Zatím musíme čekat a být připraveni na všechny varianty

Tento text píši v době, kdy nás čeká nelehké období. Ať jde o zhoršující se situaci a zvyšující se počet pozitivních případů nemoci COVID-19, nebo o výsledky voleb a proklamace stran, respektive koalic, které budou sestavovat vládu. Jsem velice rád, že se nám podařilo po dvou letech úspěšně dokončit konání krajských konferencí. I zde se v některých krajích projevil nedostatek personálu a konference se mohlo zúčastnit méně delegátů, než bývá v těchto krajích obvyklé. Naproti tomu jinde byl počet delegátů vyšší než v jiných letech.

Ale všude se jako stříbrná nit táhly informace o nedostatku personálu jak ve zdravotnictví (nemocnice, ZZS, hygienická služba, lázně), tak v sociálních službách. A obava z toho, co personál v době, kdy epidemie sílí, ještě čeká. Zaměstnanci se sotva vyrovnali s náporem, který na ně na jaře byl kladen, a už je pravděpodobně čeká další. Diskutovalo se i o příspěvku na obnovu psychických a fyzických sil zdravotníků po pandemii COVID-19 (zkráceně příspěvek na lázně). Tento benefit, který vyjednal náš odborový svaz, byl hodnocen kladně. Samozřejmě bychom chtěli, aby takovou možnost dostali nejen zaměstnanci lůžkových zdravotnických zařízení, ale aby byla rozšířena i na zaměstnance ZZS, hygienické služby a sociálních služeb, a budeme tento požadavek vznášet.

Bohužel nebylo možné, aby ho využili všichni, kteří o něj měli zájem. Problémem je právě nedostatek personálu, ale i kapacita lázeňských zařízení. S končící vládou bylo dohodnuto, že finanční prostředky, které nebudou vyčerpány v roce 2021, budou převedeny do roku 2022 a dotační titul bude vypsán v roce 2022 znovu, aby mohlo co nejvíce zaměstnanců této možnosti využít. Ale…

Výsledky voleb jsou takové, jaké jsou. Možná vám bude divné, že se k výsledkům voleb vyjadřuji zrovna já, když jsem sám kandidoval. Chtěl bych zde vysvětlit, že jsem se svým zařazením na kandidátní listinu ČSSD souhlasil s tím, že mým hlavním důvodem bylo pomoci, aby se ČSSD do Poslanecké sněmovny dostala. Pokud bych byl zvolen, v Poslanecké sněmovně bych dělal vše, aby byly prosazovány naše návrhy a požadavky, ale i vzhledem k místu na kandidátní listině bych chtěl všechny ujistit, že mi nešlo o osobní zájmy, ale o to, aby náš odborový svaz měl v Poslanecké sněmovně partnera, se kterým budeme moci na prosazování našich záměrů spolupracovat.

Bohužel výsledky voleb dopadly jinak. Levicové strany se do Poslanecké sněmovny nedostaly, a o to bude jednání s vládou složitější. Je otázka, jak se bude nová vláda stavět k dohodám, které byly uzavřeny s vládou, která končí. Už nyní se objevují signály, že může být všechno jinak. Dohoda o zvyšování platů v roce 2022 byla sice uzavřena, ale v době, kdy píšu tyto řádky, ještě nevyšlo příslušné nařízení vlády, a tak ještě vůbec není jisté, jak se situace bude dále vyvíjet a zda ke slíbenému zvýšení platů vůbec dojde. Rozpočet na rok 2022 bude schvalovat nová sněmovna a vyjádření zástupců koalic naznačují, jakým směrem se budou ubírat. Snížení schodku státního rozpočtu o 125 miliard, o kterém hovoří, se nutně promítne (pokud projde), i do této položky.

Co si budeme povídat, znáte to všichni, nejjednodušší způsob, jak ušetřit, je ušetřit na lidech. Zde vás mohu ubezpečit, že vedení OS, respektive naše předsedkyně Dáša Žitníková, vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby předmětné nařízení vlády vydala ještě tato vláda, se kterou bylo navýšení platů dohodnuto. Je to důležité i proto, že stejně jako v minulých letech je úroveň navýšení platů odrazovým můstkem při jednání o navyšování mezd v obchodních společnostech.

Tomu, že hrozí, že nová vláda bude navrhovat, aby některé náklady státu opět přenesla na občany této země, nasvědčují i některá prohlášení nově zvolených poslanců a potenciálních členů vlády, jako jsou návrhy na komerční připojištění na úhradu zdravotní péče.

Je nám všem jasné, že velkou roli bude určitě hrát i personální složení vlády. Pro nás bude zvláště důležité kromě osoby premiéra, kde je už pravděpodobně jasno, i to, kdo bude jmenován na post ministra zdravotnictví a ministra práce a sociálních věcí. U postu ministra zdravotnictví se zdá být jasno, ale obě kandidátky, o kterých se hned po zveřejnění výsledků voleb hovořilo jako o žhavých kandidátkách na post ministryně práce a sociálních věcí, zvolily jinou cestu.

Každopádně je jasné, že levice v parlamentu bude chybět, což už připustili i někteří zástupci zvolených koalic a hnutí. Je otázkou, zda se do pozice levice bude stylizovat některý ze subjektů, který bude v opozici, ale žádný z nich není typicky levicově zaměřený.

Situace teď není jednoduchá. Víme sice, kdy bude ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, ale nejistotu vyvolávají i rozporuplné informace o stavu pana prezidenta. Za sebe mohu říci jen to, že panu prezidentovi přeji brzké zlepšení jeho zdravotního stavu.

Nevíme tedy, kdo, kdy a koho pověří sestavením nové vlády a jak dlouhé bude období do jmenování této vlády. Každopádně si myslím, že i vzhledem k již zmiňované absenci tradiční levice v Poslanecké sněmovně bude stoupat role odborů. Musím říci, že jsem si (a nejen já) po vyhlášení výsledků voleb vzpomněl na naše protestní akce v období, kdy v naší zemi vládly pravicově orientované vlády. Mám obavu, že se budeme muset opět mobilizovat, abychom byli takové akce schopni opět uskutečnit.

Ale třeba se mýlím a nová vláda bude jednat korektně a bude mít zájem i na tom, aby v České republice byli zaměstnanci spokojeni s úrovní odměňování i s pracovními podmínkami. Zatím nám nezbývá nic jiného než počkat, jak se bude vše vyvíjet, a musíme být připraveni na všechny varianty. Ale to my odboráři přece umíme.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám