Zpráva o plnění programu OS od VI. sjezdu do celostátní konference dne 12. 11. 2012

Krajská rada Plzeňského kraje řešila na svých jednáních v uplynulých dvou letech dotazy a problémy z jednotlivých ZO OS nemocnic nebo sociálních zařízení. V sociálních zařízeních to byla jednání o navýšení platů pracovníků sociálních služeb, nepřeřazování SZP na PSS, nesnižování platů. Vyjednávání kolektivních smluv v některých ZO OS za vydatné pomoci regionálního pracovníka Václava Matouška. Velice úzká je spolupráce s vedením OSZSP ČR a právníky OSZSP ČR. O každém jednání naší krajské rady Plzeňského kraje jsou prováděny zápisy a tyto zápisy jsou odesílány do Prahy na OSZSP ČR.

Jednání s vedoucími odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje, hejtmanem, s radními pro zdravotnictví a sociální služby, ředitelem holdingu jsou již pravidlem po několik let a my jsme na tuto spolupráci, myslím, právem pyšní. Na každé jednání na KÚ v Plzni zveme vedení OS, téměř všech se zúčastnila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a regionální pracovník Václav Matoušek. Posledního jednání se účastnila předsedkyně OS Bc. Žitníková.

Schůzky se konají 1x za čtvrt roku v zasedací místnosti na KÚ Plzeňského kraje, dle potřeby i častěji. Vypracované otázky pro zástupce z kraje předáváme nejméně týden předem, zástupci z kraje nám pak dotazy zodpoví při našich jednáních na KÚ a pokud dotaz směruje ještě na některé pracovníky KÚ, radní je na jednání přizvou. Pokud se nedostaví ten, komu byl dotaz poslán, odpoví písemně nebo se setkáme v jiném termínu. Před jednáními na KÚ v Plzni oslovujeme zástupce jednotlivých ZO a i oni mohou poslat své dotazy, které my za ně zástupcům kraje předložíme. Na jednání se zástupci kraje v červnu 2012 jsme pozvali zástupce ZO nemocnic. I oni se mohli přesvědčit, jak spolupráce se zástupci KÚ v Plzni probíhá, a sami mohli pokládat dotazy zastupitelům kraje.

Zástupce krajské rady v Regionální radě ČMKOS je Milan Synek, který se účastní jednání RR ČMKOS a informace přenáší k nám do krajské rady. Spolupráce krajské rady se ZO je vytvořena. Ne všechny ZO však projevují zájem s krajskou radou spolupracovat. A nebo naši pomoc nepotřebují? Máme navázanou spolupráci s některými ZO – předsedy ZO 1x nebo 2x do roka pozveme na jednání krajské rady, a to zvlášť zástupce ZO nemocnic a zvlášť zástupce ZO sociálních služeb. Tato spolupráce je a funguje.

Velice důležitým článkem mezi ZO a krajskou radou je regionální pracovník Václav Matoušek. Dochází na jednání krajské rady téměř pravidelně a zde přenáší informace z organizací a my pak můžeme na Krajském úřadu o potřebách těchto organizací hovořit.

Pokud jde o mediální aktivity krajské rady a pořádání akcí v regionu, tak tady trochu naše krajská rada „pokulhává“. ZO se většinou prezentují ve svých organizacích, kde pracují. Například v naší organizaci vychází Zpravodaj, kde mohou zaměstnanci využít prostor pro to, co chtějí ostatním spolupracovníkům říci. I já se svým výborem ZO tuto možnost využívám a o aktivitách své ZO informuji. Tento zpravodaj jsem poskytla i vedení OS, aby bylo vidět, jak se snaží naše organizace pracovat a co vše pro své členy připravuje a podniká. Ale bylo by vhodné o práci naší krajské rady více informovat veřejnost, možná by byl vhodný příspěvek do časopisu Plzeňského kraje. Bohužel tomu tak není, a proto je pořád co vylepšovat.

Účast krajské rady na akcích OS je dostatečná. Vždy vysíláme zástupce krajské rady na jednotlivé akce pořádané OS. Snažíme se být co nejvíce informovaní. Členové naší krajské rady, kteří pracují ve výkonné radě a dozorčí radě odborového svazu, nám tyto informace přinášejí na naše jednání, a proto se můžeme vždy dohodnout, kdo se jaké akce zúčastní. Naše krajská rada se snaží šetřit peníze odborového svazu, a to tím, že neplatíme pronájem z místnosti, kde se krajská rada schází pro svá jednání, a jen výjimečně si některý člen krajské rady nechá proplatit cestu na naše jednání krajské rady.

Podobné články

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:08

Plzeňská krajská rada jednala s vedením kraje o zvyšování mezd

V pátek 10. února se uskutečnilo jednání krajské rady Plzeňského kraje na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:04

Nemocnice Sušice v ohrožení

Ve středu 18. ledna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města Sušice, předmětem jednání byl pouze jeden bod, a to další budoucnost Sušické nemocnice s. r. o.

Aktuality 22. 9. 2022 / 11:26

Plzeňská krajská konference OS – 21. 9. 2022

Plzeňská krajská konference jednala ve středu 21. září.

Načíst další
 
Napište nám