KR se zástupci Krajského úřadu o odměňování a holdingu

Krajská rada Plzeňského kraje jednala 21. února 2011 se zástupci Krajského úřadu. Jednání vedla předsedkyně krajské rady Helena Kurcová, za vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se jednání účastnila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková.

Již tradičně byly zástupcům kraje předloženy dotazy a okruhy problémů s dostatečným časovým předstihem. Únorové jednání se zaměřilo na otázky spojené s krizí, která nastala při řešení protestní akce Lékařského odborového klubu Děkujeme, odcházíme.

Zástupci kraje informovali o připraveném krizovém plánu kraje. Byli připraveni řešit situaci pomocí zdravotnické záchranné služby, linek on line, na kterých by byli pacienti informováni, jak situaci řešit, kde jsou volná místa v nemocnicích pro tu kterou nutnou péči. Kraj situaci nezlehčoval. Po podepsání Memoranda kraj závěry respektoval, respektuje a je připraven vzít všechny lékaře zpět. Určité komplikace nastaly v Domažlické nemocnici, a.s. V Klatovské nemocnici, a.s., bude pozastavena investice.

Při hodnocení a výsledcích akce se samozřejmě zástupci nemocnic zastavili v diskusi nad otázkou odměňování všech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobě je neřešená situace v odměňování zaměstnanců dělnických kategorií v Rokycanské nemocnici, kde došlo i k určitému poklesu nárokové složky platu. Jednání se uskuteční začátkem března přímo v Rokycanské nemocnici.

Zásadní informaci se dozvěděla krajská rada při jednání o realizaci plánů kraje při vedení nemocnic kraje. Ředitel, který se měl zabývat centrálním nákupem a měl zvýšit efektivní hospodaření nemocnic, rezignoval na svou funkci. Holding nemocnic by měl začít pracovat v nejbližším měsíci, bude připraven harmonogram pro výběrová řízení na komodity, které se budou soutěžit. Diskutovalo se o stravování pacientů. Odbory mají obavy, aby cena nezvítězila nad kvalitou.

Jednání na krajském úřadu lze zhodnotit jako přátelské, informace jsou podávány, ale aktivita připravovaného holdingu a centrálního nákupu se po roce diskusí vůbec neprojevuje.

Podobné články

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:08

Plzeňská krajská rada jednala s vedením kraje o zvyšování mezd

V pátek 10. února se uskutečnilo jednání krajské rady Plzeňského kraje na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:04

Nemocnice Sušice v ohrožení

Ve středu 18. ledna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města Sušice, předmětem jednání byl pouze jeden bod, a to další budoucnost Sušické nemocnice s. r. o.

Aktuality 22. 9. 2022 / 11:26

Plzeňská krajská konference OS – 21. 9. 2022

Plzeňská krajská konference jednala ve středu 21. září.

Načíst další
 
Napište nám