Testování v sociálních službách

V posledních dnech se intenzivně zabýváme testováním zaměstnanců v sociálních službách a odpovídáme na řadu vašich dotazů. Ve středu 27. října 2021 bylo k problematice testování zaměstnanců svoláno mimořádné zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), kde se došlo k závěru, že plošné testování zaměstnanců nebude prostřednictvím Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyžadováno. V sociálních službách ale zůstává testování zaměstnanců a klientů podle dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v platnosti a pro sociální služby se od 1. 11. 2021 nic nezmění.

O přesnou odpověď, jak se bude v případě zaměstnanců a klientů v sociálních službách postupovat, požádala předsedkyně OS Dagmar Žitníková ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ministerstvo zdravotnictví zaslalo k dotazu předsedkyně, jak bude probíhat testování v sociálních službách a kdo ho bude hradit, následující e-mail: ,,I po 1. listopadu 2021 budou nadále účinná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, která nařizují provádět testování zaměstnanců a klientů (mimo jiné) poskytovatelů sociálních služeb. Osobám, vůči nimž toto mimořádné opatření směřuje (s výjimkou očkovaných a osob po prodělání onemocnění COVID-19 potvrzeném testem), je pak uloženo antigenní vyšetření podstoupit Podle § 30 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Hrazenými službami jsou vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.“ Zaměstnanci a klienti tedy mají nárok na to, aby v případě, že je jim povinnost podrobit se vyšetření uložena mimořádným opatřením MZ, bylo provedení testu uhrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně těchto mimořádných opatření, nedochází ani ke změně stran úhrady testu zaměstnance nebo klienta zařízení sociálních služeb, který provede poskytovatel sociálních služeb. Mgr. Jan Zapletal, Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, Vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, Tel. +420 224 972 418; e-mail: jan.zapletal@mzcr.cz.

V praxi toto vyjádření znamená, že se dále budou neočkovaní zaměstnanci v sociálních službách testovat v týdenních intervalech a zaměstnavatel bude úhradu za testování vykazovat zdravotním pojišťovnám. Zaměstnanec nic neplatí a zaměstnavatel dostane testování zaplacené ze zdravotního pojištění.

Nad rámec této informace připomínáme, že pokud se některý další zaměstnavatel rozhodne preventivně – nad rámec aktuální právní úpravy – požadovat od 1. 11. 2021 po zaměstnancích například doklad o bezinfekčnosti a/nebo povinnost absolvovat testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, pak na základě § 102 zákoníku práce takové opatření zavést může, ovšem v tom případě nadále (i po 1. 11. 2021) platí v plném rozsahu závěry stanoviska MPSV zveřejněného na oficiálním webu MPSV: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/COVID-19+-+Pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti+testov%C3%A1n%C3%AD+a+o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF.pdf/

To znamená, že „pokud zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik stanovil zaměstnancům povinnost testování na onemocnění COVID-19, nemůže zároveň přenést náklady na úhradu testů na zaměstnance“.

Doufejme, že poskytnuté informace vnesou do sociálních služeb klid. Pokud by se kdekoli vyskytly nějaké problémy a potřebovali byste pomoc, obraťte se na regionální manažery a vedení odborového svazu.

Podobné články

Aktuality 26. 10. 2023 / 14:06

Brífink po jednání odborářů s ministrem Jurečkou

Ve středu 25. října 2023 se na MPSV v Praze sešli odboráři ze sociálních služeb s ministrem Marianem Jurečkou. Po jednání následoval brífink.

Aktuality 17. 10. 2023 / 5:34

Seminář v Bratislavě o sociálních službách, financování a platech

Ve dnech 11. až 12. září 2023 se konal v Bratislavě mezinárodní seminář s názvem ,,Sociální dialog v sociální péči, odměňování zaměstnanců“.

Aktuality 10. 7. 2023 / 18:34

Sociální tripartita se zabývala legislativou a odměňováním

V tomto volebním období vlády se sešel již počtvrté tripartitní pracovní tým pro sociální otázky (sociální tripartita), a to dne 29. června 2023 na MPSV.

Načíst další
 
Napište nám