Ani občanům není osud nemocnice lhostejný

Dostala se mi do rukou odpověď jedné paní, která napsala panu prezidentovi.

Z odpovědi pana prezidenta cituji: „prezident republiky pověřil Oddělení styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky odpovědí na Váš email, jímž žádáte o pomoc se zachováním dobře fungující Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová. Za důvěru, se kterou jste se rozhodla na pana prezidenta obrátit, Vám děkuji. Proces optimalizace krajských nemocnic a avizované změny byly pozastaveny na počátku července po schůzi zastupitelů Města Orlová a hejtmana Moravskoslezského kraje. Ustanovená pracovní skupina by měla opětovně zmapovat celou situaci a své závěry a stanoviska včetně návrhů k dalšímu postupu by měla předložit během října tohoto roku.“ V dopisu dále píše „Nadto se snaží na mnohé klíčové otázky a viditelné problémy v rámci svých pravomocí alespoň veřejně reagovat… Závěrem Vám děkuji za upřímné sdělení, které je pro pana prezidenta cenným zdrojem informací o tom, s jakými životními situacemi a změnami se občané setkávají, jak je vnímají a jak ovlivňují jejich život.“

Je to hezké, že vám občanům není vše lhostejné a že nám fandíte a pomáháte v našem boji!

Je zvláštní, že ve státním sektoru je vše ztrátové, i když se jede na 80 %. Tím narážím na to, že pak když se to prodá, je to rázem zlatý důl! Například podle mých informací se bude prodávat náš vozový park, protože je ztrátový, a je zarážející, že soukromý vozový park prosperuje. Není chyba v tom, kdo jej zajišťuje?

Náklady na přestavbu v Karvinské nemocnici budou určitě v řádu stamiliónů korun a již teď víme, že budou zbytečné. Takže se ptám: pro koho se obě nemocnice připravují?

V případě, že se z  naší nemocnice stane LDN, tak stejně bude problém ji obsadit personálem i pacienty. Dovybavením Karvinské nemocnice personálem stoupnou měsíční materiální a mzdové náklady na jedno oddělení. Zvýší se obložnost, nebo zůstane stejná a oddělení bude ztrátové? A je karvinská traumatologie a chirurgie schopna ošetřit zvýšený počet pacientů, který ošetří v Orlovské nemocnici? Už z tohoto důvodu přeroste zadlužení Karvinské nemocnice do obrovských čísel. Bude kraj toto zadlužení dotovat?

Bude nemocnice něčí politický pomník?

Podařilo se nám vyjednat pozastavení navržené změny návrhu optimalizace lůžkové péče v Moravskoslezském kraji. Dochází ke změně termínu z prosince 2018 na červen 2019.

Děkuji všem, kterým není osud naší nemocnice lhostejný, ať už třeba jen svým podpisem na petici. Každá reakce je vítána.

Psáno pro Orlovské noviny.

Podobné články

Aktuality 16. 7. 2022 / 11:20

Navštívili jsme nemocnice v Rokycanech a v Písku

V pátek 13. května jsme vyrazili do nemocnic v Rokycanech a v Písku.

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:33

O odborech v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupkyním odborové organizace OSZSP ČR Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Aktuality 2. 6. 2022 / 19:59

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Načíst další
 
Napište nám