Květen 2020

28. května

* Odbory spolu s Unií zaměstnavatelských svazů ČR požádaly o svolání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky.

 

27. května

* Vedení OS se sešlo na jednání s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem, aby projednali situaci v nemocnicích a řešili další společý postup při prosazování navýšení zvláštních příplatků a mimořádných odměn pro zaměstnance nemocnic.

* V odpoledních hodinách se konala další videokonference s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Řešilo se rozvolňování protiepidemiologických opatření proti nákaze COVID-19 v sociálních službách, dotace na odměny a aktuální situace. Videokonference se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

 

26. května

* Odborový svaz zaslal náměstkovi ministra zdravotnictví JUDr. Radkovi Policarovi své stanovisko ke kompenzaci ušlého výdělku zdravotnickým pracovníkům, kterým vznikla dočasná pracovní neschopnost či byla nařízena karanténa v příčinné souvislosti s výkonem práce pro kontakt s pacientem nemocným COVID-19.

 

25. května

* Formou videokonference se uskutečnila 152. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). V delegaci odborů se jednání zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

21. května

* V kanceláři předsedy ČMKOS Josefa Středuly se sešla předporada k 152. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

19. května

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Hlavními body byly odměny pro zdravotnické pracovníky, informace o financování nemocnic ve vazbě na situaci s COVID-19, dostupnosti ochranných pomůcek a přehled právních předpisů Ministerstva zdravotnictví v legislativním procesu.

 

18. května

* V nemocnici v Rokycanech se konalo kolektivního vyjednávání, za odborový svaz se zúčastnila vedoucí sociálního a právního oddělení Ing. Ivana Břeňková.

 

14. května

* Do základních odborových organizací byla zaslaná Metodika MPSV k odměnám pro zaměstnance v sociálních službách, mimo zdravotnické pracovníky.

* V odpoledních hodinách se konala videokonference s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a ostatními aktéry v sociálních službách. Hlavními body byl zákon o sociálních službách a odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Příprava výroční zprávy OSZSP ČR a její připomínkování vedením svazu.

 

13. května

* Ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a premiérovi Andreji Babišovi byla zaslána žádost Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů o stanovení odměn/zvláštních příplatků pro zaměstnance nemocnic, sester ze zařízení sociálních služeb, hospiců a domácí péče.

* Do základních odborových organizací v nemocnicích byl zaslán dotazník k zjištění výše odměn pro zdravotníky a jejich projednání s odborovou organizací.

 

12. května

* JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., upozornil na zásadní problémy uvedené v usnesení, které se týká pracovnělékařských prohlídek a zdravotní způsobilosti k práci ve vazbě na nouzový stav.

* Na odborovém svazu se za přítomnosti předsedkyně Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Jany Hnykové uskutečnilo podle hygienických pravidel jednání s představiteli společnosti Gratia futurum 913, probíraly se zásadní otázky související s fungováním sociálních služeb.

 

11. května

* Formou videoprojekce se konalo 3. mimořádné jednání Rady ČMKOS.

 

10. května

* Do základních odborových organizací byla sekcí zdravotnických záchranných služeb zaslaná informace, že byly vládou schváleny odměny členům výjezdových skupin ve výši 40 tisíc Kč za každý měsíc. Jde o ohodnocení náročné práce záchranářů v období pandemie COVID-19.

 

7. května

* Odborový svaz dostal odpovědi z Ministerstva financí na otázky týkající se příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na rekreaci v souvislosti s aktuální mimořádnou situací.

 

6. května

* Na odborovém svazu se konala porada vedení odborového svazu. Projednala důležité věci v chodu odborového svazu a první jednání dozorčí rady a výkonné rady po pandemii COVID-19.

* Vedení odborového svazu dostalo odpověď na dopis zaslaný 14. dubna 2020 na MPSV ve věci uplatňování zákoníku práce v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

5. května

* Do odborových organizací byla zaslaná nabídka pojištění, jež je určené všem zdravotníkům a pracovníkům v zdravotnických zařízeních, kteří jsou denně vystavování infekci virem SARS-CoV-2.

 

4. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání zastupitelstva Zlínského kraje, které znovu projednávalo výstavbu nové nemocnice ve Zlíně. K záměru vystoupily spolu s předsedkyní odborové organizace Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Martinou Hvozdenskou. Obě vyslovily nesouhlasné stanovisko.

* Z MPSV přišla odpověď na návrhy odborového svazu na zvýšení vybraných složek platu pracovníků ve zdravotnictví a v zařízeních sociálních služeb v souvislosti s probíhající epidemií COVID-19 ze dne 9. dubna 2020.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám