Červen 2019

27. června

* Sekce pracovníků hygienické služby se za účasti vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivany Břeňkové sešla s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, aby projednali situaci v hygienické službě.

* V hotelu Olšanka se konala společná tisková konference odborů a poskytovatelů zdravotní péče kvůli situaci ve zdravotnictví v roce 2020. Vystoupili na ní představitelé Asociace českých a moravských nemocnic, Charity Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů.

 

25. června

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo další zasedání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, jehož se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Komise je stálý poradní a koordinační orgán Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k problematice úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl přijali jihokorejskou delegaci zaměstnanců samosprávného celku Kyoung-Gi. Diskutovalo se o možnostech odborů při ochraně zaměstnanců, o nejčastějších důvodech pracovněprávních sporů a o možnostech odborů při jejich řešení.

 

24. června

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

 

21. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem, aby se dohodli na dalším postupu v záležitosti úhrad zdravotní péče na rok 2020. Odbory zvažují spolupráci s odbornou agenturou.

* Místopředsedkyně Jana Hnyková se zúčastnila jednání RROS Libereckého kraje, kde kolegům představila nejpalčivější problémy ve zdravotnictví, v sociálních službách a v hygienické službě. Sdělila jim požadavky OSZSP ČR na letošní rok a rok 2020 a požádala je v rámci ČMKOS o podporu.

 

20. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila dalšího kola jednání kulatého stolu MPSV k novele zákona o sociálních službách. OS principiálně se základními návrhy na změny ve financování souhlasí, ale důležité bude konečné znění jednotlivých paragrafů. 

* V odpoledních a večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková zúčastnily oslav 30. výročí obnovení činnosti Diakonie. Oslavy byly velmi dobře připravené, program výborný a co je nejdůležitější – šlo o setkání lidí, kteří pomáhají jiným, za což jim patří poděkování. Přejeme, ať se Diakonii vše daří.   

 

19. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a regionální manažer Václav Matoušek přijali pozvání a zúčastnili se zahradní slavnosti Život je pohádka v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně.

* Odpoledne se výše zmínění setkali se zaměstnanci SeneCura SeniorCentrum v Plzni, kde představili odborový svaz, výhody a důležitost odborové organizace.

 

18. června 

* V Senátu ČR byla projednaná Petice za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o. p. s. a dalších malých nemocnic. Za OSZSP ČR vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková a poukázala na závažné dopady financování zdravotnictví a na nedostupnost kvalitní zdravotní péče. Kromě členů vedení OS se zúčastnila i řada odborářů z malých nemocnic, záchranné služby a z psychiatrické nemocnice.

* V odpoledních hodinách navštívily předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásu a projednaly další spolupráci obou organizací předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal spolu s právničkou OS Štěpánkou Řandovou a regionálním manažerem Václavem Matouškem s našimi odboráři v Nemocnici Tábor. Projednávaly se problémy týkající se rozpisu služeb na některých odděleních. Poté se všichni zúčastnili setkání zaměstnanců s vedením Nemocnice Tábor, kde byly představeny plány na další rozvoj nemocnice.

 

17. června 

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanou Břeňkovou zúčastnila jednání pracovní skupiny tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, která se zabývá hospodařením fakultních nemocnic. Odbory upozornily na nedostatečné úhrady a podfinancování některých nemocnic a v tomto kontextu znovu připomněly požadavek na snížení financí na účtech zdravotních pojišťoven o 25 mld. Kč.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou v záležitosti dofinancování sociálních služeb v letošním roce. 

* Jednání výboru ZO Nemocnice Jihlava a krajské rady Vysočiny se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková. V nemocnici jsme se vrátili k problematice zveřejnění rozpětí příplatků za neuropsychickou zátěž a na krajské radě jsem projednávali informace k navýšení odměňování ve zdravotnictví a sociálních službách na rok 2020.

 

13. – 15. června 

* V Topolčiankách na Slovensku se uskutečnilo pravidelné každoroční setkání výkonného výboru partnerského odborového svazu a výkonné rady OS, kde si obě odborové organizace vyměnily informace ze zdravotnictví a sociálních služeb se zaměřením na odměňování a pracovní podmínky zaměstnanců v těchto segmentech.

 

13. června 

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání odborových svazů ROPO, kde se přítomní domlouvali na dalším postupu v záležitosti návrhu na zrušení „základní“ tabulky.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanou Břeňkovou zúčastnila jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k personální stabilizaci.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s dalšími odboráři z litoměřické nemocnice zúčastnila jednání Zastupitelstva města Litoměřice, kde požadovali, aby nemocnice zůstala v majetku a provozování města. Kolegové byli výborní a připravují pro zachování nemocnice referendum. Předsedkyně Žitníková ve svém vystoupení upozornila na rizika převodu nemocnice na soukromý subjekt a na negativní zkušenosti odborů s takovými převody.

 

12. června 

* V Olomouckém kraji v Domově Štíty–Jedlí se zúčastnili jednání o přeřazení pracovníků v přímé péči do 6. platové třídy místopředsedkyně OS Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a regionální manažer Ladislav Kucharský.

 

11. června

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková byla za odborový svaz pozvaná ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou na jednání ke kulatému stolu k novele zákona o sociálních službách a změnám financování sociálních služeb, kde byla představena východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila s příspěvkem k odměňování pracovníků v sociálních službách na 10. ročníku konference společnosti Hartmann – Kvalita, bezpečnost, efektivita.

 

10. června

* Na Úřadu vlády se uskutečnila Plenární schůze tripartity, na jejímž programu byla situace ve zdravotnictví a návrh státního rozpočtu na rok 2020. Se stanovisky k oběma bodům vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V budově OS jednal výbor sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

7. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s generálním inspektorem Rudolfem Hahnem v záležitosti překračování objemu přesčasové práce v nemocnicích.

* Závěrečného kolektivního jednávání a uzavření kolektivní smlouvy v DD Rokytnice nad Jizerou se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

 

6. června

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková byla pozvaná na kulatý stůl, který se věnoval problematice Soukromí klienta během intervence, bezpečí azylového domu s neveřejnou adresou. Velmi zajímavé a aktuální téma v současné společnosti.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila konference ZO Zdravotnické služby Zlínského kraje v Karolínce. Kolegové měli akci výborně připravenou a za jejich práci jim patří velké poděkování.

* Místopředseda OS Lubomír Francl zastupoval vedení OS na tiskové konferenci k zahájení kampaně Studuj zdrávku.

 

5. června

* V Ústeckém kraji se školení Intenzifikaci práce zúčastnila i místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Po školení se probíraly další kroky řešení problémů v MO OSZSP ČR MSSS Most.

* V budově Radost se sešli zástupci odborových svazů veřejných služeb, aby projednali další postupy při jednání o zvyšování platů pro rok 2020.

*Jednala dozorčí rada OS.

 

3. června

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, na kterém předsedkyně OS Dagmar Žitníková sdělila všem zúčastněným požadavky OS v oblasti odměňování na rok 2020. Za OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedové Lubomír Francl a Jana Hnyková a řídící týmu Ivana Břeňková.

 

2. června

* Pozvání na 2. Růžičkový ples v Domově důchodců Velké Hamry přijala a zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková. 

 

1. června

* V Českých Budějovicích se konal tradiční turnaj v nohejbalu. Závěrečného předávání cen se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám