Červen 2016

30. června

* Na základě pozvání odborové organizace se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání managementu ZZS hlavního města Prahy, odborové organizace a radního pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka. Přítomní na jednání vyhodnotili roční spolupráci s ředitelem ZZS MUDr. Petrem Kolouchem. Spolupráce všech stran byla hodnocena pozitivně. Radní Lacko sdělil přítomným, že Praha se uvolila poskytnout zaměstnancům ZZS jako benefit slevu na dopravu, ředitel Kolouch všem poděkoval za spolupráci, odborová organizace také poděkovala a předala řediteli další náměty na zlepšení pracovního prostředí v organizaci.

 

28. a 29. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem řešili s několika institucemi možnosti dalších benefitů pro členy OS a finanční záležitosti OS.

 

27. června

* Jednání Rady ČMKOS, která se mimo jiné zabývala přípravou mítinku Konec levné práce v ČR, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

23. června

* Sekce nezdravotnických pracovníků za účasti vedení OS jednala o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešla pracovní skupina nelékařských zdravotnických pracovníků k návrhům na úpravu vyhlášky o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků. Za OS vystoupila se stanoviskem předsedkyně Dagmar Žitníková, která sdělila, že odbory odmítají nivelizaci rozdílů činnosti mezi všeobecnou sestrou a praktickou sestrou a v případě zvyšování kompetenci považuje OS za logické také zvýšení odměn za práci zdravotníků. Jednání se zúčastnila také místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnily jednání odborové organizace Endokrinologického ústavu v Praze, aby se seznámily se situací a úrovní jednání se zaměstnavatelem.

 

22. června

* Sekce lázeňství jednala o aktuálních problémech v resortu, a to za účasti vedení OS.

* O návrzích Ministerstva zdravotnictví na změny ve vzdělávání všeobecných sester a zdravotnických asistentů a úpravách vyhlášky o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků jednala za účasti vedení OS sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

21. června

* Vedení OS se zúčastnilo mezinárodní konference pořádané ČMKOS a Nadací Friedricha Eberta Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů. Druhou část konference s názvem Genderové aspekty levné práce moderovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

20. června

* Výbor sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednal mimo jiné o novele zákona 96/2004 Sb. a o návrhu činností pro všeobecné sestry a zdravotnické asistenty.

* Jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby se zaměřilo na otázku finančního zabezpečení práce orgánů ochrany veřejného zdraví ze státního rozpočtu a přípravu podzimní konference sekce. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s hlavním hygienikem ČR Vladimírem Valentou, aby si předali aktuální informace o odměňování zaměstnanců hygienické služby, připravované změně právních předpisů a dohodli další spolupráci po odchodu hlavního hygienika z Ministerstva zdravotnictví.

 

16. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci OS veřejných služeb (EPSU). Shodli se na negativním postoji EPSU ke Komplexní hospodářské dohodě mezi EU a Kanadou (CETA).

 

15. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s náměstkem ministra zdravotnictví Tomem Phillipem, aby prodiskutovali návrhy odborů začlenit do úhradové vyhlášky na rok 2017 ustanovení, které explicitně určí část finančních prostředků na zvýšení platů a mezd.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešli s předsedkyní ZO Psychiatrické nemocnice Bohnice, aby se informovaly o práci komise pro transformaci psychiatrické péče.

14. června

* Jednala výkonná rada OS.

 

13. června

* Pracovního jednání komise MPSV pro tvorbu standardů se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková .

 

9. června

* Jednání krajské rady Plzeňského kraje s hejtmanem kraje Václavem Šlajsem a radními pro zdravotnictví a sociální služby se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

8. června

* K projektu PESSIS 3 k nastavení evropského sociálního dialogu pro resort sociálních služeb se sešli zástupci svazů zaměstnavatelů se zástupci odborů. Odbory zastoupila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, aby předala informace o strukturách sociálního dialogu na úrovni EPSU.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila schůze výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny k bodu Informace o činnosti meziresortní pracovní skupiny k sociálně zdravotnímu pomezí, stavu přípravy změnového zákona.

7. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předseda LOK-SČL Martin Engel se ve FN Ostrava se sešli s výborem odborové organizace vedené předsedou Jiřím Lorencem a s představiteli LOK FN Ostrava, aby dojednali zlepšení další vzájemné spolupráce.

 

6. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s ředitelem VZP ČR Zdeňkem Kabátkem, aby konzultovala mimo jiné i otázku prostředků ke zvýšení mezd a platů zaměstnanců ve zdravotnictví a částečně v sociálních službách.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem, aby projednali pracovní podmínky zaměstnanců ve zdravotnictví.

* Odpoledne se konalo jednání pléna tripartity, které mělo mimo jiné na programu aktuální situaci ve zdravotnictví. Se stanoviskem OS k personální krizi v nemocnicích vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

2. června

* V Bruselu místopředsedkyně Ivana Břeňková zastoupila OS na jednání plenární schůze odborů (EPSU) a zaměstnavatelů (HOSPEEM) k otázkám jednotného rámce vzdělávání, kompetencí zdravotnických asistentů, celoživotního vzdělávání a profesního růstu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k personálním standardům. Na programu jednání byla novela zákona o nelékařích a novela vyhlášky, kterou se stanoví kompetence všeobecných sester a zdravotnických asistentů.

 

1. června

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Českých Budějovicích na pozvání hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly zúčastnil setkání s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám