Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů. Školení bylo určeno pro členy základních organizací OSZSP ČR. V prvním přednáškovém bloku byli účastníci vzděláni v oblasti právní síly odborů, hierarchii odborových svazů, činnosti odborů na národní úrovni a spolupráci mezi odborovými svazy. Přednášky vedli JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., a Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.

V druhé části programu vystoupili organizátoři akce Zuzana Sargová z Fakultní nemocnice Ostrava a Jan Šusta z Nemocnice České Budějovice, kteří se zaměřili na nábor, organizování a evidenci členské základny. Vít Přibylík a Vojtěch Burda, členové pracovní skupiny sekce pro práci s členskou základnou, představili nově vznikající projekt.

Stejně jako se zvyšuje průměrný věk zdravotníků, zvyšuje se i průměrný věk členů odborových organizací. Téměř polovinu odborářů dnes tvoří věková skupina tzv. Husákových dětí, kteří během 10-15 let dosáhnou důchodového věku. Pokud bude tento trend pokračovat a základní organizace nebudou aktivně oslovovat a získávat nové členy z řad mladých zdravotníků, dojde během následujících let k rapidnímu snížení členské základny. Je nutné začít hledat nové způsoby, kterými oslovíme mladé lidi. A právě to si klade za cíl nový projekt pracovní skupiny sekce pro práci s členskou základnou.

Mnoho mladých lidí ani neví, co to „ty odbory“ vlastně jsou. Když je v práci někdo z odborářů osloví, často se stane, že se nejdříve chtějí poradit se svými rodiči. Ti jim pak povypráví své zážitky a vzpomínky z ROH, čímž veškerá spolupráce s odbory končí. Na odbory se obracejí až ve chvíli, kdy mají nějaký pracovněprávní problém.

Mnoho lidí odbory vnímá jen jako tu skupinu lidí, kteří pořádají různé zážitkové akce a na Vánoce rozdávají vánoční kolekci. Bohužel už ale nevidí všechny výhody, které odbory vyjednají. Ať už na úrovni základní nebo národní. Je třeba využívat moderní způsoby přenosu informací.

Mladí lidé dnes dávají předost krátkým a rychlým spotům na sociálních sítích namísto čtení tlustých tištěných brožur. Za poslední volební období se odbory zasadily o mnoho výhod a benefitů. Troufnu si ale říct, že mnohým zaměstnancům ve zdravotnictví byly tyto výsledky špatně interpretovány a ne všichni si uvědomují, že to není benevolence a dobrá vůle naší vlády, nýbrž tvrdá práce odborů.

Celé tři školicí dny proběhly nejen ve formálním duchu. Večer se atmosféra přenesla do neformálního stylu a rozjela se podnětná diskuze s mnoha zajímavými tématy. Jako hosté dorazili i místopředseda odborového svazu Mgr. Lubomír Francl a regionální manažer Mgr. Ladislav Kucharský, a tak bylo možno sdílet názory s opravdovými odborářskými matadory.

Diskuze se samozřejmě vedla také o volbách do Poslanecké sněmovny. Fakt, že levicové strany nezískaly žádný mandát, je bolestný nejen pro odbory, ale i pro zdravotnictví jako takové, jelikož snaha pravicových stran převádět zdravotnictví postupně do privátního sektoru bude jistě silná.

Možná právě nyní mají odbory šanci získávat nové členy. Je však třeba být připraven a schopen oslovit především mladé lidi, díky kterým bude činnost odborů fungovat i v budoucnu. Věřím, že nově vzniklé školení s názvem Síla odborů, bude jedním z nástrojů, které pomohou lépe prezentovat práci odborů a získávat nové aktivní členy. Nezbývá než popřát organizátorům akce mnoho sil, motivace a odhodlání do dalších let. Závěrem snad jen malou prosbu: Hledejte aktivně nové členy. Sami od sebe přijdou jednotlivci, ale ne zástupy.

Foto Zuzana Sargová

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 11:13

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní začalo 30. října

V Krajské zdravotní, a. s., začalo 30. října kolektivní vyjednání. Zúčastnili se zástupci všech odborových organizací OSZSP ČR nemocnic Krajské zdravotní.

Aktuality 19. 10. 2023 / 14:23

Odboráři z FN Plzeň společně vyrazili do Safari Parku

Rok se s rokem sešel a naše odborová organizace opět uspořádala akci pro své členy a jejich ratolesti. Tentokráte do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktuality 15. 9. 2023 / 9:27

V Krajské zdravotní o opatřeních týkajících se více zaměstnanců

Ve všech kolektivních smlouvách mají odbory a zaměstnavatelé sjednán postup pro případ opatření zaměstnavatele, která se týkají většího počtu zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám