Tradiční setkání se slovenskými kolegy se konat nemohlo, blízké vztahy to ale nenarušilo

Epidemiologická situace letos na jaře zabránila každoročnímu pravidelnému setkání výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, které se mělo uskutečnit ve dnech 25. až 27. června. Nyní se situace zvláště v České republice ještě daleko víc vyhrotila a zhoršila a předseda slovenského svazu Anton Szalay napsal českým kolegům.

Podpora předsedy Szalaye a slovenských kolegů

Bratislava 9. 10. 2020

Milé kolegyne, kolegovia, priatelia,

veľmi pozorne sledujeme vývoj pandemickej situácie nielen u nás doma, ale aj v celej Európe. Koronavírus sa šíri v nevídaných rozmeroch, dennodenne pribúdajú spoluobčania pozitívne vyhodnocovaní na Covid-19. Jeho dopady na zdravie, ale i životy má rastúci trend. Tí, ktorí pomáhajú iným, či už v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v červených zónach, v prvej línii, ale aj tí, ktorí dohľadávajú kontakty nakazených sú preťažení, sami ochoreli a dostali sa tak nie vlastným pričinením do karantény, pandemickej OČR-ky, alebo pandemickej PN-ky. Šírenie vírusu vo veľkej miere ovplyvňuje rodinný život, plnenie pracovných povinností, medziľudské vzťahy, ale aj možnosti stretávania sa, osobných kontaktov pre vzájomné duševné obohatenie sa.

Chcel by som touto cestou pozdraviť všetkých priateľov, odborárky, odborárov, zamestnancov, ktorí sú združení vo vašom Odborovom zväze. My, v Bratislave, však nielen tu, ale v celej SR registrujeme vývoj pandémie u vás, nielen preto, že ČR je susednou krajinou, ale najmä preto, že mnohé rodiny majú svojich členov na oboch brehoch rieky Morava a mnohí sa v týchto časoch nemôžu stretnúť, navštíviť, čo dolieha na ich psychiku. 

Tento negatívny dojem sme nadobudli i my na našom Odborovom zväze, nielen preto, že sme sa tak ako každoročne mali stretnúť a diskutovať o vývoji, úspechoch, či úskaliach našej odborárskej práce, ale aj ten „človečenský“ rozmer nám chýba. Mnohokrát veľmi pozitívne spomíname na naše spoločné stretnutia, rokovania, vzdelávania, o ktoré sme v súčasnosti „vďaka“ korone ukrátení.

Milé kolegyne, kolegovia, priatelia,

táto doba značne ovplyvnila i naše pôsobenie na pracoviskách, návštevy zariadení sú zakázané, činnosť sa prenáša do elektronickej, prípadne telefonickej komunikácie a to nie je to, na čo sme za dlhé obdobie zvyknutí. Nám sa pre vyhlásenie núdzového stave v prvej vlne v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb a v druhej vlne na celom území SR nepodarilo realizovať rokovania pred zjazdom a už dvakrát sme preložili i termín samotného zjazdu. Musíme sa však i s týmito skutočnosťami vysporiadať. Veríme, že našou činnosťou stále pomáhame ľuďom na pracoviskách, lebo súčasná vláda predkladá novely zákonov, ktoré zhoršujú postavenie odborov, zhoršujú sociálny status zamestnancov, menia pracovný kódex a mnoho ďalších legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnia kvalitu života zamestnancov a ich rodín. Ale nechcem sa tu rozpisovať o našej práci a pozícii do ktorej sme sa po voľbách dostali. Robíme kroky, ktorými sa snažíme dávať do pozornosti všetkým občanom, že sa opätovne neplnia predvolebné sľuby a realita je úplne iná. Vnímame i neľahkú situáciu u vás, kde sa boríte s obdobnými problémami i keď nie až takých rozmerov ako u nás.

Milé kolegyne, kolegovia, priatelia,

mojím cieľom pri písaní týchto riadkov je snaha nielen o odoslanie pozdravov všetkým, ktorí i v dnešných časoch neváhajú a stoja na strane zamestnancov bez rozdielu, ale aj poďakovanie, že vykonávate svoje poslanie v prospech ostatných pri vyššom vyťažení a na úkor svojho rodinného života. Prajem Vám a Vašim blízkym, spolupracovníkov veľa zdravia, odhodlania, trpezlivosti a teším sa, že po „odchode“ koronakrízy budeme mať opäť možnosť vrátiť sa k našim spoločným akciám, stretnutiam a že určite si budeme mať čo povedať o tom „ako ide život.“

Priatelia,

už kedysi povedal ktosi múdry, že len život ktorý žijeme pre iných má zmysel. Plne s tým súhlasím. Držím Vám všetkým palce, skutočne prajem pevné zdravie, aby sme spoločne prežili túto obmedzujúcu dobu s čo najmenšími dopadmi na naše zdravie a životy. Vytrvajte vo svojej činnosti presne tak, ako sa snažíme my tu. S odborárskym pozdravom

Mgr. Anton Szalay,

predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb

Poděkování předsedkyně Žitníkové slovenským kolegům

Praha 10. 9. 2020

Tono, milý a vážený příteli,

děkuji Ti za krásný dopis plný teplých lidských slov a pravdy.

Stejně jako vy, tak i my denně řešíme problémy okolo pandemie a díky neuváženým krokům našeho bývalého ministra dnes sklízíme plody neadekvátních rozhodnutí.

Snažíme se pomáhat, jak to jde. Zasíláme našim odborářům odborná právní stanoviska, řešili jsme nedostatek ochranných pomůcek, vybojovali jsme odměny pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách. 

Dnes nám ministr zdravotnictví potvrdil zvýšení platů pro zaměstnance ve zdravotnictví o 10 %. Sociální služby už máme s ministryní práce a sociálních věcí dohodnuté se stejným navýšením, tj. o 10 %,  asi 14 dnů.

Nicméně je to těžké, vysilující a namáhavé. Ještě těžší to ovšem mají zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a další zaměstnanci. Skláníme se před jejich prací a je jedno, zda u nás, nebo u vás.

Věřím, že není všem dnům konec a že se si Vámi, až koronavirus skončí, určitě zase vyměníme zkušenosti. A co je ještě důležitější, že se znovu jako dlouholetí přátelé uvidíme.  

Přejeme Tobě, všem kolegům a Vašim rodinám pevné zdraví a ať se Vám v nelehké práci daří.

S mnoha pozdravy Dáša

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám