OS předložil Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR návrh KS vyššího stupně!

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky předložil 15. listopadu zaměstnavatelům ze sociálních služeb návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, která by měla upravit pracovní podmínky zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb, kde působí naše odborové organizace a organizace zaměstnavatelů sdružené v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Kolektivní smlouva vyššího stupně byla připravována více než rok v pilotním projektu odborů a zaměstnavatelů a jejímu předložení předcházelo Memorandum, které podepsali prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký a předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Za odbory jsme přesvědčeni, že kolektivní smlouva vyššího stupně, která přinese zaměstnancům významné sociální benefity, bezpečné pracovní prostředí a nediskriminační odměňování, bude pojistkou pro tolik potřebnou personální stabilizaci.

S návrhem kolektivní smlouvy vyššího stupně se můžete seznámit u svých předsedů a výborů odborových organizací.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám