On-line porada odborářů z Kraje Vysočina se konala 8. dubna

On-line porada vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Kraje Vysočina se konala ve čtvrtek 8. dubna. Zprávu o činnosti vysočinské krajské rady přednesla její předsedkyně Jiřina Marešová:

Krajská rada se po dobu pandemie fyzicky nesetkává. Informace si předáváme telefonicky nebo e-mailem. 1x jsme měli on-line videohovor s vedením OS.

Nemocnice Jihlava: 

Navýšení platů: od ledna se platy zvýšily o 10 %.

Vznikají akutní lůžka a covidová lůžka, je omezena operativa. Plánované operace se odsouvají, to má za následek pozdní záchyt a léčbu onkologicky nemocných, ale i jiných nemocí.

Odměny – příplatky: zaměstnanci dostali příplatky za covid tzv. červené zóny 150-200 Kč za hodinu práce.

Očkování: vznikla očkovací centra, kde jsou schopni naočkovat denně až 5000 klientů, ale chybí očkovací látky. V celém kraji se proto očkuje podle počtu dodaných vakcín.

V nemocnici Jihlava byla jmenovaná nová hlavní sestra Mgr. Hana Hladíková.

Psychiatrická nemocnice Jihlava:

Navýšení platů: od ledna byly zvýšeny platy o 10 %.

Situace ohledně COVID-19 byla nejhorší v listopadu 2020, kdy bylo nakaženo mnoho pacientů i personálu – zpravidla byla postižena celá oddělení. Byla vyčleněna tři oddělení, ve kterých je rozveden kyslík, tam se posílali pacienti, kteří ho potřebovali. Uzavřela se dvě oddělení a personál z nich chodil vypomáhat tam, kde bylo potřeba. Postupně se situace uklidnila a nyní máme jedno oddělení, které je stále „covidové“.

Odměny: personál z oddělení, kde proběhla epidemie covidu, dostal na konci roku odměnu.

Osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) bylo na podzim dost, ale zásob bylo málo – stále se čekalo na další zásilky. Nyní je již OOPP dostatek bez problémů.

Návštěvy nejsou povoleny, pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem. U vrátnice je automat na ochranné prostředky, které návštěva potřebuje.

Testování: v zařízení se provádí samotestování 1x týdně.

Očkování: proti COVID-19 začalo očkovat již v lednu v Nemocnici Jihlava, byl očkován hlavně personál z covid oddělení. Od února se začalo očkovat také v psychiatrické nemocnici. Astrou Zenecou se očkoval ostatní personál, který měl o očkování zájem. Vakcín bylo dostatek, proočkovali se i někteří pacienti – senioři.

15. 1. 2021 byla jmenována ředitelkou Psychiatrické nemocnice Jihlava MUDr. Dagmar Dvořáková.

Sociální služby:

Kolektivní smlouvu máme podepsanou.

Navýšení platů: od ledna obdrželi 10% zvýšení pracovníci v přímé péči, sociální pracovníci a všeobecné sestry. 5 % dostali ostatní pracovníci do osobního příplatku.

Situace v domově: nejhorší od poloviny listopadu 2020, kdy postupně onemocněla většina uživatelů a personálu, velký úbytek uživatelů, nebyly možné příjmy. Celá situace byla zvládnuta pomocí stávajícího personálu a studentek na DPP.

Odměny: v listopadu 2020 byla přislíbena zaměstnancům za práci v covid obleku finanční odměna, která se v březnu 2021 rozplynula a byla nahrazena dotačním titulem MPSV.

OOPP: proběhlo školení všech zaměstnanců v oblékání OOPP. Ochranných prostředků byl dostatek, neustále byly doplňovány. Respirátory FFP2 mají zaměstnanci k dispozici a výměně 2x za den a dle potřeby.

Testování: zaměstnanci 1x týdně, nyní jen neočkovaní. Uživatele – neočkované testujeme 1x týdně. Návštěvy byly testovány 2x týdně, nyní 1x týdně.

Očkování: uživatelé a zaměstnanci, kteří měli zájem, byli očkovaní očkovacím týmem z Nemocnice Jihlava.

Zdravotnická záchranná služba:

Kolektivní smlouvu máme podepsanou.

Navýšení platů: od ledna 2021 do tarifů o 10 %, navýšení příplatků za směnnost o 500 Kč, hodnota stravenek navýšena ze 100 Kč na 130 Kč.

Očkování: zaměstnanců proběhlo během ledna a února. Ti, co se nenechali očkovat, se nyní 1x za týden musí testovat, výsledek testu zapisujeme do intranetu.

OOPP: máme dostatek. Použití OOPP přesně evidujeme a každý den posíláme e-mailem přesný počet OOPP vrchní sestře.

Sekce sociál:

Uskutečnila se dvě on-line rozšířená jednání sekce sociál k aktuální situaci v resortu sociálních služeb a k dotačnímu titulu MPSV.

Regionální rada:

Zatím se nekonalo žádné jednání, informace pouze e-mailem, připravují se volby.

RHSD:

Po komunálních volbách bude pracovat v novém složení ze strany Kraje Vysočina. Hejtman – Vítězslav Schrek, radní pro zdravotnictví – Vladimír Novotný, radní pro sociální služby – Jan Tourek.

Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina:

Předsedou zdravotní komise je MUDr. Vít Kaňkovský, jako stálý host byla za RROS nominovaná Jiřina Marešová, zdravotní komise se schází 1x měsíčně. Členové jsou průběžně informováni o aktuální epidemické situaci v kraji, situaci v nemocnicích, testování, průběhu vakcinace.

Chtěla bych poděkovat vedení OS – Dáše, Janě, Lubošovi a regionální manažerce Květě za vše, co pro nás členy děláte, za vaši velkou podporu a nasazení, jste pro nás opravdu velkou oporou v této nelehké době. Děkujeme.

Podobné články

Aktuality 6. 10. 2022 / 12:09

Vysočinská krajská konference – 3. 10. 2022

Vysočinská krajská konference jednala v pondělí 3. října.

Aktuality 16. 8. 2022 / 11:06

Vysočinská krajská rada jednala s hejtmanem Schrekem

Krajská rada Kraje Vysočina požádala hejtmana kraje Vítězslava Schreka o setkání a projednání problematických oblastí v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:17

Kraj Vysočina – plnění programu OS

Zpráva vysočinské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám