Díky vyjednávání OS se nemusí propouštět 10 % zaměstnanců hygienických stanic!

Pracuji na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje již spoustu let. Činnost hygienické služby je nesmírně různorodá a široká, od kontroly školek, škol, potravin, hluku v prostředí, služeb péče o tělo i průmyslových objektů a samozřejmě nemůžu zapomenout na sledování výskytu infekčních onemocnění, šetření epidemií a šetření nemocí z povolání. Z toho vyplývají i zaměření odborů a nároky kladené na referenty hygienické služby – znát všechnu legislativu k jednotlivým problémům spojenou s celoživotním vzděláváním.

Již v minulosti docházelo ke snižování počtu zaměstnanců v rámci úspor státního rozpočtu, kdy odcházeli dlouholetí, zkušení a hlavně vystudovaní odborníci. Jejich práci samozřejmě přebírali ostatní, kteří zůstávali. Bylo to náročné období, ale nakonec si každý zvykl a zorganizoval si práci, aby vše stíhal a plnil kontrolní plán stanovený Ministerstvem zdravotnictví.

Mezitím se situace uklidnila a mohlo dojít k postupnému navyšování počtu zaměstnanců krajských hygienických stanic, ale došlo k tomu, že najednou v našem Karlovarském kraji nebylo možné najít vystudované odborníky na specifika hygieny.

Takže to dopadlo tak, že se přijímají nezdravotničtí vysokoškolsky vzdělaní pracovníci z jiných oborů (zemědělství, sociální služby apod.), kteří si musí doplnit kromě úředních zkoušek i zkoušky tzv. „rozšířené atestace“, aby mohli být zařazeni jako zdravotničtí pracovníci na hygieně.

A najednou nikomu nevadí, že umí pouze svůj obor a s ostatními obory se seznámí pouze okrajově a myslím, že nedostatečně.

Také v letošním roce obecně hygienickým službám hrozilo, že budou muset snižovat počty zaměstnanců o 10 % jako ve všech státních institucích. Díky neúnavné práci našeho odborového svazu se ale podařilo nemožné. Po dlouhých vyjednáváních, argumentech a tlaku ze strany odborů Ministerstvo financí ustoupilo s tím, že se budou krátit počty zaměstnanců o 3 %.

Odbory daly jasně najevo, že nesouhlasí se škrty v oblasti hygienické služby a výsledkem bylo, že v rámci systemizace pro rok 2020 má dojít na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje „pouze“ k úspoře finančních prostředků.

Na naší hygienické stanici se tato situace vyřešila tak, že v rámci systemizace pro rok 2020 bylo navrženo sloučení dvou oddělení v jedno u dvou odborů. Dvěma vedoucím oddělení, kteří již nebudou vykonávat vedoucí funkci, budou nabídnuta neobsazená místa v rámci příslušných odborů.

Takže výsledkem je, že se u nás nemusí snižovat počty zaměstnanců, tedy propouštět. Takže odborní referenti zůstanou, což je samozřejmě ve výsledku nejlepší zpráva.

Proto bych ráda poděkovala jak členům vedení odborového svazu, tak svazové sekci pracovníků hygienické služby, že se nevzdali a bojovali do konce nejen za zaměstnance odboráře, ale za všechny zaměstnance hygienických stanic, aby nemuselo dojít ke snižování jejich počtu. Protože u našeho specifického oboru se odborníci těžko hledají. A o nemalém úsilí zkušených pracovníků vychovat nového zaměstnance, který si před výběrovým řízením mnohdy na internetu ani nepřečte, co vlastně hygienická služba dělá, a který by rozuměl hygieně a všem jejím oborů, ani nemluvě.

Ivana Minaříková – vizitka

Již 40 let pracuji na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech na oddělení hygieny práce. Od roku 2000 pracuji jako předsedkyně základní odborové organizace. V krajské radě Karlovarského kraje jsem od roku 2004, nejdříve jako její členka, poté předsedkyně. Na sjezdu odborového svazu v roce 2014 jsem byla zvolena jako náhradnice členky výkonné rady za Karlovarský kraj Heleny Šebestové, na sjezdu v roce 2018 jsem byla zvolena do výkonné rady. Mezi svými zálibami bych samozřejmě na prvním místě uvedla starost o rodinu, práci na zahradě a kynologii – chov erdelteriérů.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám