Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní bylo náročné, dodatek ke KS zatím podepsán není!

Odborový svaz požadoval pro rok 2020 navýšení platových nebo základních tarifů pro všechny zaměstnance nemocnic o 10 %. Výsledkem bylo navýšení všem zaměstnancům nemocnic o 1500 Kč měsíčně. Tyto dvě věty v sobě zahrnují velké množství náročné, vyčerpávající práce a opakovaná jednání mezi odbory a vládními činiteli. Aby byly zajištěny finance, musela se na poslední chvíli dokonce přepracovat úhradová vyhláška, která stanovuje pravidla pro úhrady zdravotní péče.

Po vyjednání na národní úrovni začaly odbory vyjednávat v jednotlivých nemocnicích, v jednotlivých krajích. Zaměřím se na překvapující průběh vyjednávání v Krajské zdravotní, a. s., která sídlí v Ústeckém kraji. Krajská zdravotní, a. s., to je pět nemocnic: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Chomutov, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Teplice, o. z.

V Krajské zdravotní, a. s., působí odborové organizace našeho odborového svazu, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a OS KOVO, celkem 11 odborových organizací, které vyjednávají za cca 7 tisíc zaměstnanců.

V předchozích letech byl sociální dialog v Krajské zdravotní náročný, ale korektní. Koncem roku 2019 bylo velkým nepříjemným překvapením rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, které rozhodlo a odbory informovalo o tom, že všem zaměstnancům bude poskytnuta odměna až po půl roce, a to po vyhodnocení stanovených ukazatelů. Dále informovalo o navýšení základních mezd nízkopříjmovým zaměstnancům a nastupujícím lékařům.

Odbory Krajské zdravotní vyjádřily nespokojenost se způsobem změny vztahu k odborům a k sociálnímu dialogu. Je hezké slyšet, že je důležitý sociální smír… Ale bez sociálního dialogu?

Odbory s takovým způsobem jednání nesouhlasily, nesouhlasily s předloženým rozhodnutím představenstva a předložily návrh dodatku, kterým by se zvýšily základní tarify všem zaměstnancům o 1500 Kč měsíčně. Zároveň požádaly, aby jejich zástupci byli přijati představenstvem, protože to, co představenstvo schválilo, neodpovídalo národním dohodám. Odbory ale neuspěly a musely oslovit zástupce svých odborových centrál, zřizovatele nemocnice, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM), zástupce politických stran i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

V únoru se uskutečnilo zatím poslední setkání a výměna informací na úrovni náměstka hejtmana RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM), předsedy představenstva Ing. Jiřího Nováka, generálního ředitele Ing. Petra Fialy, předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníkové, předsedy LOK-SČL MUDr. Martina Engela a specialistky pro sociální dialog odborového svazu a členky vyjednávacího týmu Krajské zdravotní Ing. Ivany Břeňkové.

Po tomto setkání vydala Krajské zdravotní, a. s., prohlášení, že představenstvo rozhodlo o zvýšení základních mezd zaměstnancům o 1500 Kč a bude držet stejný způsob jako na národní úrovni. Opět, mimo strukturu kolektivního vyjednávání, byla informace předána tisku, až poté byl zaslán návrh dodatku ke kolektivní smlouvě odborovým organizacím.

Jednání nad návrhem dodatků se uskuteční 19. března. Na jednání se připravujeme, není vše dojednáno, vysvětleno a podepsáno.

I když není jednání uzavřeno, osobně velmi děkuji všem zástupcům odborových organizací, kteří hájili zájmy a práva zaměstnanců, předsedkyni Dagmar Žitníkové a předsedovi Martinu Engelovi. Děkuji vám všem, které jmenovat nemohu z důvodu ochrany, děkuji politikům, kteří se do jednání zapojili, děkuji redaktorům, kteří se na nás obraceli a na problém upozornili.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 11:13

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní začalo 30. října

V Krajské zdravotní, a. s., začalo 30. října kolektivní vyjednání. Zúčastnili se zástupci všech odborových organizací OSZSP ČR nemocnic Krajské zdravotní.

Aktuality 19. 10. 2023 / 14:23

Odboráři z FN Plzeň společně vyrazili do Safari Parku

Rok se s rokem sešel a naše odborová organizace opět uspořádala akci pro své členy a jejich ratolesti. Tentokráte do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktuality 15. 9. 2023 / 9:27

V Krajské zdravotní o opatřeních týkajících se více zaměstnanců

Ve všech kolektivních smlouvách mají odbory a zaměstnavatelé sjednán postup pro případ opatření zaměstnavatele, která se týkají většího počtu zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám