organizací ze Středočeského kraje.

 

10. března

* Formou on-line se na další poradě sešli zaměstnanci odborového svazu. S vedení řešili jak provozní záležitosti, tak aktuální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

9. března

* Konalo se pravidelné jednání výkonné rady OS, i tentokrát formou on-line.

 

8. března

* Inspektoři BOZP se zúčastnili on-line semináře pod názvem Rizika na pracovišti. Přednášel pan Karel Novotný.

* Dopoledne se konala pravidelná on-line porada vedení OS.

 

5. března

* K dalšímu kolu kolektivního vyjednávání se sešlo vedení společnosti SeneCura, předsedové ZO a místopředsedkyně OS Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a regionální manažer Václav Matoušek. Hlavním tématem jednání bylo zvýšení mezd pro všechny zaměstnance této společnosti. Dospělo se ke kompromisnímu návrhu, ke kterému se ještě jednou vyjádří všechny základní organizace.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila on-line jednání kulatého stolu Národního konventu o EU na téma Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, které pořádal Úřad vlády. 

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Jednalo se o nových kapacitách.

 

4. března

* Krajská rada Olomouckého kraje on-line jednala s vedením odborového svazu. Hodnotila se pandemická situace s COVID-19, kolektivní vyjednávání ve zdravotnických zařízeních, na záchrankách a v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu s řídícím sekce pro práci s členskou základnou Janem Šustou, členkou výboru sekce Libuší Šromotovou a předsedkyní ZO OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava Zuzanou Sargovou zúčastnil strategického (on-line) workshopu oddělení náboru a organizování Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) pro odborové předáky na téma „Strategie organizování ve veřejných službách”.

 

3. března

* V odpoledních hodinách se konalo on-line jednání se starostou a radními města Chocně. Řešily se problémy, které se vyskytly v Zařízení sociální péče Choceň. Za OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková, regionální manažerka Ivana Burešová a právnička Štěpánka Řandová.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila další on-line porady se zástupci MPSV, a to také za účasti Ministerstva zdravotnictví. Řešilo se jak testování zaměstnanců, tak očkování všech prioritních skupin.

* Odpoledne předsedkyně OS Dagmar Žitníková formou on-line odpovídala na otázky Deníku referendum.

 

1. března

* S vyhlášením nouzového stavu souviselo on-line jednání vedení odborového svazu v dopoledních hodinách a odpoledne porada všech zaměstnanců, kde se stanovila docházka na odborový svaz s plněním úkolů. Projednalo se zakoupení antigenních testů pro zaměstnance.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám