Duben 2018

27. a 28. dubna

VII. sjezdu ČMKOS se účastnila 16členná delegace OS včetně celého vedení OS.

 

25. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na konferenci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR „Kvalita sociálně zdravotních služeb“ s příspěvkem k odměňování všeobecných sester v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil vypořádání připomínek k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

* V podvečerních hodinách se vedení OS sešlo se zástupci OECD, aby se vyjádřilo k závěrům části zprávy ke zdravotnictví ČR. S mnoha okruhy OS zásadně nesouhlasí a v diskuzi vedení OS znovu poukázalo na nízké odměny za práci zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

24. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem setkali s vědeckou pracovnicí Nadace Friedricha Eberta Kateřinou Smejkalovou, aby projednali možnosti další spolupráce.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou a předsedou OS ECHO Zdeňkem Černým věnovali přípravě na řízení VII. sjezdu ČMKOS.

 

23. a 24. dubna

* Ke spolupráci odborů a zaměstnavatelů sociálních služeb se v Bruselu konal první tematický seminář. Seminář byl částí projektu PESSIS, zaměřil se na otázky digitalizace, náboru a udržení zaměstnanců sociálních služeb a otázku veřejných zakázek. Semináře se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

20. dubna

* Vedení odborového svazu jednalo se zástupci zaměstnavatelů ze sociálních služeb o návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně.

* V odpoledních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila výběrového řízení na ředitelku/ředitele FN Ostrava.

 

19. dubna

* Kolektivního vyjednávání v Lázních Teplice nad Bečvou se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s právničkou Štěpánkou Řandovou.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila na Ministerstvu zdravotnictví vypořádání připomínek ke koncepci ošetřovatelství.

 

18. dubna

* Na pozvání vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil slavnostního otevření urgentního příjmu za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské.

 

17. dubna

* Konference odborové organizace Rokycanské nemocnice a.s. se účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a regionální manažer Václav Matoušek.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem a dalšími zástupci zaměstnavatelů ve věci návrhů zdravotních pojišťoven na úhrady zdravotní péče pro rok 2019. 

 

16. dubna

* Na OS jednalo vedení sekce sociál o problémech v sociálních službách s pozvanými hosty místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Ing. Hanou Aulickou Jirovcovou a bývalou poslankyní Janou Hnykovou. Jednání se účastnilo vedení OS a zástupci odborových organizací ze sociálních služeb.

 

14. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě pozvání prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové zúčastnila jednání předsedů sekcí a regionů České asociace sester. Spolupráce odborů a profesní organizace probíhá dlouhodobě.

 

13. dubna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil výběrového řízení na ředitele pražské Nemocnice na Bulovce.

* Jednání konference ZO Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Po jejím ukončení následovalo velmi příjemné společenské setkání. Kolegům, zvláště Janu Zatloukalovi, děkujeme za pozvání a hlavně za vynikající práci.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Plzni účastnila jednání zástupců odborových organizací společnosti SeneCura Seniorcentrum Plzeň a Olomouc.

* V Rokycanské nemocnici a. s. se sešli zástupci výboru odborové organizace a odborového svazu se zástupci zaměstnavatele k dalšímu jednání o kolektivní smlouvě. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

12. dubna

* Na společném jednání k navýšení platů a mezd pro zaměstnance ve zdravotnictví od 1. ledna 2019 se na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem sešli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel.

 

11. dubna

* V dopoledních hodinách jednal výbor sekce pracovníků hygienické služby, aby upřesnil postoj pro jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou.

* V odpoledních hodinách se konalo v budově Ministerstva zdravotnictví společné jednání zástupců hygienické služby s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou. Jednání se účastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

10. dubna

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

* V dopoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila na Ministerstvu zdravotnictví jednání kulatého stolu ke koncepci ošetřovatelství.

 

9. dubna

* Na odborovém svazu se sešli zástupci sekcí nemocnic, nelékařských zdravotnických pracovníků a nezdravotnických pracovníků na společném jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví náměstkyní Helenou Rögnerovou a ředitelem odboru přímo řízených organizací Janem Michálkem. Jednání se zúčastnilo také vedení OS.

 

6. dubna

* Kolečko jarních porad s předsedy a zástupci odborových organizací ukončilo jednání ve Zlíně, kde vedení OS zastoupili Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

5. dubna

* Předposlední porada s předsedy a zástupci odborářů se konala v Olomouci. Za vedení OS byli přítomni předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Krajská rada a vedení odborového svazu zde poděkovali za práci bývalé předsedkyni ZO Psychiatrické nemocnice Bílá Voda Michaele Romankiewicz a předali jí Čestné uznání OSZSP ČR.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková s místopředsedou Lubomírem Franclem a dalšími zástupci odborových organizací zúčastnili jednání zástupců lékařů, zdravotnického personálu, pacientů a odborářů k debatě o situaci ve zdravotnictví a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji, které bylo svoláno na základě podnětu Aleny Gajdůškové, 1. viceprezidentky Svazu pacientů ČR a poslankyně Parlamentu ČR, a MUDr. Jaromíra Bernátka, předsedy okresního sdružení České lékařské komory Zlín.

 

4. dubna

* Zástupci odborářů z Moravskoslezského kraje se sešli na své poradě s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedou OS Lubomírem Franclem.

 

3. a 4. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání sektorového sociálního dialogu Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) v Bruselu.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám