Změny od 1. ledna 2020

S účinností k 1. lednu 2020 došlo v oblasti odměňování, pracovního práva a sociálního zabezpečení k mnoha změnám. S těmi nejdůležitějšími se vás pokusíme seznámit na následujících řádcích.

Minimální mzda a zaručená mzdy

Od ledna tohoto roku došlo nařízením vlády č. 347/2019 Sb. ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Díky tomu nám vzrostla jak minimální mzda, tak nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Nová výše základní sazby minimální mzdy tak od 1. ledna 2020 činí 14 600 korun měsíčně, případně osmdesát sedm korun a třicet haléřů za hodinu práce při týdenní pracovní době čítající čtyřicet hodin.

Společně s růstem minimální mzdy došlo od 1. 1. k navýšení základních sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací.

Minimální mzda

Základní sazba minimální mzdy

za měsíc

za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu

40 hodin

38,75 hodiny

37,5 hodiny

14 600.00 Kč

87.30 Kč

90.20 Kč

93.20 Kč

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Skupina prací

Platová třída (pro platovou sféru)

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

rok 2019

rok 2020

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

1. a 2.

79.80

13 350.00

87.30

14 600.00

2.

3. a 4.

88.10

14 740.00

96.30

16 100.00

3.

5. a 6.

97.30

16 280.00

106.40

17 800.00

4.

7. a 8.

107.40

17 970.00

117.40

19 600.00

5.

9. a 10.

118.60

19 850.00

129.70

21 700.00

6.

11. a 12.

130.90

21 900.00

143.20

24 000.00

7.

13. a 14.

144.50

24 180.00

158.10

26 500.00

8.

15. a 16.

159.60

26 700.00

174.60

29 200.00

Předpisy ovlivňující výši srážek ze mzdy

Díky nařízení vlády č. 349/2019 Sb. došlo ke změně výše částek normativních nákladů na bydlení, které ovlivňují výši základní nezabavitelné částky.

Základní nezabavitelná částka pro rok 2020 tak činí 9 912 Kč.

rok 2019

rok 2020

Životní minimum

3 410.00 Kč

3 410.00 Kč

Normativní náklady na bydlení

6 233.00 Kč

6 502.00 Kč

Základní nezabavitelná částka

9 643.00 Kč

9 912.00 Kč

Nezabavitelná částka na osobu povinného

6 428.67 Kč

6 608.00 Kč

Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu

1 607.17 Kč

1 652.00 Kč

Částka, nad kterou lze srazit bez omezení

19 286.00 Kč

19 824.00 Kč

Stravné, sazba za 1 km jízdy a průměrná cena pohonných hmot

Vyhláškou č. 358/2019 Sb. došlo ke změnám ve výši stravného při tuzemské pracovní cestě, ale i v sazbách základní náhrady za použití vozidla a v určení průměrné ceny pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů.

U tak zvaných „diet“, neboli stravného je stále důležitá délka pracovní cesty. Od ní se potom odvíjí výše stravného.

Uvedené částky stravného náleží zaměstnancům za každý pracovní den.

Stravné

Délka pracovní cesty v hodinách

rok 2019

rok 2020

Zaměstnanec odměňovaný mzdou (v Kč)

Zaměstnanec odměňovaný platem (v Kč)

Zaměstnanec odměňovaný mzdou (v Kč)

Zaměstnanec odměňovaný platem (v Kč)

5 až 12

nejméně 82

82 až 97

nejméně 87

87 až 103

déle než 12, nejdéle však 18

nejméně 124

124 až 150

nejméně 131

131 až 158

déle než 18

nejméně 195

195 až 233

nejméně 206

206 až 246

Náhrada za použití vozidla na 1 km jízdy

Typ vozidla

základní sazba v Kč nejméně

rok 2019

rok 2020

jednostopá vozidla a tříkolky

1.10

1.10

osobní silniční motorová vozidla

4.10

4.20

Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů

Pohonné hmoty

Cena za 1 litr PHM v Kč

rok 2019

rok 2020

benzín 95 oktanů

33.10

32.00

benzín 98 oktanů

37.10

36.00

motorová nafta

33.60

31.80

Platové tabulky a zvláštní příplatky

Mimo to došlo ke změnám v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Těmto změnám jsme se podrobněji věnovali v listopadovém čísle Bulletinu. Proto nyní pouze ve zkratce.

● Zásadní změnou v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. je zrušení platové tabulky č. 1 a přeřazení pracovníků odměňovaných podle této tabulky do původní tabulky číslo 2, nově číslo 1. Tím také došlo ke snížení počtu tabulek z 5 na 4.

● Druhou zásadní informací je pak zvýšení všech platových tarifů všech tabulek nařízení vlády 341/2017 Sb. kromě „učitelské“ o 1 500 Kč. Tarify pedagogických pracovníků vzrostly procentuálně, a to o 8 %. Navýšení tarifů o 1 500 Kč se také týká všech platových tarifů státních zaměstnanců odměňovaných podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.  

● A třetí zásadní změnou týkající se převážně pracovníků v sociálních službách, je změna znění přílohy č. 5 nařízení vlády 341/2017 Sb. týkající se tak zvaných zvláštních příplatků. Konkrétně jde o IV. skupinu prací, což jsou práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce a vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví. V bodě 6.3. došlo k nahrazení pojmu „s tělesným nebo mentálním postižením“ výrazem „s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.“ Díky této změně by měli pracovníci v sociálních službách, hlavně pak v domovech seniorů, snáze dosáhnout na zvláštní příplatek ze IV. skupiny. Podrobnější informace o této změně najdete v předchozím, tedy prosincovém čísle Bulletinu.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám