Duben 2015

30. dubna

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala pracovní skupina tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Zástupci odborů, zaměstnavatelů, VZP ČR a ministerstva si opět předali informace, zda jsou či nejsou finance na zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví kryty veřejným zdravotním pojištěním. Zástupci zaměstnavatelů (Asociace českých a moravských nemocnic) nepředložili jmenný seznam nemocnic, ve kterých nejsou finance na krytí nárůstu mezd a platů. AČMN zpracovala a předložila celkový sumář, který ukazuje, že v nemocnicích nutné finance nejsou. Odbory zastupuje místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, která předložila podle krajů seznam nemocnic, ve kterých nedošlo ke zvýšení mezd a platů.

* Problematiku nízkých úhrad zdravotní/ošetřovatelské péče a nedostatečného financování sociálních služeb řešila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s poskytovateli sociálních služeb ze Zlínského kraje.

 

29. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se v Praze na Střeleckém ostrově zúčastnili pietní akce, při níž představitelé ČMKOS a ČSSD společně položili květiny k pamětní desce 1. máje.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili jednání krizového štábu nemocnice, odborů a pacientů.

 

28. a 29. dubna

* Jednání výkonného výboru EPSU k aktuálním otázkám zaměstnanců veřejných služeb se zúčastnila za Českou republiku místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

28. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla kvůli problematice úhrad ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb se zástupci Diakonie ČR.

 

27. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s delegací ČMKOS účastnila jednání tripartity. Informovala přítomné o tristní situaci úhrad zdravotní/ošetřovatelské péče v sociálních službách. Premiérovi Bohuslavu Sobotkovi předala písemný návrh řešení úhrad v roce 2015. Předsedkyně Žitníková dále požádala ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou o svolání jednání MPSV, Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, krajů a sociálních partnerů kvůli rychlému nalezení možnosti financování zdravotní/ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

 

23. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání se zástupci firem, které jsou zapojeny do slevového portálu Odbory Plus.

 

22. dubna

* Jednání dozorčí rady OS se za vedení odborového svazu zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

21. dubna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání krajské rady Moravskoslezského kraje v Ostravě.

* Rada ČMKOS jednala za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové, která seznámila kolegy s neúnosnou situací na ZZS hlavního města Prahy.

 

20. dubna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví  zúčastnil jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila předporady k jednání tripartity.

* V dopoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s poskytovateli sociálních služeb ze Zlínského kraje, aby si předali informace o aktuálních problémech v sociálních službách.

 

18. dubna

* Demonstrace proti TTIP, smlouvě o volném obchodu mezi EU a USA, se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Předsedkyně Žitníková vystoupila s obavou, co by TTIP mohla pro zaměstnance a obyvatele České republiky přinést. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) je proti uzavření smlouvy, která ohrozí kvalitu veřejných služeb v Evropě.

 

17. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navštívila na pozvání předsedkyně ZO Domova pro seniory Sněženková Růženy Menšíkové konferenci odborové organizace a setkání zaměstnanců s vedením organizace a zástupci magistrátu. Na jednání se řešil nedostatek personálu v zařízení a s ním spojené přetěžování některých pracovníků.

16. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se sešli se zástupkyní Nadace Friedricha Eberta, aby projednali organizaci konference sekce nemocnic.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby projednali teze zákona o veřejných zdravotnických organizacích.

* Seminář o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání pro zaměstnance knihovny v Příbrami vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Seminář byl součástí projektu Norských fondů na téma násilí na pracovišti ze strany třetích osob.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání meziresortní komise MPSV a MZ ke konceptu dlouhodobé péče.

 

15. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu se svazovou právničkou Mgr. Ivanou Štěpánkovou zúčastnily semináře v Senátu na téma Budoucnost českého zdravotnictví.

 

14. dubna

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

13. dubna

* V ranních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková zúčastnily jednání pracovní komise ČMKOS k zákoníku práce.

* Na konferenci sekce nemocnic se v Praze sešli odboráři z nemocnic, aby se zabývali naplněním vládního slibu zvýšení mezd a platů, tezemi zákona o veřejných zdravotnických organizacích a koncepcí psychiatrické péče. Konference se zúčastnilo celé vedení OS.

 

10. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl jednali se zástupci firmy TREWIS o novém programu pro vedení členské evidence OS.

 

8. – 10. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým a dalším zástupcem zaměstnavatelů ředitelem sociálního zařízení v Brně Petrem Němcem účastnila zahraniční cesty do Rakouska. Informace budou použity v rámci projektu na posílení sociálního dialogu (B9) pro přípravu návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální oblast.

 

9. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnili jednání pracovní skupiny pro novelu personální vyhlášky.

* V průběhu jednání pracovní skupiny pro novelu personální vyhlášky se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem ke krátkému jednání o návrhu zákona o veřejných zdravotnických organizacích.

 

8. dubna

* K aktuálním problémům v nemocnicích se sešli předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a prezidentem Svazu pacientů ČR Lubošem Olejárem.

* V odpoledních hodinách se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil jednání KR OSZSP ČR Praha.

 

2. dubna

* Konala se krajská konference OSZSP ČR Jihočeského kraje. Za vedení OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* K problematice zaměstnávání žen na zdravotnických záchranných službách se v Brně konalo jednání Mgr. Zuzany Ondrůjové a Mgr. Maríny Urbánikové z Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana) se zástupci profesních a odborových organizací. Za OS se jednání zúčastnili členové výkonné rady Vít Přibylík a Jan Zatloukal.

 

1. dubna

* Na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální politiku. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a svazová právnička Mgr. Ivana Štěpánková. Předsedkyně Žitníková upozornila na nedostatečné objemy financí, které byly přes státní dotace přidělené poskytovatelům sociálních služeb, a vyzvala MPSV, aby se ke zvýšení objemu financí do sociálních služeb sešla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová s ministrem financí Andrejem Babišem. Žitníková dále připomněla další problémové oblasti, mezi které patří nedořešené financování zdravotní péče v sociálních službách a problémy s neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb. Z podnětu OS se na jednání také řešila situace v kojeneckých ústavech.

 

30. března – 1. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně se zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) účastnila 18. setkání EPSU volebního obvodu střední Evropy a západního Balkánu. Jednání se konalo v  Bledu ve Slovinsku.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám