Až 45 tisíc korun za práci v I. linii

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spolu s LOK-SČL vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha opakovaně (3x), aby zajistil vyplácení mimořádných příplatků zaměstnancům ve zdravotnictví za jejich zvýšené pracovní nasazení v období pandemie COVID-19. 

Chci připomenout, že již 9. dubna jsme zaslali dopis premiérovi, ve kterém ho žádáme, aby zaměstnanci, kteří se podíleli na zajištění zdravotní a sociální péče, obdrželi zvláštní příplatky. Dopis obdržel, se žádostí o podporu příplatků, také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a pro sociální služby ministryně Jana Maláčová. Naše žádost o určení zvláštních příplatků/odměn pro zdravotnictví se odvíjela jak od zhoršených pracovních podmínek, tak od toho, že zaměstnanci ve zdravotnictví byli na základě krizového zákona zařazeni mezi zaměstnance tzv. kritické infrastruktury.

Zdravotníci měli např. zakázáno čerpat dovolenou, měli odlišné podmínky pro karanténu, a hlavně nebyli v prvních dnech dostatečně chránění osobními ochrannými pomůckami. Nedostatečná ochrana při výkonu práce zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v tzv. přímé péči se následně také potvrdila. Zdravotníci byli skupinou zaměstnanců, která je nejvíce nakažená virem COVID-19. Po zásobení ochrannými pomůckami zase nastoupila jiná zvýšená zátěž. Používání ochranných obleků, respirátorů a dalších pomůcek prací zdravotníků v péči o pacienty velmi ztížilo. Zátěž byla opravdu maximální.

V pohodě ovšem nebyli v době pandemie ani další zaměstnanci. Rizika nákazy a setkání se s infekcí v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb podstupovali všichni. Odbory proto ve svém návrhu chtěly, aby zvláštní ocenění za ztížené pracovní prostředí a mimořádné vypětí dostali všichni zaměstnanci. Navrhli jsme tři stupně zvláštního příplatku, a to podle škodlivosti nebo obtížnosti zátěže na pracovníky a podle rizikovosti pracovního prostředí.

Ve zkratce, o čem je náš návrh. Zvláštní příplatek jsme rozdělili na tři skupiny. První – zvláštní příplatek pro zdravotníky, kteří ošetřovali pacienty s COVID-19, a to ve výši 45 000 Kč za měsíc. Druhý – zvláštní příplatek pro zdravotníky, kteří byli ohroženi nákazou COVID-19, a to ve výši 30 000 Kč za měsíc. Třetí – zvláštní příplatek pro všechny ostatní zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích a pomohli nelehkou situaci zvládnout, a to ve výši 20 000 Kč za měsíc.

Příplatky jsme navrhli vyplácet po dobu pandemie. Obdobně byly příplatky stanovené pro sociální služby, zdravotnickou záchrannou službu a hygienické stanice. Na náš návrh reagovala pouze ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která i na základě dohody se zaměstnavateli připravuje zvláštní dotační titul pro zaměstnance sociálních služeb.

Ze strany Ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi reakci až dnes (18. 5.) s odkazem na zítřejší jednání pracovního týmu tripartity (19. 5.), kde jsme za odbory tento bod navrhli projednat. Je pravdou, že ministr Adam Vojtěch svým dopisem vyzval přímo řízené nemocnice, aby mimořádně odměnily zdravotníky, kteří pečovali a pečují o pacienty s COVID-19. V dopise je doporučení, aby každá nemocnice odměnila své vybrané zaměstnance v rozmezí odměny od 100 do 500 Kč/hod., a aby přihlédla ke specifické situaci jak jednotlivých pracovišť, tak konkrétní nemocnice. A v tom je samozřejmě problém.

Finanční situace fakultních nemocnic je velmi různá, jistota úhrady zvýšených nákladů žádná, bližší parametry pro odměny nebyly nastavené a závěr je, že každá nemocnice vyplatila odměny jinak. Princip příplatků – odměn, který navrhují odbory, je spravedlivější a vychází ze zákoníku práce. Trváme na tom, že sestra, lékař, nebo jiný pracovník, ošetřuje pacienta s COVID-19 úplně stejně na ARO v Motole, na Královských Vinohradech, na Bulovce, v Českých Budějovicích nebo v Uherském Hradišti. Stejně tak byly potenciální nákazou ohrožené sestry např. v odběrovém stanu ve kterékoliv nemocnici. Náš návrh na stanovení příplatků vychází z toho, že nelze zaměstnance diskriminovat.

Závěrem připomínám, že navrhovaná odměna nedokáže nahradit zdraví, či dokonce život, ale určitě bude pro zaměstnance v tzv. I. linii alespoň důstojným oceněním jejich mimořádně náročné a rizikové práce.

Text byl publikovaný 20. 5. 2020 na www.ozdravotnictvi.cz

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 24. 2. 2023 / 16:28

Bitvu o jihomoravské zdravotnictví jsme vyhráli, ale…

Chtěl bych se zamyslet nad směřováním zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Načíst další
 
Napište nám