Záchranáři se sešli na konferenci Bezpečná sanitka

Dne 17. května 2011 se v Domě odborových svazů v sále Přítomnost konala konference Bezpečná sanitka pořádaná sekcí zdravotnických záchranných služeb. V letošním hektickém jaru byl nalezen čas na odborné vzdělávání a konference obsahovala čtyři okruhy přednášek. V úvodu místopředseda odborového svazu Ladislav Kucharský pozdravil účastníky a informoval o současné situaci. Popsal důvody, které vedou k demonstraci 21. května, a vyzval všechny přítomné k maximální účasti i propagaci této důležité akce. Jde o budoucnost nás všech!

Po tomto úvodu byl odstartován první okruh přednášek, zabývající se zajištěním dýchacích cest v podmínkách přednemocniční péče. MUDr. Jaroslav Soutner z Plzeňské záchranky ozřejmil trendy a pravidla, jimiž se řídí kolegové v Plzeňském kraji. Prezentace vyvolala diskuzi a přednášející odpověděl na několik dotazů, týkajících se postupů i možných dopadů forenzních šetření. Další přednášející seznamovali přítomné s pomůckami pro zajištění dýchacích cest. Roman Kachlíř z firmy Cheiron prezentoval zejména AIRTRAQ, což je pomůcka umožňující vizuální kontrolu při zavádění, a rozpoutal diskuzi o jeho vhodnosti použití v posádkách bez lékaře. Zde se potenciálně otevírá prostor pro využití v posádkách RZP při nedosažitelnosti lékaře v potřebném čase. Většímu rozšíření doposud brání nedůvěra ve schopnosti posádek RZP i cena, přesto se již některé ZZS rozhodly pro zkušební nasazení. Jiří Pavelka z firmy VBM zaujal prezentací trendů v oblasti laryngeálních tubusů a také možností prakticky si vyzkoušet na figuríně zavedení tubusu s vyhodnocením úspěšnosti. Této možnosti využili snad všichni účastníci.

Druhý okruh byl věnován řidičům vozidel ZZS. Ing Vít Jedlička, šéfinstruktor firmy HCT.CZ, strhnul pozornost všech svou neutuchající energií, interaktivní formou, poutavými příběhy i zábavnou formou výuky nejen fyzikálních zákonů platících na silnici. Smršť informací trvající hodinu a půl doprovázená video ukázkami, grafy i názornými dopady nerespektování fyzikálních zákonů zaujala účastníky natolik, že mnozí si ihned po přednášce vzali kontakt a budou se snažit u svých zaměstnavatelů získat prostor pro další vzdělávání. Pražská záchranka pomocí grantů z Evropských fondů již tuto zkušenost učinila a výsledky přesvědčily, že se jedná o účelně vynaložené prostředky. Je neoddiskutovatelným faktem, že práce řidiče sanitky je plná stresových situací, a umění zvládat je se učíme celý profesní život. Lékař i záchranář podléhají regulovanému systému vzdělávání a totéž by mělo být samozřejmé z pohledu zaměstnavatele i pro řidiče.

Třetí okruh se věnoval Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), prosazovanému postupně na záchrankách. Dana Nosovská seznámila přítomné s vlastní organizací a funkcí systému. Intervence je určena především pro zasahující záchranáře a má pomoci mírnit či zcela eliminovat negativní dopady prožitků zátěžových situací, s kterými se každý občas setkává při své práci. MUDr. Dana Hlaváčková patří mezi tvůrce tohoto systému a již několik let se intenzivně snaží prosadit jeho použití v praxi. Patří mezi naše největší odborníky na tuto problematiku. Přítomným ukázala na konkrétních případech simulovaných při soutěži Rallye Rejvíz, jak systém působí v praxi. Snaha MUDr. Hlaváčkové je postupně akceptována a na některých ZZS je již SPIS považován za nedílnou součást organizační struktury.

Čtvrtý okruh byl informační. Tereza Holišíková přednesla nabídku pojištění záchranářů z HMI Česká republika. Obdobnou nabídku již využívají policisté i hasiči a jde o produkt, který není určen široké veřejnosti. Jsou zde zajímavé cenové podmínky i možnosti poúrazových rent právě pro zaměstnance bezpečnostních složek. Náš odborový svaz se stal partnerem a vzniká nadace na podporu v tísni, vzniklé v souvislosti s výkonem zaměstnání. V nejbližších dnech dojde k dalším jednáním a nabídce do jednotlivých ZO. Ing Tereza Havelková informovala o stavu kolektivního vyjednávání a odměňování. Je škoda, že některé ZO nedodaly kolektivní smlouvy, případně data o odměňování, neboť byl připraven odborný komentář k zaslaným materiálům a poskytnuta konzultace u „problematických“ dokumentů. Kolektivní vyjednávání bude mít brzy větší váhu, protože změny v odměňování nás do tohoto stavu již uvrhly.

Bezpečná sanitka dorazila letos do cíle. Zájem záchranářů byl značný, program jistě zajímavý. Děkuji všem přítomným za účast a zájem, organizátorům za pomoc a aktivitu a věřím, že se příští rok opět sejdeme na dalším ročníku Bezpečné sanitky.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 7. 2023 / 18:22

Přesčasy přes čáru

Aktuálně projednávaná novela zákoníku znovuzavádí prodloužení maximální týdenní pracovní doby ve zdravotnictví až na 56 hodin týdně a v případě zaměstnanců ZZS dokonce na 60 hodin týdně.

Aktuality 16. 5. 2023 / 21:29

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Načíst další
 
Napište nám