Výkonná rada v lednu

Rozpočet odborového svazu na rok 2013 schválila v úterý 8. ledna výkonná rada OS. Projednávala také souvislosti fungování zajišťovacího fondu, o jehož vzniku rozhodla v listopadu celostátní konference odborového svazu. Zajišťovacímu fondu se bude podrobně věnovat únorové jednání výkonné rady.

Výkonná rada souhlasí s tím, aby v rámci sekce nemocnic vznikla pracovní skupina zástupců psychiatrických léčeben.

Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková informovala o jednáních odborového svazu koncem roku 2012 kvůli zvýšení platů v sociálních službách a zvýšení částky na dotace v sociálních službách ve státním rozpočtu. Přes naléhavé jednání předsedkyně OS Dagmar Žitníkové s ministrem financí Miroslavem Kalouskem ke zvýšení částky ve státním rozpočtu nedošlo. Projednávání vládního nařízení, jímž by se v sociálních službách měly zvýšit platy, vláda 20. prosince přerušila a bude v něm pokračovat až v únoru. Sociální služby budou také tématem únorového jednání tripartity.

Na sklonku roku 2012 se odborový svaz nepřetržitě angažoval v krizovém štábu usilujícím o záchranu nemocnic v regionech.

Za úspěch odborového svazu označila místopředsedkyně Břeňková skutečnost, že se zatím podařilo zabránit chystanému převodu některých kompetencí hygienické služby z Ministerstva zdravotnictví pod Ministerstvo zemědělství. Z již existujícího návrhu zákona to bylo vyhozeno, je třeba sledovat, zda se to tam někdo nepokusí vrátit při projednávání v Poslanecké sněmovně.

Ivana Břeňková konstatovala, že z prosincové jednání sekce lázeňství potvrdilo, že už se naplňují obavy odborů z dopadu nového indikačního seznamu na budoucí fungování lázní a pracovní místa v nich.

Informovala také o chystaném projektu násilí na pracovišti ze strany třetích osob, který sice bude tentokrát zaměřen na Prahu, ale i ve všech ostatních krajích by se zástupci odborů při kolektivním vyjednávání měli zaměstnavatelů ptát, jakou mají koncepci pro ochranu zaměstnanců před násilím ze strany pacientů či klientů a dalších třetích osob.

O činnosti dozorčí rady informoval její předseda Petr Popule.

Tomáš Havlásek z Jihomoravského kraje popsal situaci v sociálních službách, kde stále není jasné, jakou sumu peněz budou mít jednotlivá zařízení k dispozici, i když se ví, že to bude suma nedostatečná. Mnohá zařízení se budou soudit s VZP, která jim nezaplatila většinu odvedených výkonů, případně byla ochotná zbývající výkony zaplatit ve výši pouhých 40 haléřů, což ani zdaleka nepokryje vynaložené náklady. V příspěvkových zařízeních sociální péče byla poskytnuta zdravotní péče v hodnotě 5 miliard korun, ale VZP z toho zaplatila jen 800 milionů.

Jana Hnyková z Libereckého kraje uvedla, že prostředky pro sociální služby mají být v kraji kráceny o 5 %. Krajská rada se chystá na jednání s vedením kraje. Za dobrou zprávu označila zatím neoficiální informaci, že jednání zdravotního a sociálního výboru kraje by měla být veřejná.

Jaroslava Doleželová ze Zlínského kraje informovala, že krajská rada již jednala s hejtmanem a jeho náměstky pro sociální služby a zdravotnictví. Sociální služby mají nějaké peníze od kraje slíbené. V Kroměřížské nemocnici se omezují přesčasy, což vedlo v mnoha případech k velkému poklesu mezd.

Lubomír Francl z Jihočeského kraje zrelativizoval dosavadní poměrně optimistické vyhlídky v Nemocnici České Budějovice. V představenstvech jihočeských nemocnic dochází k velkým personálním změnám, takže odbory nevědí, zda budou rozjednané sliby dodrženy. Jednání s vedením kraje se zatím nepodařilo uskutečnit.

Jaroslava Carrasco z Prahy si posteskla, že jednání s městským zastupitelstvem se „již tradičně“ nedaří.

Jana Sedláčková ze Středočeského kraje sdělila, že na jednání s představiteli kraje se ještě čeká. V mladoboleslavské nemocnici se kolektivně vyjednává.

Jiřina Marešová z Kraje Vysočina uvedla, že s vedením kraje zatím nejednali, hledá se termín. Zařízení sociální péče se potýkají s tím, že jim VZP neplatí za poskytnutou zdravotní péči.

Božena Krčková z Pardubického kraje informovala, že všech pět zdejších krajských nemocnic se má transformovat na holding. Krajská rada se již s novým hejtmanem a radím pro zdravotnictví setkala, ale konkrétní odpovědi na své konkrétní otázky týkající se jednotlivých nemocnic zatím nedostala. Další setkání má být v únoru.

Helena Šebestová z Karlovarského kraje označila situaci v některých lázních za katastrofální. Týká se to především těch, kde převažovala tuzemská klientela. Například v Jáchymově místo obvyklých 20 až 40 poukazů na péči denně přicházejí 2 až 4. Část lázní se bude uzavírat, lidé s pracovním poměrem na dobu určitou skončí, ale to asi nebude stačit. Vypadá to, že další zaměstnanci budou muset zůstat doma s 60 procenty mzdy a budou se střídat. V jáchymovských lázních byla podepsána kolektivní smlouva, ale odbory musely udělat spoustu ústupků, omezily se některé benefity. Podstatné je, že je zajištěno stravování. Lepší je situace v Karlových Varech, kde je ze 70 procent zahraniční klientela.

Jan Zatloukal z Olomouckého kraje uvedl, že krajská rada se s novým vedením kraje ještě nesešla.

Milan Synek z Plzeňského kraje také řekl, že jednání s vedením kraje se teprve uskuteční, a informoval o situaci zaměstnanců v Psychiatrické léčebně Dobřany.

Pavel Velký z Ústeckého kraje informoval, že v Krajské zdravotní koncem roku podepsali dodatek ke kolektivní smlouvě. Odbory znovu upozorňovaly, že chystaný outsoucing počítačových služeb bude pro Krajskou zdravotní nevýhodný a povede k dalšímu zadlužení.

Iva Řezníčková z Královéhradeckého kraje dělila, že krajská rada se již s vedením kraje sešla. Kraj tvrdí, že další peníze do zdravotnictví a sociálních služeb už dát nemůže. Chtějí-li odboráři peníze na zvýšení platů a mezd, musí si je vyjednat v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. Vzhledem k finanční situaci těchto zaměstnavatelů je to však záležitost, která nemá reálnou šanci na úspěch. Obrovskou satisfakci však odbory získaly ve vztahu k fungování královéhradeckého holdingu. Celou dobu upozorňovaly na velmi závažné problémy, ale bylo to bagatelizováno. Nyní radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková přiznala, že výhrady odborů i ředitelů jednotlivých nemocnic byly oprávněné, v holdingu dochází k personálním změnám i ke změnám jeho fungování.

Vít Přibylík z Moravskoslezského kraje hovořil o podivných vztazích nemocnic v Opavě a Krnově, které mají jednoho ředitele.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám