Odbory na sociální tripartitě znovu důrazně žádaly o zvýšení tarifů v sociálních službách

Tripartitní pracovní tým pro sociální otázky se sešel 25. května v budově Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednání vedl řídící pracovního týmu náměstek ministra pro lidská práva Petr Krčál. Na programu jednání bylo pět bodů a letos již počtvrté zde byl zařazen bod navýšení platových tarifů v sociálních službách a dofinancování sociálních služeb.

Všichni účastníci jednání se shodli, že je ostudné, že se stále jen jedná a stále není konkrétní výsledek.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková opět zopakovala, že odbory požadují změnu nařízení vlády č. 564. Chtějí, aby vláda zrušila první dvě tabulky. Požadují zaměstnance z tabulky č. 1 zařadit do tabulky č. 3 a zaměstnance z tabulky č. 2 zařadit do tabulky č. 6. Personální situace v zařízeních sociálních služeb je neúnosná, graduje personální krize, není čas na odkládání řešení.

Odbory také trvají na tom, aby se v novele nařízení vlády změnilo, že zvláštní příplatek za směny dostanou všichni zdravotničtí pracovníci. Nesouhlasí s tím, aby přípatek obdrželi pouze zdravotničtí pracovníci, kteří pracují bez odborného dohledu. Nastavení příplatku pouze pro pracovníky bez odborného dohledu povede k interpersonálním problémům.

Zaměstnavatelé zopakovali své stanovisko, že podporují návrhy odborů. Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký vyjádřil znepokojení nad postojem MPSV ke zvýšení platů a mezd ve vztahu k hledání potřebných finančních prostředků.

Zástupci MPSV deklarovali, že podporují zvýšení platů a mezd a znovu zopakovali, že na ně nejsou potřebné finance.

Zástupci Ministerstva financí oznámili, že v rozpočtu MPSV dle jejich názoru jsou potřebné finance a že je nutné, aby MPSV požádalo MF o možnost přesunu financí.

Řídící pracovního týmu Petr Krčál sdělil, že o zvýšení platů a mezd se jedná již počtvrté. Všechny strany deklarují, že zvýšení platů a mezd podporují, je nutné konečně najít řešení.

Pracovní tým žádá ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby ve spolupráci s ministrem financí Ivanem Pilným našli finanční prostředky na zvýšení platů a mezd pro zaměstnance v sociálních službách.

Ve druhém bodě jednání pracovního týmu byly podány aktuální informace o stavu projednávání novely zákona o sociálních službách.

Ve třetím bodě si sociální partneři vyslechli informace k záměru MPSV změnit kompetence jednotlivých odborů a převést dotační řízení na jiný odbor.

Bod č. 4 a 5, ve kterých se měli sociální partneři zabývat digitalizací a systémy sociálně právní ochrany dětí, byly přeloženy na příští jednání pracovního týmu.

Podobné články

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Aktuality 24. 11. 2023 / 22:11

Společně jsme silnější. I při protestu. Děkujeme za podporu!

Děkujeme za vaši podporu při jednáních i při protestu 27. listopadu, za zaslané informace, fotografie i videa. Některá z nich najdete i zde na webu pod ikonkou nahoře na této straně.

Aktuality 19. 11. 2023 / 19:09

Absurdní tři hodiny: MZ všem tarify nezvýší, tarify nezvýší…

Další jednání k odměňování ve zdravotnictví se konalo v pondělí 13. listopadu.

Načíst další
 
Napište nám