Květen 2019

30. května

* Zasedání krajské rady Královéhradeckého kraje se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková, seznámila se s nejpalčivějšími problémy v kraji, mezi které patří i sjednocení všech nemocnic v kraji.

 

28. května

* Na konferenci sekce pracovníků hygienické služby v Mistříně byly přítomny předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková a spolu se zástupci krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů řešily další kroky související se snižováním počtu zaměstnanců a financi do oblasti hygieny.

 

27. a 28. května

* V Praze se konal seminář EPSU k náboru a organizování členů. Seminář měl původně lektorovat zahraniční lektor Adam Rogalewski, který se bohužel nemohl zúčastnit. Seminářem proto účastníky provedli redaktorka Bulletinu OS Marie Klírová, místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolova a regionální manažer a dlouholetý lektor OS Ladislav Kucharský. Seminář byl účastníky hodnocen velmi pozitivně. Vedení OS náhradním lektorům velmi děkuje za vynikající přednášky. 

 

27. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila mimořádného jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR k platům. 

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila spolu s regionální manažerkou Květou Boháčkovou členské schůze ZO Domova Hvězda v Bohdalicích v Jihomoravském kraji, kde se seznámily s činností organizace a problémem nepřiznání dodatkové dovolené.

*Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil na Ministerstvu zdravotnictví jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

 

24. května

* Vedení odborového svazu navštívilo Věznici Pardubice, kde se seznámilo s problematikou poskytování zdravotních a sociálních služeb.

 

23. května

* Návštěvy Domova se zvláštním režimem Petrklíč v Plzni a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horní Bříze se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková spolu s regionálním manažerem Václavem Matouškem a projednávali problémy v sociálních službách.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednala se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic o úhradách zdravotní péče a stavu dohodovacího řízení. 

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Praze zúčastnil konference Zdravotnictví 4.0 na téma robotizace ve zdravotnictví.

 

22. května

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila konference Budoucnost ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách v paláci Charitas v Praze, kde zazněly nejen zahraniční zkušenosti, ale také informace o možných změnách ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách v České republice.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání pražské krajské rady.

 

20. května

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková spolu s regionálním manažerem Václavem Matouškem navštívili Městský ústav sociálních služeb Klatovy. Vyjednávala se spolupráce a možnost informovat zaměstnance o odborové činnosti.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jako člen komise výběrového řízení na místo ředitele Masarykova onkologického ústavu Brno.

 

17. května

Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila spolu s regionálním manažerem Vladimírem Andrejchem jednání v MO OSZSP ČR MSSS v Mostě, kde se seznámila s aktuální situací v tomto zařízení a nastavily se jednotlivé kroky k řešení velmi problémové situace v těchto sociálních službách.

 

15. a 16. května

* V Praze v hotelu Olšanka se konala konference pod názvem Nemocnice – dopady personální krize, zaměstnanci, pacienti, realita, rizika a budoucnost pořádané Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR ve spolupráci s Nadací Frieodricha Eberta. Zúčastnilo se přes 50 odborářů z celé ČR a vystoupilo 12 přednášejících.

 

14. května

* Konalo se 2. zasedání Sněmu ČMKOS, kde jsme si vyslechli Informace vedení OSZSP ČR o aktuální situaci ve zdravotnictví, zprávu o hospodaření ČMKOS v roce 2018, analýzu zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018, informace o činnosti RROS ČMKOS za rok 2018, zprávu Revizní komise ČMKOS, zprávu o činnosti Legislativní rady ČMKOS a právního a sociálně-ekonomického oddělení. Sněmu ČMKOS se zúčastnilo vedení odborového svazu a volení zástupci z výkonné a dozorčí rady.

 

13. května

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou s ředitelem Ivo Houškou a zástupci managementu Nemocnice Tábor, a. s., o sociálním dialogu v nemocnici a o problémech českého zdravotnictví.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jako člen komise výběrového řízení na post ředitele Psychiatrické nemocnice Brno.

 

9. května

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Řešila se personální situace, úhrady zdravotní péče, platby za státní pojištěnce. Za vedení OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

6. května

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se uskutečnilo jednání „Kulatý stůl k transformaci psychiatrické péče“. Za OS se debaty k budoucnosti psychiatrické péče zúčastnili zástupci odborových organizací z psychiatrických nemocnic, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

2. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly zúčastnila konference odborové organizace Nemocnice Tábor. Jednání konference předcházela prohlídka nemocnice a setkání se zástupci vedení.  

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se dopoledne v Poslanecké sněmovně zúčastnila jednání Výboru pro sociální politiku a odpoledne jednání Výboru pro zdravotnictví. Následně vyslechla se členy Výboru pro zdravotnictví informace k E-neschopenkám.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám