Anketa Medical Tribune: Jak zajistit kapacity při přílivu utečenců

České zdravotnictví bude muset zorganizovat péči o ukrajinské běžence, kteří k nám přicházejí za bezpečím. Nových pojištěnců veřejného zdravotního pojištění bude brzy tři sta tisíc. Zeptali jsme se: Co bude v příštích týdnech důležité pro zajištění kapacit i kvality zdravotních služeb pro všechny?

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR:

Každá válka s sebou nese obrovské utrpení a strádání pro lidi, kteří chtějí žít normální běžný život. Strádajícím a trpícím je třeba poskytnout pomoc. Příliv 300 000 a možná až 500 000 uprchlíků se zcela zřejmě dotkne ve zdravotnictví potenciálně každého a je jedno, zda jde o pacienta, nebo zdravotníka. Jen připomínám, že české zdravotnictví je dlouhodobě personálně poddimenzované a pandemie nemoci COVID‑19 v mnoha ohledech situaci ještě zhoršila. Zdravotníci určitě udělají vše, co je v jejich silách, aby se pacienti, a je jedno, zda čeští občané, nebo uprchlíci, dočkali co nejrychlejší a nejkvalitnější pomoci. Je ovšem nutné, aby se zdravotní péče rozložila a aby na jejím poskytování participovali všichni poskytovatelé.

Primární směřování uprchlíků do nemocnic za účelem poskytnutí zdravotní péče není dlouhodobě udržitelné. Zahlcení nemocnic, a to zvlášť po pandemii by mohlo vyvolat zcela nečekané a mnohdy nevratné efekty. Akutní péči zdravotníci v nemocnicích zvládnou, ale tu pravidelnou nikoliv. Je třeba, aby se do péče o nové pacienty zapojily všechny segmenty, aby do regulací vstoupily také zdravotní pojišťovny a ty pomohly uprchlíkům najít jejich praktické lékaře a další ambulantní specialisty, které je nutné motivovat také finančně.

Na současnou situaci by mělo pružně reagovat Ministerstvo zdravotnictví ČR, a to úpravami úhrad za poskytovanou zdravotní péči pro všechny segmenty. Je nezbytné přehodnotit parametry úhradové vyhlášky na letošní rok a vydat novou kompenzační vyhlášku. Finanční jistota je pro poskytovatele velmi důležitá. Stejně tak je důležité, aby byly finančně stabilní i zdravotní pojišťovny. Nechápeme, proč vláda a potažmo Poslanecká sněmovna neřešila platby za nové státní pojištěnce při schvalování státního rozpočtu, kdy už bylo naprosto evidentní, že válka a noví pojištěnci finanční toky v českém zdravotnictví významně ovlivní.

Mimo řešení finanční situace je také nutné, aby Ministerstvo zdravotnictví začalo adekvátně reagovat na nedostatek zdravotníků. Znovu připomínám, že dlouhodobě přetížení a frustrovaní zdravotníci jsou nejužším hrdlem celého problému. Proto je třeba vytvořit podmínky pro personální stabilizaci zdravotníků. Diskutované změkčování podmínek uznávání kvalifikací za krok správným směrem nepovažujeme, je nutné podniknout jiné kroky. Odbory dlouhodobě navrhují stabilizační prvky a vytvoření motivačního prostředí prostřednictvím úpravy benefitů a pracovních podmínek včetně systémové podpory psychosociální péče pro zdravotníky. Výsluhy, úpravy v důchodech, lázeňská a rehabilitační péče, psychosociální pomoc a úpravy v odměňování, už legislativně zpracované, jsme s minimálními úspěchy nabízeli mnoha předchozím ministrům zdravotnictví. Stejně tak budeme postupovat i nyní. Je na ministrovi a potažmo celé vládě, zda budou dlouholeté problémy řešit. Zdraví je zásadní a stejně tak jsou zásadní pro poskytování zdravotní péče zdravotníci. Bez lidí se péče poskytovat nedá.

Vyšlo v Medical Tribune č. 5/2022 a na www.tribune.cz 30. 3. 2022.

Podobné články

Aktuality 29. 6. 2022 / 20:57

Sekce PHS jednala o odměňování, financování a nové systemizaci

Poslední jednání sekce pracovníků hygienické služby se před dobou dovolených konalo 29. června 2022 v budově odborového svazu.

Aktuality / 10:31

Vláda slíbila 10 % pro nejhůře placené zaměstnance, jednání budou pokračovat

V úterý 28. června se na Úřadu vlády konalo další kolo jednání o valorizaci platů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy. Jednání se zúčastnili zástupci všech vládních stran.

Aktuality 28. 6. 2022 / 11:04

Hledáme nového kolegu či kolegyni

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR hledá regionálního manažera/manažerku pro Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj

Načíst další
 
Napište nám