Regionální konference RROS Karlovarského kraje v Sokolově

Regionální konference Regionální rady OS Karlovarského kraje se konala pod záštitou ČMKOS 17. května 2016 v areálu Momentive Specialty Chemicals, tedy chemických podniků v Sokolově.

Zprávu o činnosti RR ČMKOS přednesla Věra Dimová. Následovalo vystoupení hostů z ČMKOS, tedy Ing. Lucie Studničné jako vedoucí mezinárodního oddělení ČMKOS a místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radky Sokolové.

Lucie Studničná přednesla zprávu o chystané Transpacifické dohodě (TTIP) a jejích možných pozitivech i negativech.

Radka Sokolová prezentovala aktivity ČMKOS jako například 28. duben – Vzpomínkový den obětem pracovních úrazů, akci Zlaté české ručičky 2016, 1.máj – Svátek práce. Dále zejména prezentovala aktivity ČMKOS, týkající se koncepční novely zákoníku práce. Mezi hlavní požadavky ČMKOS patří zrušení karenční doby, uzákonění pěti týdnů dovolené i pro zaměstnance v soukromém sektoru, zvýšení odstupného až na pětinásobek průměrné mzdy při výpovědi z pracovního poměru z organizačních důvodů a další.

Za krajskou radu Karlovarského kraje OSZSP ČR se konference účastnily Helena Šebestová, Ivana Minaříková, Iveta Kirchová a dále Radka Kočvarová ze ZO Lázně Bristol a Zdeňka Semotánová ze ZO Karlovarské krajské nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2022 / 12:32

Karlovarská krajská rada jednala s hejtmanem Kulhánkem

V pondělí 5. prosince se uskutečnilo setkání členů krajské rady Karlovarského kraje s hejtmanem Ing. Petrem Kulhánkem a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Alenou Šalátovou.

Aktuality 20. 9. 2022 / 16:01

Karlovarská krajská konference OS – 20. 9. 2022

Karlovarská krajská konference jednala v úterý 20. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:05

Karlovarská KR – plnění programu OS

Zpráva karlovarské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám