Červenec 2021

30. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s dalšími předsedy odborových svazů zastupujícími státní zaměstnance a předsedou Asociace samostatných odborů ČR Bohumírem Dufkem podepsala s premiérem Andrejem Babišem dodatek ke kolektivní dohodě vyššího stupně. Dodatkem se upravuje indispoziční volno po očkování proti nemoci COVID-19 pro zaměstnance, kteří pracují pod služebním zákonem.

* Místopředseda Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jako člen komise výběrového řízení na ředitele Psychiatrické nemocnice Kosmonosy.

29. července

* Jednala dozorčí rada OS. Za vedení svazu se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

27. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem setkali na jednání k mimořádným odměnám pro zdravotníky v ambulantní sféře s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a zástupci zdravotních pojišťoven. Jednání probíhalo velmi konstruktivně a jeho účastníci se shodli na společných závěrech, které mnistr zdravotnictví a předsedkyně OS prezentovali na společném brífinku.

26. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s premiérem Andrejem Babišem k aktuálním problémům ve zdravotnictví. Premiérovi sdělila, že odbory velmi vítají iniciativu Ministerstva zdravotnictví vyřešit problémy s odměnami pro zdravotníky z ambulancí. Vítají také podporu pozměňovacího návrhu poslanců MUDr. Jiřího Maška (ANO) a MUDr. Milana Brázdila (ANO), kterým se upravuje důchodový věk pro zdravotníky, kteří jsou součástí Integrovaného záchranného systému.

22. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla k řešení aktuálních odborových otázek s předsedou Sdružení odborových organizací skupiny AGEL Pavlem Michnou.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s místopředsedkyní 1. odborové organizace pražské Všeobecné fakultní nemocnice Monikou Stejnerovou.

21. července

* Další jednání krajské rady OS, tentokráte s hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem, radními Vladimírem Novotným a Janem Tourkem a vedoucím oddělení sociálních služeb Jiřím Bínou, se konalo v Jihlavě. Také zde se řešily problémy ve zdravotnictví a sociálních službách. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

20. července

* Na krajském úřadě v Brně se konalo jednání hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, radní pro sociální služby Jany Leitnerové a radního pro zdravotnictví Jiřího Kasaly s členy krajské rady OS Jihomoravského kraje a s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní OS Janou Hnykovou. Obsahem jednání byla situace ve zdravotnictví a v sociálních službách v Jihomoravském kraji.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění.

15. července

* Na krajském úřadě Libereckého kraje jednala krajská rada OS se zástupci kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

12. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s Danou Hlaváčkovou, gestorkou zapojení stakeholderů k probíhajícímu projektu „Prevence II (Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření)“, aby projednaly další možnosti spolupráce.

1. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s ředitelem fakultní nemocnice v Motole Miloslavem Ludvíkem a předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem, aby projednali realizaci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám