Kampaň 9 proti kolapsu zdravotnictví získala v Londýně hlavní, velmi prestižní cenu

Po několika měsících se vracíme ke kampani 9 proti kolapsu zdravotnictví. Připomínáme, že díky úsilí a práci mnoha lidí – krizového štábu odborářů, zaměstnavatelů a zástupců pacientských a dalších organizací – se podařilo zásadním způsobem zvýšit objemy financí do českého zdravotnictví, a to o 34,9 mld. Kč, oproti původně plánovaným 19 mld. Kč. Navýšení objemu financí, které je určené na zlepšení zdravotní péče a také na zvýšení platů a mezd, nebylo vůbec jednoduché.

Proběhly desítky hodin jednání, snesly se odborné a ekonomické argumenty, ale bohužel to nestačilo. Odborový svaz proto společně s LOK-SČL navázal spolupráci s agenturou Ewing Public Relations. S její pomocí jsme vysvětlovali lidem, proč chceme peníze do zdravotnictví a co hrozí, když se nepodaří resort personálně stabilizovat. Kampaň byla úspěšná, a to jak svým výsledkem, tak mezi dalšími marketinkovými akcemi, a to nejen v České republice.

U nás doma, v letošní velké konkurenci, získala agentura Ewing Public Relations za projekt 9 proti kolapsu zdravotnictví stříbrnou a dvě bronzové sošky v rámci Ceny LEMUR 2020.

Vrcholné ocenění za kampaň přišlo z Londýna, kde kampaň 9 proti kolapsu zdravotnictví, byla na letošním udílení prestižních cen SABRE AWARDS v Londýně vyhlášena jako nejlepší kampaň roku 2019 v kategorii Public Affairs. Kampaň uspěla v konkurenci 1800 projektů přihlášených do letošního ročníku pro region EMEA (Evropa, střední Východ a Afrika). Na finálový shortlist čítající celkem 400 kampaní se v silné konkurenci probojovalo pouze 8 českých projektů. Mezinárodní porota složená z 36 profesionálů z oblasti korporátní komunikace a PR udělila hlavní cenu kampani 9 proti kolapsu zdravotnictví v kategorii Public Affairs, která patří ze strany PR profesionálů i politických představitelů k nejsledovanějším a také k nejprestižnějším. Agentuře Ewing Public Relations a speciálně Martinovi Jarošovi děkujeme za spolupráci a samozřejmě také blahopřejeme.   

***

A závěrem ještě jedno velké poděkování. Kampaň byla jednorázová akce, ale na odborovém svazu se pracuje na prosazování našeho programu a přiblížení záměrů svazu lidem trvale. Léta zde na pozici novinářky působí PhDr. Marie Klírová, která nezastupitelně přispívá k veřejnému obrazu našeho svazu. Její neotřelé nápady a neutuchající energie se významně odrazily na našem současném postavení a výsledcích. DĚKUJEME.    

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2023 / 18:52

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Aktuality 15. 5. 2023 / 21:04

Sociální dialog jako nástroj vítězství nejen při COVID-19

V této mé malé chvilce zamyšlení mi dovolte přiblížit důležitost sociálního dialogu na příkladu nedávné pandemie, která poznamenala celý svět.

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám