Členové sekce ZZS se setkali s kolegy záchranáři z Velké Británie

Sekce zdravotnických záchranných služeb navázala kontakt s kolegy záchranáři z Velké Británie z regionu West Midlands, jehož centrem je Birmingham. Britští kolegové jsou organizováni v Odborovém svazu UNISON, takže se probírala témata pracovní i odborářská.

Počátkem roku Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR prostřednictvím Terezie Písařové odpověděl Davidu Page na dopis zajímající se o spolupráci a výměnu informací mezi záchranáři na bázi odborových skutečností.

Ve středu 2. května jsme se všichni sešli v sídle Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy, abychom seznámili kolegy i s fungováním ZZS jak v Praze, tak v České republice. Alan Ryba s kolegy představil prezentaci pražské záchranky spolu s aktuálními daty a představil současné trendy metropolitní záchranky. Schůzku krátce navštívil i její ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz. Kolegové se velmi živě zajímali o celý systém, který je velmi podobný jejich modelu, způsobu řízení i financování organizace.

Následovaly prohlídky dispečinku, výjezdového stanoviště a zejména mobilní techniky. Britské kolegy zaujala technika, a to jak běžně nasazovaných vozů v systému RV, tak vozů pro mimořádné události či dálkové převozy. Ocenili mnohá řešení a zajímali se také, zda-li tak dobře jako technice se daří věnovat péči i personálu. Situace jejich regionu je podobná té naší. Peníze scházejí neustále, technika i zázemí vychází z místních možností a pokrok by mohl kráčet rychlejšími kroky.

V odpolední části došlo na odborářská témata. Podobně jako my jsou oceňováni tabulkovým platem s růstem v čase spolu s délkou praxe. V současné době panuje sociální smír, ale nebylo tomu tak vždy. Postavení odborů v Británii se vyvíjí. Dříve, zejména po 80. letech, byly odbory vnímány dosti negativisticky, což souviselo s politikou pravicových vlád. Zhoršení životních podmínek zaměstnanců vedlo k sociálnímu napětí a také projevům nespokojenosti.

Došlo dokonce až na stávku zaměstnanců záchranek, což je pro nás zajímavá informace, neboť doposud panuje názor, že záchranka stávkovat nemůže. Zde bylo možno čerpat mnoho informací o naprosto nejkrajnějším řešení sociálního konfliktu. Vyměnili jsme si také informace o vzdělávání, případných benefitech a činnostech odborů.

I přes odlišný jazyk máme stejné problémy a řešíme je podobným způsobem. Veřejné služby, kam záchranka také patří, jsou vnímány na obou stranách jako potřebné, pokud možno vždy a za všech podmínek okamžitě dostupné, avšak nejlépe co nejlevnější nebo úplně zdarma.

Tento protimluv vede jednak k maximální efektivitě provozované služby, ale také vytváří tlak na odměňování zaměstnanců. Že je Evropa jednotnější, než se nám mnohdy může zdát, se projevuje ve stejných problémech zaměstnanců jak tradičních zemí Evropského společenství, tak těch později přistoupivších. Tyto schůzky a výměna informací jsou užitečné pro obě strany, neboť se můžeme poučit ze starých chyb a neopakovat je a na druhé straně můžeme nabídnout řešení nová a netradiční.

Vedení sekce děkuje vedení odborového svazu za možnost výměny informací se zahraničními kolegy, děkujeme také vedení ZZSHMP, zejména panu řediteli MUDr. Schwarzovi a Alanu Rybovi za umožnění návštěvy, a těšíme se na příští podobné setkání.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 7. 2023 / 18:22

Přesčasy přes čáru

Aktuálně projednávaná novela zákoníku znovuzavádí prodloužení maximální týdenní pracovní doby ve zdravotnictví až na 56 hodin týdně a v případě zaměstnanců ZZS dokonce na 60 hodin týdně.

Aktuality 16. 5. 2023 / 21:29

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Načíst další
 
Napište nám