Tripartita jednala také o situaci v lázeňství

116. jednání pléna Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) mělo v pondělí 16. března, jako obvykle, velmi nabitý program. Vládní strana, zaměstnavatelé a odbory projednali problematiku insolvenčních řízení, situací v lázeňství a cestovním ruchu, stav čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, přípravu na zavedení elektronické evidence tržeb, podporu malých a středních podniků a problematiku zneužívání zaměstnanců přes některé personální agentury. V rámci informací sociální partneři vyslechli informace o přípravě Strategie „Digitální Česko“, informace k financování vysokého technického učení, informace o využití finančních prostředků na rozvoj sociálního dialogu a také byli seznámeni se základními tendencemi příjmové a výdajové situace domácností v ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2014.

Z našich témat nás nejvíce zajímala situace v lázeňství, i když také všechna ostatní témata se našich resortů dotýkají. Bod situaci v lázeňství a cestovním ruchu uvedla ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. V úvodu představila možnosti financování cestovního ruchu v rámci programového období 2014 – 2020 s tím, že cestovní ruch, který je dle stanoviska Evropské komise tzv. negativní prioritou, nebude v rámci programového období podporován z fondů EU, nicméně vybrané dílčí aktivity bude možno financovat z Integrovaného regionálního operačního programu i z dalších programů.

Ministryně dále uvedla, že v oblasti cestovního ruchu se velmi pozitivně projevuje nárůst počtu turistů z Číny a Jižní Korey, kteří vykrývají úbytek návštěvníků například z Ruska. Dále uvedla, že významnou část cestovního ruchu tvoří lázeňství a v této oblasti předala slovo ministrovi zdravotnictví Svatoplukovi Němečkovi.

Ministr připomněl devastaci lázeňství za vlády premiéra Nečase a jeho postupnou stabilizaci za uplynulé dva roky.

Na vystoupení ministra zdravotnictví za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR reagovala předsedkyně Dagmar Žitníková. Situace v lázeňství se jednoznačně se změnou Indikačního seznamu a zrušením poplatků zlepšila, přesto zaměstnanci v lázních tyto změny zatím moc nepocítili. Lázně jsou významní zaměstnavatelé v mnoha regionech, ale mzdy zaměstnanců jsou velmi nízké a jejich pracovní podmínky jsou v mnoha případech tristní.

Předsedkyně Žitníková vyzvala zaměstnavatele (jako host za vládní stranu se jednání účastnil MUDr. Eduard Bláha prezident Svazu léčebných lázní ČR), aby se jejich organizace transformovala z občanského sdružení na zaměstnavatelskou organizaci a společně s odboráři hledali další možnosti zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v lázeňství.

Předsedkyně Žitníková dále navrhla sociálním partnerům, aby podpořili vyjmutí státních léčebných lázní Horské lázně Karlova Studánka a Janské Lázně z privatizačního projektu, který před mnoha lety zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví a který brzdí další rozhodování o koncepci těchto státních podniků.

Tripartita k problematice lázní a cestovního ruchu přijala následující usnesení:

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

● bere na vědomí předložený materiál;

● podporuje vyjmutí státních léčebných lázní Janské Lázně a Karlova Studánka z privatizačního projektu a žádá Ministerstvo zdravotnictví o zpracování koncepce dalšího rozvoje těchto lázní;

● požaduje předložení Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu v ČR spolu s koncepcí činnosti agentury CzechTourism na Plenární schůzi RHSD ČR, která se uskuteční v květnu 2015.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám