O kousek vyšší příděl do FKSP

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna přináší pro letošní rok navýšení základního přídělu, kterým je tvořen fond, a to z 1 % na 1,5 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, případně na mzdy a náhrady mzdy.

Od 1. ledna příštího roku 2017 bude tento základní příděl zvýšen na původní 2 %. Tak dojde k navrácení ke stavu před rok 2011, kdy tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek na základě usnesení vlády snížil tvorbu FKSP, a tím objem poskytovaných zaměstnaneckých výhod, na 1 %.

Druhou změnou je doplnění osob, kterým lze od 1. ledna 2016 poskytovat plnění z FKSP, o státní zaměstnance podle zákona o státní službě.

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Načíst další
 
Napište nám