Zvýšení platů v sociálních službách o 10 %: výborná spolupráce s ministryní Maláčovou

V posledních měsících slyšíme ve spojení s pandemií COVID-19 vedle zdravotnictví také o sociálních službách. Význam zabezpečení sociálních služeb a ochrana nejzranitelnějších osob ať v pobytových či terénních službách se stávají středem pozornosti v médiích. Dostávají se do povědomí široké veřejnosti jako služby, které existují, fungují, jen dosud nebyly tak preferovány jako jiná odvětví.

Sociální služby byly v minulosti dosti opomíjeny a mnohdy dalo odborářům a dalším zainteresovaným organizacím velké úsilí zajistit dostatečné financování na jejich přežití. Vzpomínám si, jak jsme demonstrovali, přesvědčovali vládní představitele o významu, důležitosti a potřebě všech forem sociálních služeb. Bez finančních prostředků to prostě nejde. Musí se zajistit provoz, zaplatit zaměstnanci a zajistit důstojný život klientům. Každoroční dofinancování a hledání zdrojů na zajištění péče v sociálních službách bylo jako ohraná písnička nejen na tripartitních pracovních týmech pro sociální otázky, ale i při přesvědčování poslanců a dalších vládních představitelů. Přes všechno úsilí a spolupráci krajů sociální služby pouze přežívaly.

Našly se i finanční prostředky na rozvoj, ale to bylo z prostředků jednotlivých krajů. Hledaly se prostředky na rekonstrukci objektů, vzdělávání personálu, aby se zlepšily podmínky života klientů a zaměstnanců.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR neustále upozorňoval na problémy v sociálních službách s financováním, ohodnocením práce zaměstnanců, poukazoval na význam ošetřovatelské péče a nedostačující množství všeobecných sester v pobytových službách. V posledních letech se přidružil nedostatek personálu pro špatné platové a mzdové podmínky. Kdo v sociálních službách nepracoval, jen těžko si uvědomuje, jak je práce náročná. Co všechno musí personál v přímé péči zvládnout po stránce psychické, fyzické, ale i vzdělanostní. Jaká je těžká práce sestry, která zůstane na celý domov seniorů sama a musí rozhodovat, zda je zdravotní stav klienta vážný, zda volat záchrannou službu, nebo ještě vyčkat. Součástí týmu jsou i kuchaři, pradleny, údržbáři, ale i administrativní pracovníci. Všichni jsou nedílnou součástí týmu, který má za úkol zajistit a pomáhat naplňovat kvalitní život seniorům a zdravotně postiženým osobám. Nelehký úkol v dobách minulých, náročný úkol v současné době nejen ve službách pobytových, ale i terénních.

S nástupem ministryně Jany Maláčové svitla naděje, že se situace v sociálních službách zlepší a mohla by vést k jejich postupnému rozkvětu. Při vyjednávání o platech na rok 2020 byla konečně po letech usilování zrušena platová tabulka č. 1 a zaměstnanci z kuchyní, prádelen, údržby, administrativy atd. přešli do vyšší tabulky. Byl to posun správným směrem. Cílem odborového svazu je posunout tyto zaměstnance do stejné platové tabulky, jako jsou pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a zdravotníci

V roce 2020 přišla vážná komplikace v podobě koronavirové pandemie a ochrana nejzranitelnějších osob v sociálních službách se stala prioritou v naší společnosti. Stoupl i význam zaměstnanců pracujících v těchto službách. Ministryně Jana Maláčová přichází na jaře jako první s návrhem odměn pro zaměstnance v sociálních službách, a to na základě dopisu našeho odborového svazu z dubna 2020. Nebylo se třeba dohadovat, přesvědčovat, protože ministryně vyslyšela volání odborů po ocenění zaměstnanců za náročné období jarního nouzového stavu. Za to jí patří velké poděkování.

Tady si musím povzdechnout, že se našli představitelé některých sociálních služeb, kteří o tuto odměnu z mimořádného dotačního titulu nepožádali. To mě mrzí nejvíce. Na druhé straně všude tam, kde působí odborové organizace našeho odborového svazu, byly odměny zaměstnancům vyplaceny.

Potěšující zpráva přišla 24. září 2020, kdy se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dohodla s ministryní financí Alenou Schillerovou na růstu platů pro zaměstnance v sociálních službách od 1. 1. 2021 o 10 % a k tomu o finančním zajištění tohoto zvýšení platů. Věřím, že to ministerští úředníci mají spočítané dobře a finanční prostředky na zvýšení platů budou dostatečné. Prezentované zvýšení platů se týká všech zaměstnanců. Všichni tvoří jeden tým a finanční prostředky na své lepší ohodnocení si zaslouží. Předpokládám, že 10% navýšení pro zaměstnance v sociálních službách zlepší jejich postavení a změní jejich motivaci, aby i nadále zůstali v sociálních službách.

Další zvýšení a posílení rozpočtu na výstavbu nových sociálních služeb sníží tlak na umístění klientů. Jen tak dál, paní ministryně. Naším cílem zůstává i do budoucna sociální služby zlepšovat a rozvíjet, protože jsme teprve na začátku dlouhé cesty.

Podobné články

Aktuality 29. 5. 2023 / 8:11

PŘIDEJ SE K NÁM!

Každý někam patří. Patřit mezi odboráře je chytré, výhodné a fajn. Přidej se k nám i ty!

Aktuality 25. 5. 2023 / 7:59

OS veřejných služeb a správy nesouhlasí s omezením FKSP a chtějí jednat o platech

Hodnocením aktuální platové situace a návrhů vlády, jejichž prostřednictvím chce konsolidovat veřejné finance, se 24. května zabývali předsedové odborových svazů zastupujích zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Aktuality 24. 5. 2023 / 13:15

OS a zaměstnavatelé společně proti zdanění benefitů a omezení FKSP

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí se záměrem vlády zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do FKSP.

Načíst další
 
Napište nám