Výkonná rada v lednu

První jednání výkonné rady odborového svazu v roce 2022 začalo v pondělí 10. ledna odpoledne a její členové se spolu se členy dozorčí rady OS věnovali přípravě materiálů pro sjezd odborového svazu, především návrhům na změny ve stanovách a v programu odborového svazu.

V úterý 11. ledna jednání výkonné rady pokračovalo obvyklým programem.

Předsedkyně Dagmar Žitníková podrobně informovala o aktivitách odborového svazu, jejichž cílem bylo přesvědčit novou vládu o tom, že mají být zachovány dohody uzavřené s předcházející vládou a s ní vyjednané zvýšení platových tarifů. To se, bohužel, podařilo jen zčásti. Odborový svaz proto spolu s kolegy z dalších OS, které sdružují zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy, znovu vyzval premiéra Petra Fialu k jednání se snahou ještě situaci změnit. Seznámila také s tím, jaká hlavní nebezpečí odborový svaz spatřuje v záměrech zakotvených v programovém prohlášení vlády.

Místopředseda Lubomír Francl připomněl, že v březnu se budou konat porady vedení OS s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci.

Místopředsedkyně Jana Hnyková členy výkonné rady vyzvala, aby sdělili, která témata kromě sjezdových materiálů by chtěli na poradách také projednat.

Členové výkonné rady zvolili zástupce OS na sněm a sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů a do komisí na sjezd ČMKOS.

O práci dozorčí rady informovala její předsedkyně Soňa Vytisková. Konstatovala, že všechny zkontrolované dokumenty byly bez závad.

Členové výkonné rady informovali o dění v regionech, především o uzavírání kolektivních smluv v jednotlivých zařízeních a o práci krajských rad.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:46

Výkonná rada v listopadu

Ve dnech 13. až 14 listopadu 2023 společně jednaly výkonná rada a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 17. 10. 2023 / 22:48

Výkonná rada v říjnu

Říjnové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 9. října a v úterý 10. října.

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Načíst další
 
Napište nám