Červenec 2019

31. července

* Sekce pracovníků hygienické služby se na svém jednání zabývala situací v regionech, personální situací a financováním krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.

 

18. července

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili Zahradní slavnosti v SeneCuře v Plzni, kde bylo hlavním cílem stabilizovat členskou základnu v základní odborové organizaci.

 

16. července

* V Poslanecké sněmovně se konala schůzka s kancléřem Janem Morávkem kvůli možnosti pronájmu zařízení v Lipnici nad Sázavou pro společné setkání se slovenskými kolegy v roce 2020.

 

11. července

* Místopředseda OS Lubomír Francl a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková se dopoledne zúčastnili kulatého stolu na téma Práce na digitálních platformách – nový průzkum o práci v Česku, který pořádala Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. V posledních letech pozorujeme nástup digitálních platforem (například Uber, Airbnb), přes které lze mimo jiné nabízet a poptávat práci, a to velmi často v podobě jednorázových úkolů. Platformová práce se přitom zatím odehrává v určitém regulatorním vakuu. Není jasné, zda a kdy je oprávněné k platformám přistupovat jako ke kvazizaměstnavatelům a kdy jsou jen moderní nástěnkou. Proto bude nutné i tuto činnost regulovat (pracovní neschopnost, sociální pojištění…).

* Na odborovém svazu se odpoledne konala tisková konference na téma, proč je důležité zachovat zdravotní péči v malých nemocnicích. Tiskové konference se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, zástupci nemocnic v Litoměřicích, Orlové a Rokycanech a zástupce petentů za zachování nemocnice v Sušici. Zdůraznili, že není pravda, že ve srovnání s jinými zeměmi máme mnoho nemocnic. Problémem je, že u nás jde do zdravotnictví málo peněz – nyní už dokonce méně než 7 % HDP. Všichni poukázali na důležitost zachování regionálních nemocnic a zachování dostupnosti péče.

 

10. července

* Na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednal Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro sociální otázky (sociální tripartita). Sešli se zástupci zaměstnavatelů, poskytovatelů, zřizovatelů, odboráři a zástupci MSPV. Za odborový svaz se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

* Odpoledne místopředsedkyně OS Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a regionální manažerka Iva Falberová navštívily specializovaný domov seniorů ve Štěrboholích patřící do skupiny SeneCura. Představily zde odborový svaz a výhody členství v odborech.

 

9. července

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Odpoledne jednali členové vedení OS a právníci se zástupci základní odborové organizace Nemocnice Tábor, které vedla předsedkyně ZO Martina Netrvalová.

 

8. července

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se spolu s právničkou Štěpánkou Řandovou zúčastnily jednání na magistrátu města Mostu s představiteli sociálního odboru, zastupující ředitelky Městské správy sociálních služeb v Mostě a zástupců odborové organizace OS. Řešila se velmi svízelná situace, která nastala v důsledku porušení vnitřních předpisů ze strany vedoucí jednoho zařízení.

* V odpoledních hodinách jednala ekonomická komise OS.

* Na společném jednání se odpoledne a vpodvečer sešly výkonná a dozorčí rada OS.

* Po skončení jednání výkonné a dozorčí rady OS se uskutečnila valná hromada společnosti Bona Serva, s.r.o.

 

2. července

* Na půdě odborového svazu se sešli představitelé Asociace českých a moravských nemocnic, Charity Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, Rady seniorů ČR, Svazu pacientů ČR, GF 913 a odborového svazu. Koordinovali další postup společných kroků.

 

1. července

* V centrále společnosti SeneCura v Praze se místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková zúčastnily společného jednání s představiteli této organizace, na němž se domlouvala možná spolupráce.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám