Záchranáři jednali

Výbor sekce zdravotnických záchranných služeb se sešel dne 12. listopadu v odpoledních hodinách, aby projednal události poslední doby a připravil jednání sekce, konající se příští den. Od posledního setkání členů výboru se událo několik skutečností. Řídícím sekce byl výkonnou radou OS jmenován Martin Vostal. Jsem zastáncem rotace ve funkcích a domnívám se, že je správné po určité době změnit obsazení, neboť hrozí nejen „provozní slepota“. Děkuji tímto Martinovi, že se funkce ujal.

Sekce po celý rok monitorovala dopady zákona o ZZS a sledovala další vývoj situace financování ZZS. Průběžná jednání s Asociací zdravotnických záchranných služeb, Ministerstvem zdravotnictví i jednotlivými kraji jsou příkladem neutuchajícího sociálního dialogu se všemi jeho projevy. I přes nelehkou finanční situaci se podařilo zachovat mzdy, což je v dnešní době hmatatelný úspěch. Stagnace rozvoje jednotlivých záchranek se odvíjí od ochoty a možností jednotlivých krajů, neboť právě kraje nesou největší břímě finanční zátěže. Letos poprvé byla možnost použít finanční prostředky na krizovou připravenost. Rozmanité použití prostředků odpovídá možnostem jednotlivých záchranek a také jejich potřebám.

Výbor sekce se rovněž zabýval dopadem omezování počtu lékařů ve výjezdových posádkách. Trend je neúprosný a lékařů je stále méně, což přináší stále větší tlak na posádky RZP, které jsou mnohdy vystavovány novým situacím za hranicemi jejich kompetencí. Je nutné dbát na dodržování zákona a také se zamyslet nad dalším vývojem. Odborná zdravotnická erudice posádek neustále roste, ale neděje se tak v oblasti odměňování, kde nastala stagnace. Tento nepříznivý stav je nutno zvrátit.

Výbor sekce zhodnotil činnost v uplynulém roce, aktivity na mezinárodním poli i vzdělávání členů. Těší nás, že je zájem o tyto akce, neboť zájem členů je rozhodující pro další aktivity. V příštím roce bychom rádi v Praze zopakovali konferenci Bezpečná sanitka. V jednání je rozsah a také financování celé akce. Pokusíme se získat prostředky z vnějších zdrojů a připravit hodnotnou, oblíbenou, tradiční konferenci.

Ve středu 13. listopadu jsme se výjimečně z havarijních důvodů sešli v Domě odborových svazů, neboť sekce míní a havárie vodovodu mění. Děkuji pani Ing. Šárce Tikovské i Lence Zdeňkové z organizačního oddělení za maximální nasazení a zajištění náhradních prostorů i vyrozumění členů sekce v rekordně krátkém čase. Radostná byla i účast, neboť jsme se sešli ze všech krajů s výjimkou kolegy z kraje Zlínského.

Úvodem byli členové seznámeni s informacemi z výkonné rady OS, novinkami z resortu i požádáni o odpovědný a pečlivý přístup k agendě a hospodaření základních organizací OS. Je smutným faktem, že někteří odboroví funkcionáři ZO svým neodpovědným přístupem v minulém období několikrát zaměstnali právní oddělení. Takový postup je nutno do budoucna eliminovat, včasnou a odpovědnou kontrolou se vyhnout zbytečným komplikacím!

Tradiční kolečko informací dalo nahlédnout do jednotlivých krajů. Jako nový fenomén se ukazuje skutečnost, že je problém obsadit místa řidičů kvalitními zaměstnanci s praxí. Někde preferují na místě řidiče zdravotnického záchranáře, což s sebou nese vysoké riziko. Zdravotnický záchranář je po zdravotnické stránce dostatečně erudovaný, avšak jeho řidičská praxe je většinou minimální nebo nulová. To sebou nese zvýšené riziko pro posádky i pacienty. Dřívější praxe, kdy „vyježděný“ řidič z převozové sanitky byl nasazen u „rychlé“, nesla s sebou několik nezanedbatelných výhod. Především měl tento zaměstnanec možnost se profesionalizovat v tom nejlepším slova smyslu. Měl dostatečně dlouhou řidičskou praxi v režimu jízdy bez výstražných znamení a teprve později si zvykal na odlišnosti tohoto vysoce stresového a zároveň odpovědného počínání. Zaměstnavatel měl dostatek času vybrat si prověřeného jedince a neriskoval obsazení pozice zaměstnancem, který se potřebuje především učit a získávat praxi ve chvíli, kdy jde o přesnost, profesionalitu a bezpečnost, spojenou navíc s dosti odlišným režimem jízdy. Nárůst počtu havárií vozidel s řidiči bez praxe jsou toho jednoznačným dokladem.

Další nezanedbatelnou výhodou byla místní znalost terénu a orientace v problematických lokalitách, což koliduje s dalším fenoménem, a to rotací zaměstnanců na různých výjezdových stanovištích. V případě řidičů jde o krok velmi neodpovědný, zejména při současné nekvalitě navigačních prostředků i vytíženosti dispečerů. Vždyť každý z nás už zaslechl onu větu dispečera “ navigace je jen přibližně – dohledej si to!“. Sekce vnímá tyto tendence jako velmi nebezpečné, s možným dopadem na kvalitu poskytované služby, které mohou ojediněle vyústit až v ohrožení života!

Dalším podnětem do této diskuze je jistě i pořizování sanitních vozů o hmotnosti vyšší jak 3500 kg. Takové vozidlo je již velmi nebezpečnou zbraní v rukou nezkušeného jedince.

Máme za sebou úspěšný rok. Podařilo se rozvíjet mezinárodní výměnu zkušeností s kolegy ze Slovenska a Anglie. Podařil se udržet sociální smír. Poprvé jsme okusili výdobytky sociálního programu a užili si týden dovolené navíc. Potkaly nás nové problémy, ale věřím, že sekce se s nimi dokáže vypořádat tak, jak se jí to dařilo doposud.

Příští rok je plný událostí. V lednu vstupuje Zajišťovací fond do plného nasazení, takže máme další benefit. Na podzim nás čeká událost velmi významná pro další život OS, a to VII. sjezd. Buďme odpovědní a svým aktivním přístupem zabezpečme dlouhodobou udržitelnost našeho odborového svazu.

Děkuji vedení OS za vytváření podmínek pro naši činnost, děkuji všem aktivním za podporu a přínos.

Vám všem přeji klidné a pohodové Vánoce i pevné zdraví a hodně štěstí v dalším roce naší společné činnosti.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 7. 2023 / 18:22

Přesčasy přes čáru

Aktuálně projednávaná novela zákoníku znovuzavádí prodloužení maximální týdenní pracovní doby ve zdravotnictví až na 56 hodin týdně a v případě zaměstnanců ZZS dokonce na 60 hodin týdně.

Aktuality 16. 5. 2023 / 21:29

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Načíst další
 
Napište nám