Kdo se v tom má vyznat?!

Letošní rok přinesl mnoho informací, nejvíce o epidemii COVID-19. Problémem občana je, jak se v nich vyznat. Jsme trvale zaplavováni informačním balastem, množstvím relevantních informací i dezinformací. Od jara máme možnost v přímém přenosu sledovat destrukci důvěry ve vládu. Svým chaotickým přístupem nepomohla, nám občanům, se orientovat v záplavě protichůdných sdělení, pro jistotu nám ještě zabránila diskutovat tváří v tvář mezi sebou a hledat alespoň nějakou cestu.

Zákaz shromažďování společně s množstvím dezinformací vnímám jako útok na občanskou společnost. Skončila diskuze, skončilo hledání konsenzu, přestaly být slyšeny argumenty.

Jednání se posunulo do on-line světa, kde není prostor a ani čas na věcnou diskuzi. Jsou pořádány videokonference, které však jsou převážně prezentační – tedy předloží se prezentace a nakonec se sdělí: otázky zašlete písemně, snad vám odpovíme. Toto není dialog! Jako odborář vnímám obrovské ohrožení základních hodnot naší společnosti.

Jako zdravotník jsem konfrontován s informačním balastem denně. Reklama na vakcinaci jede naplno, přestože v praxi vidím, jak málo toho o nemoci víme. Léčíme projevy nemoci, o příčinách toho tolik nevíme, prevence se opírá o zkušenosti z 18. století (a zdá se, že jediné fungují).

Zdravotnické týmy jsou na konci sil, celý zdravotnický systém je napnut k prasknutí a z médií slyším zástupce pivovarů a pivnic, že jsou na dně, fyzicky i duševně vyčerpaní z nejistoty a další uzavření provozoven už nezvládnou. Cynicky se mi chce dodat: ještě že na toto vláda pamatovala a zahájila reformu psychiatrické péče!!!

Jako zdravotník vidím dopady nemoci, vidím opakovaně nemocné covidem a selský rozum mi říká, že reklama na vakcinaci je reklamou, nikoliv řešením. Protože má-li být setkání s nemocí prevencí dalšího onemocnění (podstata vakcinace), neměl bych onemocnět opakovaně, ale to se celkem běžně děje. Problémem je, že informace a dezinformace i pro mne jako zdravotníka jsou nerozlišitelné a reklama je již z podstaty názvu opakovaný klam = re/klam-a!

Končí nám rok úplně jiný než kterýkoliv předchozí. Je náročný a mnoho úsilí nás ještě čeká. Jaká bude budoucnost, máme ve svých rukou. Každý z nás si volí svou cestu, každý z nás mění cestu těch okolo (dopad podzimních voleb už začíná být zřetelný – snad bude poučením do budoucna).

Letošní rok přinesl mnoho dobrého, ale i přinesl i nenahraditelné ztráty. Přeji všem, aby se dokázali zorientovat v informační válce, zachovali si pevné zdraví a k tomu měli mnoho štěstí.

Text vyjadřuje osobní názor autora.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:52

Mladších kolegyň a kolegů ve zdravotnictví je mi líto

Kvapem se blíží svátky klidu, ale to nějak nekoresponduje s děním a problémy ve zdravotnictví.

Aktuality 19. 10. 2023 / 21:55

Pozici hygienické služby je nutné neustále posilovat!

Když jsem v roce 1993 nastoupila na Okresní hygienickou stanici Šumperk, oddělení hygieny výživy, měli jsme svého pana ředitele, vlastní laboratoře, prováděli jsme kontrolní činnost ve stravovacích službách...

Aktuality 18. 10. 2023 / 20:07

Brífink po jednání krajské konference měl význam

Po krajské konferenci Pardubického kraje dne 17. 10. 2023 v Pardubické krajské nemocnici byl se svolením ředitele uspořádán brífink k situaci v nemocnicích, ZZS a v zařízeních sociálních služeb v kraji.

Načíst další
 
Napište nám