Jeden zářijový den v Táborské nemocnici

Na jaře 2020 jsme pomohli základní odborové organizaci v Nemocnici Tábor, a. s., uzavřít kolektivní smlouvu. Po dlouhých týdnech kolektivního vyjednávání jsme se dostali k jejímu podpisu. Na závěr jednání jsme se shodli s vedením nemocnice, že se v září sejdeme, abychom vyhodnotili část kolektivní smlouvy, a to stanovení dlouhodobého plánu na 27 týdnů, a k tomu přidáme aktuální problémy spojené s provozem nemocnice a zaměstnanci.

Do Tábora jsme se vydali 14. září ve složení předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a regionální manažer Václav Matoušek. Po celý den nás doprovázela předsedkyně základní organizace Martina Netrvalová, která také pro nás připravila celodenní program. Nejdříve jsme jednali s výborem základní organizace, kde jsme hodnotili celé období od podepsání kolektivní smlouvy až k dnešku. Po obědě následovala členská schůze se zaměstnanci, kde jsme se dozvěděli, co je trápí a s čím mají při své práci největší problémy. Odpoledne jsme měli pracovní schůzku s vedením nemocnice na téma vyrovnávací období, plánování směn a hledání řešení ve prospěch zaměstnanců.

Dovolte mi pár postřehů, jimiž bych okomentovala největší problémy, se kterými se zaměstnanci na členské schůzi na nás obraceli. Týkaly se plánování služeb a vyrovnávacího období. Patřilo k nim mnoho směn za sebou: 11 směn po sobě, pak 6 dní volno, nebo 2 denní a následně 2 noční. Sladit v tomto případě rodinný a pracovní život je velmi těžké, to musíme uznat všichni.

Zaměstnanci si stěžovali na rozvrh směn v jednom měsíci, jeden jich má hodně, druhý zase méně a další měsíc se to dohání v rámci vyrovnávacího období. Další stížnosti padaly na čerpání dovolené u různých skupin zaměstnanců. Jako poslední velkou problematiku bych zmínila rozdílnost přístupu vedení jednotlivých oddělení k řešení postupů při stanovení dlouhodobých plánů a rozvrhu směn.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková při jednání s vedením táborské nemocnice kladně hodnotila, že došlo k výraznému posunu v proplácení přesčasové práce a nastavení výměnných listů, kde se zaznamenávají výměny služeb zaměstnanců. Přes určité zlepšení zůstává řada problémů, které přetrvávají a je nutné je v budoucnu řešit, nebo nejlépe úplně odstranit. Při té příležitosti informovala vedení táborské nemocnice o možnosti dotace na vzdělávání středního managementu v programování a plánování (nyní ve schvalovacím procesu na MZ) – cílem je sjednotit postupy u středního managementu směrem k podřízeným pracovníkům. Další vzdělávání středního managementu by mohlo přinést zlepšení vztahů na pracovišti a sjednocení postupů na jednotlivých odděleních, což by mohlo znamenat výrazné zlepšení pro zaměstnance.

Předsedkyně základní odborové organizace Martina Netrvalová při jednání poukazovala na další problémy spojené s přetěžováním zaměstnanců, nahrazování stážisty za chybějící pracovníky během léta. Poukázala také na praktiky při tvorbě dlouhodobých plánů.

Vedení táborské nemocnice odpovědělo na řadu problémových věcí ze svého pohledu. Plánují v programu SHIFTMASTER dle přednastavené šablony obsazenosti směn, a to v turnusech. Po turnusech se točí počty směn denních, nočních, víkendů apod. Vedení nemocnice do dlouhodobých plánů nijak nezasahuje, na reálném plánu se domlouvají na jednotlivých odděleních, je to v kompetenci staničních a vrchních sester. Ředitel nemocnice dovysvětlil, že dlouhodobý plán je daný, reálný plán reaguje na okamžité změny na oddělení a potvrdil, že jej upravují vrchní nebo staniční sestry. Ke změnám dochází vždy po předchozí dohodě nebo na žádost zaměstnance. Změny jsou zdokumentovány a přiloženy k měsíčnímu výkazu.

Závěrem celého jednání padl návrh, aby se vedení na projednání této problematiky sešlo na společném jednání za účasti vedení nemocnice, vedení odborového svazu, předsedkyně Martiny Netrvalové, vrchních a staničních sester a aby se projednaly konkrétní případy, které jsme si vyslechli před jednáním na členské schůzi odborové organizaci.

Sociální dialog mezi odborovou organizací a vedením táborské nemocnice se rodí pomalu, ale věřím, že se postupnými kroky dopracujeme k jeho dokonalosti. Odjížděli jsme z Tábora s tím, že změny, které od jara letošního roku proběhly, jsou začátkem a že je třeba ještě kus práce udělat, aby se zaměstnanci mohli v klidu a pohodě odvádět svojí práci. Táborská nemocnice, pacienti a zaměstnanci si to zaslouží.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:51

Milé setkání v Domově pro seniory Sloupnice

V pondělí 24. dubna 2023 jsem navštívila Domov pro seniory Sloupnice, který leží v Pardubickém kraji a je příspěvkovou organizací s registrací krajského úřadu.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:40

V Domově sociální péče Tmavý Důl o problémech sociálních služeb

Tmavý Důl leží v krásné oblasti Rtyně v Podkrkonoší v Trutnovském okrese a je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

Aktuality 16. 5. 2023 / 19:56

Setkání bývalých zaměstnanců v Psychiatrické nem. Havlíčkův Brod

Po dlouhých čtyřech letech se 19. dubna 2023 konalo tradiční setkání bývalých zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

Načíst další
 
Napište nám