Pracovní volno na pohřeb

Budu mít nárok na placené volno na pohřeb mého dědečka? Účetní mi tvrdí, že nárok na placené volno nemám, protože jsem s dědečkem nežila ve společné domácnosti.
Z. B., Liberec

Pracovní volno spojené s účastí na pohřbu upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto pracovní volno je vždy placené a jeho délka závisí na tom, o jakou osobu jde. Podle bodu 7 písmene c) přílohy k tomuto nařízení se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Společná domácnost se vyžaduje pouze u osob, které nepatří k nejbližším příbuzným zaměstnance uvedeným v bodě 7. Jedná se tak například o bratrance nebo se ani nemusí jednat o příbuzného. Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínka společné domácnosti v době úmrtí se nevyžaduje v případě úmrtí dědečka (prarodiče). Zaměstnanec má tedy nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu k účasti na pohřbu dědečka.

 

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám