Je dobré a velmi poučné podívat se ke kolegům za Lamanšský kanál

Ve dnech 23. až 26. dubna navštívila na pozvání anglických odborářů pětičlenná delegace konferenci britských kolegů shromážděných ve svazu UNISON v Liverpoolu. Tato pracovní cesta ukázala mnohé problémy, které známe i u nás. Společná jednání potvrdila, že veřejné služby mají stejné problémy u nás i na ostrovech.

Základní informace byly průběžně zveřejňovány na facebooku odborového svazu (https://www.facebook.com/odborovysvaz.zdravotnictvi?fref=ts). Základní témata jsou stejná jako u nás, a to pracovní podmínky, odměňování, nedostatek pracovníků. V obou zemích odboráři řeší problémy pracovních podmínek, tempa práce, eliminaci rizik.

Pracovní podmínky jsou od doby vzniku odborového hnutí stále žhavým tématem, bez ohledu na zemi nebo kontinent. Británie je konzervativní zemí, nedošlo zde k změnám společenského uspořádání, avšak pracovní podmínky zaměstnanců musí být neustále vyjednávány. Veřejné služby jsou potřebné, avšak finanční zdroje omezené.

V Anglii je největším poskytovatelem zdravotních služeb Národní zdravotní služba (NHS), která sdružuje páteřní síť nemocnic, ambulancí i záchrannou službu. Dlouhodobá vláda pravicových politiků přináší problémy, které známe i u nás. Došlo ke zmrazení odměňování, několik let nebyly valorizovány mzdy. Teprve stávkou bylo dosaženo nárůstu o 1%. Dochází k privatizaci vybraných sektorů. Posledním pokusem byla privatizace zdravotní dopravy a doložená data ukázala jednoznačně zhoršení kvality služby, její bezpečnosti, nižší odměňování zaměstnanců a nakonec i zvýšení nákladů na tuto službu. Toto bylo doloženo sběrem dat, zhoršení dostupnosti služby a také snížení bezpečnosti poskytované služby, což je v zdravotnictví alarmující.

Problémy má i záchranná služba. Minimální růst mezd a nárůst náročnosti zásahů společně s neuspokojivou situací v nemocničním sektoru vede k personální nedostatečnosti. Situace došla tak daleko, že v Liverpoolu je v přípravě asi 20 polských záchranářů, školících se na specifika zdejší záchranné služby, neboť z místních zdrojů nelze dlouhodobě doplnit personální stavy. Zdejší multikulturní prostředí navíc klade zvýšené nároky na zdejší záchranáře.

Důležitým bodem našich jednání byla i témata odborová. Členové sekce pro práci s členskou základnu zde načerpali mnoho pozitivních impulsů a inspirativních návodů pro další práci. Hrdost, s jakou prezentují naši zahraniční kolegové příslušnost k odborům, byla překvapující. Odbory zde mají dlouhou tradici nepřerušeného vývoje a je to znát na vnímání jak členy, tak i okolím. Velká pozornost je věnována získávání členů, péči o členy, nabídce podpůrných programů i benefitů. Vzájemná solidarita a hrdost na příslušnost k odborům ukazují, že odbory znamenají pro zdejší zaměstnance oporu a jistotu.

Návštěva ukázala, že zaměstnanci veřejných služeb mají obdobné problémy na obou stranách Lamanšského kanálu. Rozdílný jazyk není problémem, je-li vůle k porozumění. Je dobré se setkávat a vzájemně si vyměnit zkušenosti, protože potom se lze vyvarovat budoucích chyb a podcenění zdánlivých maličkostí vedoucích k podstatným změnám. Děkujeme anglickým kolegům za pozvání a vynikající servis. Děkujeme odborovému svazu za vyslání na tuto cestu. Mezinárodní spolupráce bude pokračovat v červnu, kdy přijedou angličtí kolegové na konferenci Bezpečná sanitka, kde bude vzájemná výměna informací – tentokrát profesně zaměřená – nadále intenzivně rozvíjena.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 7. 2023 / 18:22

Přesčasy přes čáru

Aktuálně projednávaná novela zákoníku znovuzavádí prodloužení maximální týdenní pracovní doby ve zdravotnictví až na 56 hodin týdně a v případě zaměstnanců ZZS dokonce na 60 hodin týdně.

Aktuality 16. 5. 2023 / 21:29

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Načíst další
 
Napište nám