Červen 2018

28. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková poskytla rozhovor redaktorovi portálu odboryinfo Miroslavovi Svobodovi.

 

25. – 28. června

* V Sarajevu se místopředsedkyně Ivana Břeňková účastnila setkání odborů veřejných služeb sdružených v EPSU za region střední Evropa a západní Balkán. Na tomto setkání se uskutečnilo historicky první jednání zástupců a zástupkyň pro rovné příležitosti. Ivana Břeňková toto setkání iniciovala proto, že ženy regionu zastupuje i na světové úrovni, ale postrádala jejich postoje. Jednání pro rovné příležitosti se podařilo uspořádat díky Nadaci Friedricha Eberta. Zástupci odborů regionu si vyslechli informace vedení EPSU, tajemníka Jana Willema Goudriana, experta Richarda Ponda.

 

27. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila demonstrace proti zrušení interního oddělení v Nemocnici v Orlové.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil na Ministerstvu zdravotnictví jednání Komise pro posuzování umístění zdravotnických prostředků.

 

26. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se sešli se zástupci firmy KOVOTOUR PLUS s. r. o. a Invia a.s., aby se domluvili na možné spolupráci v oblasti benefitů pro členy OS.

* V odpoledních hodinách na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Za odborový svaz se jednání zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl a svazová právnička Ivana Štěpánková.

 

25. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková absolvovala část jednání Rady ČMKOS.

* Jednání kulatého stolu „Investice do sociálních služeb“, kde mimo jiné vystoupili zástupci Evropské investiční banky a EASPD, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s příspěvkem Spokojený, respektovaný a motivovaný pracovník je nejlepší investice do sociálních služeb.

* Místopředseda OS Lubomír Francl spolu s právničkou OS Štěpánkou Řandovou jednali s vedením Lázní Bělohrad o situaci, která vznikla kolem výpovědi dané zaměstnavatelem předsedovi odborové organizace.

 

22. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila setkání zaměstnanců Bílovecké nemocnice, a.s., s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Martinem Gebauerem ve věci usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které schválilo optimalizaci, tedy zrušení části provozu v této nemocnici. Odbory jsou zásadně proti navržené optimalizaci.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal se zástupcem společnosti SATUM o prvních zkušenostech týkajících se sjednávání pojištění u ČPP, které společnost SATUM pro členy OS zajišťuje.

 

21. června

* Ve Zlíně se konala konference organizovaná Českou lékařskou komorou k navrhovaným změnám ve zlínském zdravotnictví. Na konferenci vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s upřesněním dopadů změn na zaměstnance.

* V Bruselu se konal sektorový sociální dialog zdravotnictví a sociálních služeb mezi zástupci EPSU (odboráři) a HOSPEEM (zaměstnavatelé) za účasti zástupce Evropské komise a OECD. Tématem byl nábor a udržení zaměstnanců v sociálních službách a zdravotnictví a důvody, které vedou zaměstnance k odchodům z uvedených resortů. Jednání se účastnila členka výboru EPSU místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

19. června

* Na Úřadu vlády jednali zástupci odborových svazů veřejných služeb o navýšení platů. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V Českých Budějovicích jednali členové krajské rady Jihočeského kraje a další zástupci odborových organizací se zástupci rakouského odborového svazu VIDA. Hovořilo se o problematice vzdělávání zdravotnických pracovníků v obou zemích, o jejich kompetencích a uznávání kvalifikace. Obě strany se dohodly, že setkání bylo velice přínosné a že další setkání budou následovat. Jednání se zúčastnil i místopředseda OS Lubomír Francl.

* Místopředseda OS Lubomír Francl spolu s inspektorem BOZP Vladimírem Andrejchem jednali za účasti členů výboru ZO s vedením Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech o poskytování OOPP a čerpání FKSP.

* V Rokycanské nemocnici a.s. se konalo kolektivní vyjednávání k tomu, aby se zvýšily základní mzdy od 1. ledna 2018 všem zaměstnancům. Zástupci odborů a zaměstnavatelů se po dlouhé době dohodli na kompromisním řešení. Jednání se společně s předsedou odborové organizace Františkem Kunešem a regionálním manažerem Václavem Matouškem účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

18. června

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešla pracovní skupina pro personální stabilizaci. OS na jednání zastupovaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Před jednáním byly všem členům zaslány náměty odborů, jak je možné stabilizovat personál v nemocnicích.  

