Nemocnice se pokoušejí snížit náklady na přesčasy i za cenu porušení zákoníku práce

Ekonomická situace celého českého zdravotnictví je velmi špatná. Úsporná opatření ze strany nemocnic byla vyčerpána. Nakupují se nejlevnější léky a zdravotnický materiál, omezují počty zdravotních výkonů, počet personálu velmi často kopíruje pouhá minima vyplývající z personální vyhlášky. Přesto finance stále chybějí. Úhradová vyhláška má téměř likvidační dopad na některé nemocnice.

V této situaci se poslední týdny stále častěji objevují informace o snaze některých zaměstnavatelů snížit náklady na přesčasovou práci i za cenu porušení zákoníku práce.

Už dlouho je tu bohužel běžnou praxí, že přesčasy nejsou propláceny, jsou převáděny déle než tři měsíce nebo jsou zaměstnanci odesíláni domů v případě nízké obložnosti oddělení.

Po snížení počtu personálu v nemocnicích na minimální počty ale nastává situace, kdy už není možné eliminovat počet přesčasových hodin a ty spíše narůstají. A jaké „řešení“ se našlo?!

Zaměstnancům jsou nabízeny (někde přímo vnuceny) navíc ke standardní pracovní smlouvě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody jsou využívány na směny, které by jinak byly přesčasem. Hodinová sazba uvedená v dohodách je samozřejmě mnohem nižší, než jaký by byl výdělek zaměstnance za hodinu přesčasové práce. K dohodám jsou někteří nuceni protizákonnými argumenty: „Kdo dohodu nepodepíše, přesčasy mu stejně nezaplatíme.“

Kromě toho, že po podepsání a využívání zmiňované dohody, dojde u zaměstnance samotného ke snížení příjmů a také průměrné mzdy pro výpočet všech náhrad (dovolená, nemocenská, důchodové, mateřská, případně podpora v nezaměstnanosti) jedná se o postup v rozporu se zákoníkem práce.

Zaměstnanec nesmí u jednoho zaměstnavatele vykonávat stejnou činnost na základě pracovní smlouvy a souběžně také na dohodu! Toto ustanovení je pak obcházeno tím, že je v dohodě stejná profese pojmenována jinými slovy (např. sanitář – poslíček) a u všeobecných sester je zaměňována profese na zdravotnického asistenta. Podstatná je ale shodná činnost/náplň práce, nikoliv jiné pojmenování. U všeobecných sester pak platí, že nemají odbornou způsobilost pro výkon práce zdravotnického asistenta. Tomuto tématu se podrobně věnovala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků OSZSP ČR v minulém roce. Informace najdete na webu odborového svazu pod odkazem http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/26-10-2012-nenechte-se-zatlacit-sekce.aspx

Více podrobných informací naleznete v následujícím právním výkladu.

Apelujeme tímto na všechny zaměstnance a především na odborové organizace, aby na tyto nekalé praktiky nepřistupovali! Pokud odborová organizace v jednání se zaměstnavatelem neuspěje a nepodaří se tento záměr zastavit, kontaktujte právní oddělení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Nebude-li možné dospět ani poté k dohodě o dodržování zákoníku práce, obrátí se OSZSP ČR s podnětem na příslušný Inspektorát práce.

Stejně tak se na naše právní experty může obrátit individuálně kterýkoliv člen. Bude mu zdarma poskytnuto právní poradenství, případně i bezplatné zastoupení při soudním sporu.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:21

Sekce jednaly s hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou

V úterý 20. února 2024 se sešly sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a sekce nemocnic s hlavní sestrou Mgr. Alice Strnadovou, MBA, a její kolegyní Lenkou Dragounovou.

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:41

Sekce nelékařů: Kdo jsme a jak pracujeme?

Jsme sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Během roku 2023 jsme na svých jednáních jednaly o mnoha palčivých tématech a daly jsme různá doporučení.

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nelékařských zdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám