Rok 2019 – další dramatický rok pro orgány ochrany veřejného zdraví

Rok 2019 byl opět pro hygienickou službu hodně náročný. Hned v úvodu roku 2019 bylo při přípravě státního rozpočtu avizováno, že se budou rušit systemizovaná místa a omezí se finance, obojí se mělo mimo jiné týkat také orgánů ochrany veřejného zdraví. Zároveň jsme jako každý rok v sekci pracovníků hygienické služby OSZSP ČR připravovali „kulatý stůl“, což většinou bývá jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví, zaměstnavatelů a odborů z krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu.

Kulatý stůl, který se uskutečnil 6. února, byl pro mnohé velmi zajímavý, protože se účastníci dozvěděli (hlavně ředitelé krajských hygienických stanic), že od 1. 1. 2019 došlo k navýšení platových tarifů, ale zároveň že se finance pro odměňování upravily jak podle nárůstu platů, tak také podle neobsazenosti pracovních míst. A ještě jako dodatek bylo Ministerstvem zdravotnictví konstatováno, že v přípravě rozpočtu pro rok 2020 je návrh na krácení počtu systemizovaných míst a prostředků na platy o 10 %.

Po jednání zástupců našeho odborového svazu s ministryní financí Alenou Schillerovou jsme se dozvěděli, že Ministerstvo zdravotnictví má dostatek peněz na to, aby náš požadavek pokrylo. Na dalších pracovních setkáních na Ministerstvu financí bylo vždy naším svazem konstatováno, že redukce 10 % služebních míst a 10 % financí pro rok 2020 v hygienické službě není možná.

O vyvolání dalšího jednání s Ministerstvem zdravotnictví, respektive ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, jsme požádali vedoucí právního a sociálního oddělení odborového svazu Ing. Ivanu Břeňkovou, o které víme, že je do našich problémů podrobně zasvěcená a naší sekci se velmi intenzivně věnuje již několik let.

Jednání sekce pracovníků hygienické služby a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se uskutečnilo 26. června 2019 v 7 hodin ráno na Ministerstvu zdravotnictví. Jen díky skvělému ubytování u Ivany Břeňkové doma jsme se mohli tohoto setkání brzy ráno zúčastnit.

Ministr a další přizvaní pracovníci ministerstva se seznámili s tím, jak pracují krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy a jak různé škrty pracovních míst a financí poškozují hygienickou službu jako takovou.

Po dlouhých vyjednáváních ze strany odborů s ministerstvy se došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 3 %.

V srpnu jsem se jako členka krajské rady Ústeckého kraje zúčastnila schůzky u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ohledně budoucnosti Lužické nemocnice v Rumburku. Po tomto bouřlivém jednání zástupců Krajské zdravotní, a. s., Ministerstva zdravotnictví a odborářů za mnou a Ivanou Břeňkovou přišel ministr Adam Vojtěch a řekl: „vy jste z hygieny a já jsem vám slíbil, že se nebudou krátit finance ani počet služebních míst na krajských hygienických stanicích“.

A opravdu se stalo. Od roku 2020 nám nebyl zkrácen počet pracovních míst a ani příspěvek na platy. Naopak nám všem na KHS byl díky neustálému tlaku a vyjednávání našeho odborového svazu zvýšen plat o 1500 Kč.

Možná si někdo z vás řekne, že se zase tolik nestalo. Ale pro nás jako hygienickou službu je to od roku 2003 – kdy došlo k reorganizaci – v každoročním boji o zaměstnance, finance, budovy, kompetence či odborníky jedno z dalších vítězství.

Proto patří velké poděkování vedení našeho odborového svazu, sekci pracovníků hygienické služby, k níž nepochybně patří i Ivana Břeňková, a odborářům v hygienické službě za neustálý boj o to, aby hygienická služba byla i přes neustálé škrty a zásahy do její existence životaschopná a hlavně mohla vykonávat dobře svoji práci.

Boj o existenci zdravotních ústavů je na denním pořádku již dlouhodobě a to je na jeden velký článek pro příště.

Alena Wilhelmová vizitka

Od roku 1977 jsem zaměstnankyní Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kde pracuji jako asistentka hygienické služby. V tomtéž roce jsem také vstoupila do odborů. V krajské radě OSZSP ČR Ústeckého kraje jsem čtvrté volební období, do roku 2014 jsem byla její předsedkyní. Několik let jsem členkou sekce pracovníků hygienické služby a od roku 2014 jsem za výkonnou radu její garantkou. Od roku 2014 jsem členkou výkonné rady odborového svazu. Mojí zimní zálibou je lyžování, letní zálibou cyklistika.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám