Červen 2021

30. června

* Na Ministerstvu zdravotnictví se více než po roční přestávce sešla pracovní skupina k personální stabilizaci zdravotnických pracovníků. Jednání řídil náměstek ministra Vlastimil Vajdák.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Písku účastnil jednání krajské rady Jihočeského kraje.

* V Libereckém kraji se uskutečnilo jednání krajské rady OSZSP ČR. Za vedení OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a regionální manažerka Ivana Burešová.

29. června

* Na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednali předsedové odborových svazů veřejných služeb a předseda ČMKOS Josef Středula s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Obsahem jednání byly požadavky odborů na zvýšení minimální mzdy, zaručené mzdy a platů ve veřejných službách.

* Formou on-line jednání se sešla krajská rada Královéhradeckého kraje za účasti místopředsedů OS Jany Hnykové a Lubomíra Francla a regionální manažerky Ivany Burešové.

* Odpoledne jednalo on-line vedení odborové organizace Barevných domků Hajnice s místopředsedkyní OS Janou Hnykovou, právničkou Štěpánkou Řandovou, poradcem pro ekonomiku Kamilem Kubáněm a regionální manažerkou Ivanou Burešovou, tématem byl audit v organizaci a další problémy.

28. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Odpoledne se formou on-line jednání setkali členové krajské rady Středočeského kraje. Za vedení OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

25. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s regionální manažerkou Ivou Falberovou sešly se zájemkyněmi o založení odborové organizace v ambulantním sektoru.

24. června

* Na Ministerstvu zdravotnictví, a částečně formou videokonference, se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby a hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Obsahem jednání byla novela zákona č. 258/2006 Sb. a připravovaná centralizace hygienické služby, výplata odměn zaměstnancům hygienické služby a zdravotních ústavů a zajištění financí pro rok 2022 v rámci státního rozpočtu. Jednání se fyzicky zúčastnili zástupci sekce, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a předsedkyně OS Dagmar Žitníková. On-line připojení využili místopředsedové odborového svazu.

* Odpoledne se formou videokonference sešli zástupci odborových organizací ze zdravotnických záchranných služeb, aby projednali společný postup k návrhu dodatku k mimořádným odměnám zdravotnických pracovníků a dalších zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb.

23. června

* V dopoledních hodinách se uskutečnilo jednání s vedením Městské správy sociálních služeb v Mostě, kde se projednávala problematika výběrového řízení, náplní práce a zvláštních příplatků pro zaměstnance v přímé péči. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková, právnička Štěpánka Řandová a regionální manažer Vladimír Andrejch.

* OS uspořádal tiskovou konferenci k Mezinárodnímu dni veřejných služeb.

22. června

* Formou videokonference jednal tripartitní pracovní tým pro nestátní neziskové organizace. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Odpoledne se sešlo vedení OS na jednání se zástupcem T-Mobile kvůli prodloužení rámcové smlouvy odborového svazu.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se sešel se správcem programu členské evidence TREWIS. Jednali o drobných úpravách programu v souvislosti se změnami bankovních účtů odborového svazu.

21. června

* Formou videokonference se konalo zasedání 159. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita). Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která informovala sociální partnery o situaci s vyplacením odměn pro zdravotníky v ambulantním sektoru. Sociální partneři vyzvali vládu, aby zvážila přijetí účinných opatření k zamezení nekalých praktik některých poskytovatelů zdravotní péče, kteří nevyplatili zdravotnickým pracovníkům odměnu v dohodnuté výši.

18. června

* Na předporadě k jednání Pléna tripartity se sešli zástupci odborů. Za OS se jednání se stanoviskem svazu k návrhu státního rozpočtu zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

17. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou kvůli výplatě mimořádných odměn zaměstnancům v sociálních službách.

16. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s ministryní financí Alenou Schillerovou ve věci navýšení plateb státu za jeho pojištěnce.

15. června

* Pokračovalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS, hlavním bodem programu bylo hospodaření odborového svazu za rok 2020, aktuální informace ze zdravotnictví a sociálních služeb i z jednotlivých krajů a vnitroodborové informace.

14. června

* Dopoledne v Praze jednaly svazové sekce pracovníků hygienické služby a sekce pro práci s členskou základnou. Obě sekce řešily zadané úkoly a aktuální informace z rezortu zdravotnictví a sociálních služeb.

* Odpoledne jednala ekonomické komise OS.,

* Odpoledne jednala dozorčí rada společnosti BONA SERVA.

* Od 16.30 hodin začalo společné jednání výkonné a dozorčí rady odborového svazu.

10. června

* Dopoledne se sešli zástupci odborových svazů veřejných služeb k projednání návrhu odborů na růst platů ve veřejných službách od 1. ledna 2022. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková aktivně vystoupila na Podvýboru pro záchranou službu v Poslanecké sněmovně k problematice možného sjednocení krajských záchranek. Upozornila na problematiku mimořádných odměn pro záchranáře a rozdílných přístupů jednotlivých ředitelů. Jednání se zúčastnila i místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

8. června

* Odpoledne se formou on-line konal Sněm ČMKOS, na němž se probírala aktuální situace v ČR po období pandemie COVID-19 v oblasti zaměstnanosti a situace v jednotlivých odborových svazech.

* Odpoledne jednal Výbor pro sociální politiku poslanecké sněmovny, on-line se připojila místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

7. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se opět sešla s premiérem Andrejem Babišem kvůli dořešení odměn pro zdravotníky z ambulantních zařízení. Jednání se formou on-line zúčastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitelé všech zdravotních pojišťoven.

3. června

* Krajská rada Plzeňského kraje jednala s hejtmankou kraje a radními pro zdravotnictví a sociální oblast. Na připravené otázky z jednotlivých oblastí odpovídali čelní představitele kraje a hledala se řešení. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* Od 16 hodin jednala on-line sekce zdravotnických záchranných služeb, řešily se aktuální informace k mimořádným odměnám pro záchranáře a další kroky při jednání o těchto odměnách.

2. června

* Odpoledne jednala pražská krajská rada Prahy za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Jany Hnykové. Členové krajské rady předali aktuální informace ze svých zařízení a vyslechli si aktuální informace ze zdravotnictví a sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám