Odboráři v Bílovecké nemocnici vystoupili proti usnesení zastupitelstva o zrušení části provozu

V pátek 22. června se v Bílovecké nemocnici, a.s., sešli z podnětu odborové organizace zaměstnanci nemocnice s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Martinem Gebauerem kvůli usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které schválilo optimalizaci – zrušení části provozu Nemocnice v Bílovci. Přesto, že jednání probíhalo v pátek ve 14 hodin, tak jídelna byla plná.

Jednání zahájil místopředseda odborové organizace Petr Lasák, který uvítal přítomné a shrnul, proč se shromáždění koná. Odborová organizace až z médií zjistila, že má proběhnout významná restrukturalizace nemocnice, že se mají utlumit akutní provozy a z nemocnice se má vytvořit léčebna pro dlouhodobě nemocné. Odbory se okamžitě zeptaly ředitele nemocnice a také zástupců města, zda jsou o záměru informovaní. Nikdo nic nevěděl.

V nemocnici byli navíc na návštěvě před několika dny premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a od zástupců kraje zaznívalo, jak je nemocnice dobře vedená, jak kvalitní péči zabezpečuje a jak jsou se službami nemocnice pro region spokojení.

Odbory a zastupitelstvo Bílovce s navrhovaným snížením rozsahu poskytované zdravotní péče zásadně nesouhlasí, ptají se, proč záměr vznikl a zda mělo zastupitelstvo kraje dostatečné podklady pro své rozhodnutí. Podle názorů zaměstnanců a také zastupitelů Bílovce návrh kraje zasahuje do personálně i ekonomicky stabilizované Bílovecké nemocnice, která je modernizovaná, rekonstruovaná, má kvalitní zdravotnický personál a vykazuje zisk.

Slova místopředsedy potvrdila místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková a také ředitel nemocnice JUDr. Zdeněk Horák, který nebyl o záměru informován.

Následná diskuze byla velmi vzrušená a bohatá.

Náměstek hejtmana Martin Gebauer sdělil, že co se týká záměru restrukturalizace nemocnice, tak analýza, na jejímž základě, bylo přijato usnesení ve věci restrukturalizace Bílovecké nemocnice, vycházela z neaktuálních dat a po zhodnocení všech skutečností se bude situace a případná restrukturalizace nemocnice řešit.

Přítomný vedoucí odboru zdravotnictví Pavel Rydrych sdělil, že na restrukturalizaci tlačí zdravotní pojišťovny a že pokud se zaměstnanci zaváží, že příštích 5 let zůstanou v nemocnici, tak je možné o změně usnesení uvažovat.

Na tato slova vedoucího odboru zdravotnictví reagovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která informaci považuje za zavádějící a klamavou. Všechny nemocnic musí průběžně plnit personální vyhlášku a požadavek v rozsahu, jak ho interpretoval vedoucí odboru, který je mimo jiné členem představenstva nemocnice a má ze zákona za úkol hájit její zájmy, takto nemohl být postaven.

Předsedkyně OS připomněla, že rozhodnutí o financování zdravotnictví je politické a že není možné řešit nedostatek financí ve zdravotnictví rozsahem snižované péče, rušením oddělení nebo nemocnic. Odbory dlouhodobě poukazují na nízký objem peněz ve zdravotnictví a opakovaně požadují, aby se objem peněz dostal alespoň na úroveň 9 % HDP.

Není pravdou, že máme nadbytek nemocnic. Rakousko, které má přes 8 mil obyvatel, má 268 nemocnic poskytujících akutní péči a jednu nemocnici na spádovou oblast 33 000 obyvatel. U nás je 154 nemocnic poskytujících akutní péči a spádovost od 50 000 obyvatel.

Odbory zásadně nesouhlasí s tím, že místo toho, aby se problémy řešily koncepčně, tak se navrhují krátkozraká a špatná opatření s negativními dopady na pacienty.

Místostarostka Sylva Kováčiková seznámila přítomné se stanoviskem města, které požaduje, aby bylo revokováno usnesení zastupitelstva kraje ve věci Návrhu optimalizace pro Bíloveckou nemocnici, a.s., a doporučení řediteli Bílovecké nemocnice, a.s., jej zavést do konce roku 2018. Požaduje, aby do projednání revokace usnesení na zastupitelstvu kraje kraj nevyžadoval po řediteli Bílovecké nemocnice, a.s., JUDr. Horákovi plnění úkolů vyplývajících z Návrhu optimalizace a aby v této věci bylo neprodleně svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Návrh podpořili také přítomní zaměstnanci a postupně náměstkovi sdělili názor na optimalizaci.

Závěr jednání byl jednoznačný.

Náměstek hejtmana Martin Gebauer přislíbil přítomným, že se zasadí o změnu usnesení zastupitelstva kraje, aby v Bílovecké nemocnici zůstal zachován současný rozsah poskytované péče. Návrh na revokaci usnesení předloží zdravotnímu výboru, následně dá návrh na projednání v radě a poté v zastupitelstvu. Úplným závěrem sdělil, že bude prvním, kdo zvedne ruku pro zachování současného rozsahu poskytované zdravotní péče v Bílovecké nemocnici.

Podobné články

Aktuality 29. 5. 2023 / 8:11

PŘIDEJ SE K NÁM!

Každý někam patří. Patřit mezi odboráře je chytré, výhodné a fajn. Přidej se k nám i ty!

Aktuality 25. 5. 2023 / 7:59

OS veřejných služeb a správy nesouhlasí s omezením FKSP a chtějí jednat o platech

Hodnocením aktuální platové situace a návrhů vlády, jejichž prostřednictvím chce konsolidovat veřejné finance, se 24. května zabývali předsedové odborových svazů zastupujích zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Aktuality 24. 5. 2023 / 13:15

OS a zaměstnavatelé společně proti zdanění benefitů a omezení FKSP

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí se záměrem vlády zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do FKSP.

Načíst další
 
Napište nám