Liberecká KR jednala s náměstkem hejtmana a vedoucími odborů

Navázali jsme na dlouholetou tradici a oslovili představitele Libereckého kraje za zdravotnictví a sociální služby se žádostí o schůzku. Reakce ze strany kraje byla rychlá a vstřícná a byl domluven termín jednání na 15. července od 13 hodin. Týden před termínem se nám situace trochu zkomplikovala, protože Vladimír Richter, člen rady kraje pověřený řízením zdravotnictví, musel tento termín zrušit z naléhavých důvodů.

Zkoušeli jsme najít jiný vhodný termín, ale nepodařilo se, tak jsme se nakonec domluvili, že radního Richtera zastoupí na jednání Alena Riegerová, která je vedoucí odboru zdravotnictví.

Sociální služby na jednání zastupoval Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu sociálních věcí, a Jolana Šebková, vedoucí odboru sociální péče.

Za odbory byli přítomni všichni členové krajské rady a místopředsedkyně odborového svazu Jana Hnyková .

Krajská rada si dopředu připravila otázky ke zdravotnictví, sociálním službám a reformě psychiatrické péče.

Jednání zahájila předsedkyně krajské rady, která představila jednotlivé osoby účastnící se schůzky.

Potom požádala o to, aby se členové krajské rady mohli pravidelně účastnit jako hosté jednání zdravotního a sociálního výboru kraje. Ze strany kraje s tímto není žádný problém, takže do zdravotního výboru bude docházet Alena Kyrianová z Krajské nemocnice Liberec a do sociálního výboru Alena Jonová z Dětského centra Sluníčko.

V prvním okruhu otázek jsme se věnovali oblasti zdravotnictví, odpovídala Alena Riegerová.

Seznámila nás s plány kraje v jednotlivých nemocnicích. Hovořilo se o stavbě centra urgentní medicíny a parkovacího domu v Krajské nemocnici Liberec, o finanční podpoře investic v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, o zvažovaném vstupu města Frýdlant jako dalšího akcionáře do Krajské nemocnice Liberec. Nemocnice ve Frýdlantu patří v současné době pod Krajskou nemocnici Liberec.

Nemocnice v Jablonci nad Nisou zůstává příspěvkovou organizací města Jablonec. Kraj oslovil město, zda nechtějí, aby nemocnice byla akciovou společností kraje, ze strany města nebyla nabídka přijata. Spolupráce s jabloneckou nemocnicí je ale na velmi dobré úrovni.

Chystá se vstup kraje jako dalšího akcionáře do Masarykovy městské nemocnice, a. s, zpracovává se znalecký posudek, zastupitelstvo by o věci mělo hlasovat v září.

Věnovali jsme se i covidu a dalšímu vývoji situace. Bylo řečeno, že všichni doufáme, že další vlna již nebude v takovém rozsahu. Přesto probíhá úprava pandemických plánů, kraj koordinuje např. počet brigádníků z řad studentů. Krajská nemocnice Liberec chce rozšířit lůžka na infekčním oddělení a nově zbudovat infekční JIP.

Dalším tématem byla zdravotnická záchranná služba. Diskutovali jsme o rozdílné výši příplatků za směnnost a výjezd v jednotlivých krajích. Pokud by měly být příplatky v Libereckém kraji na maximální výši, znamenalo by to pro kraj další finanční zátěž ve výši 80 milionů korun. Probírali jsme investice do výjezdových základen v kraji a obnovu vozového parku na ZZS.

O sociálních službách jsme diskutovali s náměstkem hejtmana Petrem Tulpou a vedoucí odboru Jolanou Šebkovou

V kraji je deset lůžkových zařízení sociálních služeb a pět městských lůžkových zařízení.

Libereckému kraji chybělo na dofinancování sociálních služeb 230 milionů Kč. V současné době je toto řešeno s MPSV na centrální úrovni, dofinancování sociálních služeb se připravuje.

Pokud finanční prostředky přijdou, kraj sociální služby dofinancuje. Kraj neupravoval dofinancování sociálních služeb, nekrátil peníze na platy, pouze o 5 % snížil provozní výdaje. V tomto roce kraj situaci zvládne, ale existují zde obavy z roku příštího.

Z peněz na sociální služby byly ještě alokovány finanční prostředky na reformu psychiatrické péče. Tu v Libereckém kraji organizuje FOKUS. Psychiatrická nemocnice v kraji není, pacienty z Libereckého kraje přijímají Kosmonosy a Dolní Beřkovice. V rámci reorganizace by do Libereckého kraje mělo být z těchto zařízení propuštěno postupně asi 70 lidí. Chybí personál, nejsou psychiatři ani psychiatrické sestry. V kraji nebude budova centra duševního zdraví, ale budou fungovat multidisciplinární týmy.

Odměny zaměstnancům sociálních služeb za COVID-19 již byly vyplaceny, jednorázově a v plné výši.

Do Libereckého kraje vstoupila SeneCura, nyní staví ve Vratislavicích nad Nisou. Do budoucna by chtěli využívat areál bývalé LDN v Jablonném v Podještědí.

Celé jednání probíhalo v přátelské a vstřícné atmosféře a domluvili jsme se, že se opět sejdeme koncem letošního roku.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 17. 10. 2023 / 7:14

Liberecká krajská konference – 5. 10. 2023

Krajská konference OS odborových organizací z Libereckého kraje se konala ve čtvrtek 5. října.

Aktuality 11. 9. 2023 / 11:15

Krajská rada jednala s hejtmanem Půtou o ZZS i dalším zdravotnictví

Ve středu 30. srpna 2023 jednala krajská rada Libereckého kraje s hejtmanem Martinem Půtou (Starostové pro Liberecký kraj).

Aktuality 3. 8. 2023 / 13:10

Krajská rada jednala s radními o sociálních službách, nemocnicích i ZZS

Ve středu 19. července 2023 jednali členové krajské rady s radním a náměstkem hejtmana řídícím resort sociálních věcí Mgr. Petrem Tulpou a radním řídícím resort zdravotnictví Mgr. Vladimírem Richterem.

Načíst další
 
Napište nám