* Po jednání se sešla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zástupcem státního tajemníka Ministerstva zdravotnictví k předání pohledu na kvalitu setkání k ochraně veřejného zdraví, které se konalo 14. června.

 

15. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na MPSV zúčastnila jednání pracovní skupiny k novele zákona o sociálních službách.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání krajské rady Praha. Jako vždy bylo jednání pod vedením předsedkyně Růženy Menšíkové konstruktivní a přátelské.

 

14. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedkyní krajské rady Marcelou Holčákovou a místopředsedkyní krajské rady Ludmilou Šromotovou se zúčastnily jednání zdravotního výboru Zlínského kraje. Zástupkyně OS na jednání vystoupily s připomínkami k nové koncepci zdravotnictví (fungování nemocnic) ve Zlínském kraji. Za OS nedoporučily materiál schválit.

* Ve Zlíně se uskutečnil v rámci projektu „Zkracování pracovní doby“ odborný seminář za účasti zástupců jak našeho OS, tak dalších odborových svazů. Přítomní diskutovali o délce pracovní doby, přesčasové práci, slaďování pracovního a soukromého života, o personální situaci v nemocnicích Zlínského kraje a připravované koncepci nemocnic. Závěrem jednání zazněly také informace z jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví, která se zabývá náměty pro personální stabilizaci pracovníků ve zdravotnictví. Seminář moderoval místopředseda OS Lubomír Francl.

* Sekce pracovníků hygienické služby uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví kulatý stůl k otázkám organizace, personální situaci a financování všech orgánů a organizací ochrany veřejného zdraví. Akce se účastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hlavní hygienička Eva Gottvaldová, zástupci zaměstnavatelů KHS, ZÚ, SZÚ a odborářů. Kulatý stůl vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

13. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v rádiu Frekvence 1 na téma problémů s nedostatkem personálu, zvláště sester v českých nemocnicích.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání celostátní tripartity.

* Konalo se jednání k uzavření kolektivní smlouvy společnosti pro poskytování sociálních služeb SeneCura. Společně s regionálními manažery Ladislavem Kucharským a Václavem Matouškem se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

12. června

* V Praze se konalo setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání výboru ČMKOS pro rovné příležitosti, na kterém se volilo nové vedení výboru. Velké poděkování bylo vyjádřeno předsedkyni Daně Machátové a Daně Štechové, které výbor úspěšně vedly v předchozím období. Jednání výboru se účastnila také právnička OS Štěpánka Řandová.

 

11. června

* Jednala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Vedení OS zde zastupovali předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách jednala výkonná rada OS.

* V odpoledních hodinách jednala dozorčí rada OS.

* V domově pro seniory Choceň se místopředsedkyně Ivana Břeňková a právnička Štěpánka Řandová účastnily s předsedkyní odborové organizace Ivanou Smejkalovou a členkami výboru jednání s ředitelem domova Ladislavem Coufalem. Na programu byla otázka proplácení práce přesčas, přestávek na jídlo a oddech a harmonogram práce. Jednání budou dále pokračovat.

 

8. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupcem OS ECHO o přípravě na jednání zástupců regionu střední Evropy a západního Balkánu. Jednali také o podmínkách vyjednávání v organizaci, kde jsou zástupci různých OS.

 

7. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na jednání krajské tripartity ve Zlíně se stanoviskem OS k navrhovaným změnám v nemocnicích Zlínského kraje.

* Večer se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a dalšími kolegy zúčastnili v České televizi pořadu Michaely Jílkové Máte slovo o problematice zaměstnávání lékařů a sester z Ukrajiny.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila výběrového řízení na ředitele/ředitelku Státního zdravotního ústavu.

 

6. června

* Vedení OS se sešlo s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, aby si vyjasnili, zda slib o zvýšení platů a mezd pro rok 2019 je slibem, či nikoliv.

 

5. června

* V Praze se konala tradiční konference sekce ZZS Bezpečná sanitka, které se zúčastnilo celé vedení OS.

 

4. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v reportáži Českého rozhlasu zabývala problematikou zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v sociálních službách.

 

1. června

* V Rokycanské nemocnici se sešli zástupci se zprostředkovatelkou k řešení postupu k uzavření kolektivní smlouvy. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková, regionální manažer Václav Matoušek, za odborovou organizaci předseda František Kuneš.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám